2014-2015 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü İlanı

03 Temmuz 2014 - 23:21

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :07-18 Temmuz 2014
Başvuru Adresi     :İstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıKuzey Kampüsü Ünalan Mah. Ünalan Sk.Bulgurlu Mevkii No:5 D-100 Karayolu, YanyolÜsküdar İSTANBUL     Tel: 0216-280 22 45

 

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi05 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı08 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihi08-12 Eylül 2014

 

C- BAŞVURU KOŞULLARI

  1. 1.      Mezuniyet Koşulu

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

  1. 2.      Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

  1. 3.      Yabancı Dil Bilgisi

Adaylar, KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

  1. 4.      Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)      Tezli Yüksek Lisans (YL) programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a)      Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans veya çıkış belgesi fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)     Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)      ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

d)     ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

e)      Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi)

f)      Vesikalık fotoğraf  (2 adet)

g)     Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik bir açıklama

h)     Başvuru Formu (Online başvuru formu gerekli diğer evraklarla birlikte Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)      Adayların evraklarının incelenmesi ve not durumlarının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakatyazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Adayın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için toplam puanının en az 65 olması gerekir.

F- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU

Kontenjan SayısıKPDS/ÜDS/YDSALES PuanıALES Puan Türü
Mühendislik Yönetimi AD*106060SAY

 

*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır.

3- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ nün 26.05.2014 tarihli ve 28 sayılı yazısı ile 26.05.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Enstitü Kurulu 1 nolu kararının görüşülmesi.

Söz konusu kararda; “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz “II.Öğretim Mühendislik Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programına” alınacak öğrenci kontenjanları başvuru koşulları görüşüldü.

Enstitümüz “II Öğretim Mühendislik Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programına” 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrencilere ilişkin başvuru koşulları ile kontenjanlarının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.” denilmektedir.

 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A-   BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

Başvuru Tarihleri :07-18 Temmuz 2014
Başvuru Adresi     :İstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıKuzey Kampüsü Ünalan Mah. Ünalan Sk.Bulgurlu Mevkii No:5 D-100 Karayolu, YanyolÜsküdar İSTANBUL     Tel: 0216-280 22 45

 

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi05 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı08 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihi08-12 Eylül 2014

 

C- BAŞVURU KOŞULLARI

  1. 1.    Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

  1. 2.    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

  1. 3.    Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil şartı aranmaz.

  1. 4.    Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a)       II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)       Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)     Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

d)       Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

e)   Başvuru Formu (Online başvuru formu gerekli diğer evraklarla birlikte Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)      Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakatyazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU

Kontenjan Sayısı
 30
Mühendislik Yönetimi AD*

*Kazanan öğrencilerin sayısı 10 (on) kişiden az olursa program açılmayacaktır.

*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden  en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır.

13 Haziran 2014 Cuma

Bu haber 4368 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..