29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Progrmlarına Öğrenci Alımı

29 Mayıs Üniversitesi 2014-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alıyor

22 Ağustos 2014 - 22:39

A.PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

1.Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Program Adı

 

Kontenjan

 

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)

 

2

 

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)

 

5

 

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)

 

3

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık(Tam Burslu)

 

2

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 Burslu)

 

5

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ücretli)

 

5

 

Tarih (%50 Burslu)

 

2

 

Türk Dili ve Edebiyatı(%50 Burslu)

 

2

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler (Kısmen İngilizce) (%50 Burslu)

 

8

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler (Kısmen İngilizce) (Ücretli)

 

5

 

Temel İslamBilimleri: Hadis (5),İslam Hukuku (3), Kelam (2), Tefsir (3) (TamBurslu)

 

13

 

Temel İslamBilimleri: Hadis (3),İslam Hukuku (1), Kelam (3), Tefsir (3)(%50 Burslu)

 

10

2.Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

Program Adı

 

Kontenjan

 

Ekonomi ve Finans (Kısmenİngilizce) (Ücretli)

 

15

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ücretli)

 

12

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler (Kısmen İngilizce) (Ücretli)

 

15

3.Doktora Programları

 

Program Adı

 

Kontenjan

 

Felsefe (Tam Burslu)

 

5

 

Felsefe (%50 Burslu)

 

1

 

Tarih (%50 Burslu)

 

1

 

Temel İslamBilimleri: İslamHukuku (Tam Burslu)

 

4

 

Temel İslamBilimleri: İslamHukuku (%50 Burslu)

 

1

B. BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet ve Alan Koşulu:

a) Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı: İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinin örgün lisans programları ile Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, İstatistik, Sosyoloji örgün lisans programlarının birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

b) Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce): Örgün bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunmak.

c) İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli / Tezsiz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

d) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) Tezli Yüksek lisans Programı: Adında Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler / Kamu Yönetimi bulunan programlar ile Sosyoloji, Hukuk, Felsefe ve Tarih lisans programlarının birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

e) Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programları: Örgün bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak. 

f) Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden yahut yurtdışındaki üniversitelerin bunlara denk sayılan fakültelerinin birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

g) Felsefe Doktora Programı: Felsefe yahut Felsefe ve Din Bilimleri tezli yüksek lisans programından ya da Felsefe lisans derecesini aldıktan sonra her hangi bir alanda tezli yüksek lisans programından mezun veya 22 Eylül 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

h) Tarih Doktora Programı: Tarih, Tarih Öğretmenliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 22 Eylül 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

i) Temel İslam Bilimleri Doktora Programı: Temel İslam Bilimleri veya bu alan kapsamındaki tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 22 Eylül 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

2. Yaş Sınırı:

Tam burslu yüksek lisans kontenjanlarına 01.07.1989 ve sonrasında doğanlar, tam burslu doktora kontenjanlarına 01.07.1984 ve sonrasında doğanlar başvurabilir. Tam burslu olmayan kontenjanlara başvuruda yaş sınırı aranmaz.

3. Mezuniyet Notu:

a) Tezsiz Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 53.33 olması gerekir.

b) Tezli Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

c) Doktora programları için yüksek lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 76.66 olması gerekir.

4. ALES Puanı:

a) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek lisans Programları için ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünde, diğer tezli programlarda ise Sözel puan türünde en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan almış olmak gerekir.

b) Felsefe Doktora Programı için ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünde, diğer doktora programları için Sözel puan türünde en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan almış olmak gerekir.

c) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ve yabancı uyruklu başvurularında ALES belgesi aranmaz. 

5. Yabancı Dil Koşulu:

a) Öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi ve Finans tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar, varsa YDS İngilizce’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir belgeyi; İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylar ise belirtilen yabancı dil sınavlarından İngilizce’den 80 veya muadili bir puan alındığını gösterir belgeyi başvuru evrakı ile birlikte teslim etmelidirler.

Belgesi olmayan adayların bu duyuruda belirtilen tarihte yapılacak olan İngilizce Yabancı Dil Sınavına katılmaları gerekir. Bilim Sınavı ve Mülakat sonucunda başvurduğu programa kabul edildiği halde İngilizce’si yeterli olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda bir akademik yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Programına dâhil edilirler. Yabancı Dil Hazırlık Programına dâhil edilen öğrenciler, tam burslu kontenjanlara yerleştirilenler de dâhil, Üniversite tarafından o yıl yüksek lisans programı ders dönemi için belirlenen iki yarıyıllık ücreti öderler. Bu aşamada destek/nakit bursu ödenmez. Yabancı Dil Hazırlık Programı sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı 1 yıl korunur, ertesi akademik yılın başında yeterlik sınavını başarmaları halinde yüksek lisans programına başlarlar, aksi halde kayıtları silinir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların YDS'den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir belgeye sahip olmaları gerekir.

c) Öğrenim dili İngilizce olan lisans/yüksek lisans programlarından mezun adaylarda -İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar hariç- yabancı dil belgesi aranmaz.

d) Öğrenim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz. Ancak yabancı dil belgesine sahip olanlar, bu belgelerini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmelidirler. Bilim Sınavında ve Mülakatta sınav komisyonu tarafından kaynak dil ölçümü de yapılır. Kaynak dil ölçümü sonucuna göre başvurduğu programa kayıt hakkı kazananlardan ek yabancı dil desteği alması gerekenler, lisansüstü ders aşamasında, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (SÜREM) yönlendirilerek dil eksikliklerini gidermeleri sağlanır. Bu durumdaki öğrenciler başarı durumlarına göre SÜREM’de Üniversite’nin sağlayacağı ücret indirimi imkânlarından yararlanabilirler.

6. Bilimsel Hazırlık:

Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış  olanlar,  azami  iki  yarıyıl  süreyle  bilimsel  hazırlık  programına  alınabilir. Bilimsel hazırlık süresince lisansüstü dersleri alınamaz. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler. Ancak tam burslu olsalar dahi bu aşamada kendilerine destek/nakit bursu ödenmez.

C. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURUSU

1. Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden almış olanlar hariç, yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programların yalnızca ücretli veya kısmî (%50) burslu kontenjanlarına başvurabilirler.

2. Yabancı uyruklu adaylarda ALES belgesi aranmaz.

3.  Doktora  programları  ile  öğrenim  dili  tamamen  veya  kısmen  (en  az  %30)  yabancı  dilde yürütülen tezli yüksek lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurtiçi öğrenciler için belirlenen yabancı dil koşuluna tabidirler.

4. Öğrenim dili Türkçe veya kısmen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan -lisans veya yüksek lisans öğrenimini öğrenim dili Türkçe programlarda tamamlayanlar hariç- TÖMER’den en az C1 düzeyinde belgeye sahip olanlar belgelerini başvuru evrakı ile birlikte teslim ederler. Belgesi olmayanlar önce bu duyuruda belirtilen tarihte İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına, ardından Bilim Sınavı ve Mülakata alınırlar. Bilim Sınavı ve Mülakat sonucunda bir programa kabul edilenlerden Türkçesi yeterli görülenler kabul edildikleri programa başlayabilirler. Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre bağlı olduğu programı ek Türkçe desteği ile yürütebilecek durumda olanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER’de açılacak kurslara devam etmek koşuluyla lisansüstü dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, TÖMER’de başarı durumlarına göre Üniversitenin sağlayacağı  indirim imkânlarından  yararlanabilirler. Bir programa kabul  edildiği  halde Türkçe bilgisi o programı yürütecek düzeyde olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde iki yarıyıl Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilirler. Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilen öğrenciler, Üniversite tarafından o yıl yüksek lisans programı ders dönemi için belirlenen iki yarıyıllık ücreti öderler. O yılın sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı 1 yıl korunur, ertesi akademik yılı başında yeterlik sınavını başarmaları halinde yüksek lisans programına başlarlar, aksi halde kayıtları silinir.

D. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

1. Başvuru Tarihleri: 

Başvuru başlama tarihi: 15 Ağustos 2014 Cuma

Başvuru bitiş tarihi: 08 Eylül 2014 Pazartesi mesai saati bitimine kadar

2.Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik sınavı tarihi:

10 Eylül 2014 Çarşamba, Saat: 14.30

3. Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sınav Tarihleri:

Yabancı Dil Sınavı:10 Eylül 2014 Çarşamba, Saat: 10.00

Bilim Sınavı:11 Eylül 2014 Perşembe, Saat: 10.00

Mülakat:12 Eylül 2014 Cuma, Saat: 10.00

4. Lisansüstü Programlara Kayıt Tarihleri:

Asılların Kesin Kayıt Tarihi:16-19 Eylül 2014 

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi:22-23 Eylül 2014

E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Doldurulmuş başvuru formu için tıklayınız

2. 1 adet vesikalık fotoğraf

3. Yüksek lisans için; lisans diploması veya çıkış belgesi 

4. Doktora için;  tezli  yüksek  lisans  diploması  veya  çıkış  belgesi  

5.  ALES  sınav  sonuç  belgesi  (Tezsiz  yüksek  lisans  programlarında  ve  yabancı  uyruklu başvurularında aranmaz)

6. Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programında alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belge (transkript)

7. Mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge

8. Başvurulan programın öngördüğü Yabancı Dil Belgesi

9. Özgeçmiş

10.Yabancı uyruklu adaylardan başvuruda ayrıca istenecek belgeler:

a) Pasaport fotokopisi

b) Diploma tercümesi ve denklik belgesi

Not: Adayların, sınav öncesinde bu belgelerin aslını ibraz etmeleri gerekir.

F. BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Tezli yüksek lisans için ALES puanının %50’si ve Bilim Sınavı+Mülakat notunun  %50’si toplanarak belirlenecek başarı notu 100 üzerinden en az 70 olan adaylar, kontenjan dâhilinde kabul edilecektir. Başarı notunun eşitliği halinde Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır.

2. Doktora için ALES puanının %50’si ve Bilim Sınavı+Mülakat notunun  %50’si toplanarak belirlenecek başarı notu 100 üzerinden en az 80 olan adaylar, kontenjan dâhilinde kabul edilecektir. Başarı notunun eşitliği halinde Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır.

3. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranlar ile ALES puanı olmayan yabancı uyruklu adaylar için Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır. Bu gruba giren adaylardan başarı notu yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70, doktora programlarında 80 olanlar, kontenjan dâhilinde kabul edilecektir.

4.Yedek liste: Başarı koşulunu sağlayan adaylardan her statüde kontenjanın %50’sini aşmayacak miktarda yedek ilan edilir. Varsa küsurlar tama iblağ edilir.

G. ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ücret:

a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Mütercim Tercümanlık tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının toplam (ders ve tez/proje dönemi) eğitim öğretim ücreti 15.000 TL+KDV’dir.

b) Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programlarının toplam (ders ve tez dönemi) eğitim öğretim ücreti 12.000 TL+KDV’dir.

c) Felsefe, Tarih ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarının toplam (ders ve tez dönemi) eğitim öğretim ücreti 16.800 TL+KDV’dir.

2. Ödeme şekli:

a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Mütercim Tercümanlık tezli  ve  tezsiz  yüksek  lisans  programlarında  ders  dönemi  için  ders  başına  1.500TL+KDV, tez/proje dönemi (tez dönemi 1 yıl / proje dönemi 1 yarıyıl) için 3.000TL+KDV olarak hesap edilir.

b) Felsefe,  Tarih,  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  ile  Temel  İslam  Bilimleri  tezli  yüksek  lisans programlarında ders dönemi için ders başına 1.200TL+KDV, tez dönemi (1 yıl) için 2.400TL+KDV olarak hesap edilir.

c) Felsefe, Tarih ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarında ders dönemi için ders başına 1.200TL+KDV, 3 yıl olan tez dönemi için her yıl 2.400TL+KDV olarak hesap edilir.

d) Ders tekrarında ders başına belirlenen ücretin %50’si alınır.

e) Ücretler ders dönemi için her yarıyıl başı kayıt öncesinde, tez dönemi için her akademik yılın başında kayıt öncesinde tahsil edilir.

f) Ücretlerde 5 taksit yapılır; peşin olursa % 5 indirim uygulanır.

g) Tahsil edilen ücretler hiçbir surette geri ödenmez.

h) Belirtilen ücretlerde KDV hariçtir.

i) Belirlenen ücretlerde tezli yüksek lisans programlarının tez dönemi 1 yıl; tezsiz yüksek lisans programlarının proje dönemi 1 yarıyıl; doktora programlarının tez dönemi 3 yıl üzerinden hesap edilmiştir. Süre aşımında ödemeler ilk kayıt tarihindeki ücretler üzerinden tahsil edilir. 

H. ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK İMKÂNLAR

1. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programları

Tam Burslu Kontenjanlarına Yerleştirilen Öğrencilere:

a) Ders ve tez dönemi ( toplam 2 yıl) süresince Öğrenim Bursu,

b) 2014-2015 öğretim yılında (ders döneminde) 10 ay süreyle 600 TL Destek Bursu,

2. Felsefe,  Tarih  ve  Temel  İslam  Bilimleri  Doktora  Programları Tam  Burslu  Kontenjanlarına

Yerleştirilen Öğrencilere:

a)  Ders ve tez dönemi ( toplam 4 yıl) süresince Öğrenim Bursu,

b) 2014-2015 öğretim yılında (ders döneminde) 10 ay süreyle 1000 TL Destek Bursu,

c)  Tez  döneminde  yurtdışındaki  bir  üniversiteden  araştırma  için  kabul  alanların  durumu değerlendirilerek uygun görülenlere gidiş-dönüş ulaşım bedeli verilir.

3. Tam veya kısmî öğrenim bursu tezli yüksek lisans programları için (ders ve tez dönemi) azami

2 yıl; doktora programları için (ders ve tez dönemi) 4 yıldır. Ders dönemini 3 veya 4 yarıyıla yaymış öğrenciler ile 2 yarıyılda tamamlamakla birlikte tez çalışmasına devam etmek için öğrencinin tez danışmanı tarafından ek süre talep edilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde öğrenim bursu yüksek lisansta azami 1 yıla, doktorada 2 yıla kadar uzatılabilir.

4. Lisansüstü öğrencilerine, talepleri halinde, sağlanabilecek yurt imkânları ve statülerine göre ödeme koşulları bilahare ilan edilece

Bu haber 1207 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..