7.Büyükelçiler Konferansı Sonuç Bildirgesi

7. Büyükelçiler Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünde siyasetten ekonomiye ve kültüre kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye yaratılması ülküsüne ulaşmak için dış politikada gerekli adımları atma iradesi vurgulanmıştır”

12 Ocak 2015 - 13:23

Dışişleri Bakanlığı, 7. Büyükelçiler Konferansı Sonuç Bildirgesi’ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükelçiler Konferansları’nda Türkiye’nin yoğun dış politika gündeminde yer alan tüm konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtilerek, “Geleceğe yönelik önceliklerin tespit edildiği ve planlamaların yapıldığı konferanslar, dış politikamızın uygulanmasında iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla etkin bir eşgüdüm sağlanmasına da vesile olmaktadır. Kamu diplomasisi boyutu da bulunan konferanslar sayesinde ayrıca, kamuoyumuz dış politika önceliklerimiz hakkında bilgilendirilmektedir. 7. Büyükelçiler Konferansı için belirlenen tema çerçevesinde, dış politikamızda devamlılık gösteren ve küresel dönüşüm dalgalarından etkilenen boyutların ele alındığı değerlendirmelerde, Türk dış politikasının süreklilik ve değişim unsurlarını birbirleriyle etkileşim içinde bünyesinde barındırdığı tespitinde bulunulmuştur” denildi. 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yurtta Sulh, cihanda sulh ilkesi temelinde yakın coğrafyamızdaki çeşitli ihtilafların ve krizlerin mevcudiyetine rağmen bölgemizde bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmeye yönelik irademizin muhafaza edildiği teyid edilmiştir. Buna ilaveten, ülkemizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını en etkin şekilde savunabilmek için küresel siyasette ve ekonomide yaşanan dönüşüm süreçlerini takip etmenin, bunları tespit ederek olumlu şekilde yönlendirmeye çalışmanın önem taşıdığı kaydedilmiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde, siyasetten ekonomiye ve kültüre kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye yaratılması ülküsüne ulaşmak için dış politikada gerekli adımları atma iradesi vurgulanmıştır. Türkiye’nin, yeni dünya düzeninin daha adil, daha eşitlikçi, daha insani bir eksende tesis edilmesine yönelik katkılarının sürdürüleceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın gelişen teknolojiyi en etkin şekilde kullanma ve mensuplarına çağın gerektirdiği bilgi birikimi ve donanımı kazandırma bakımından üstlendiği öncü role değinilmiştir.”
7. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde büyükelçilerin katılımıyla çoğunluğu Bakan Çavuşoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplam 32 oturum düzenlendiği hatırlatılan bildirgede, büyükelçileri kabul eden Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın hitaplarda bulundukları belirtildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iştirakleriyle düzenlenen oturumlarda dış politikayla yoğun etkileşim içinde olan önemli konulara değinildiği kaydedilen açıklamada, “Ülkemizin birçok alanda kat ettiği mesafe hakkında ilk elden bilgi alınmıştır. Yoğun bir etkileşim içinde gerçekleşen bu oturumlar, dış politikamızın uygulanmasında yakın mesai içinde bulunulan kurumlarla daha etkin eşgüdümün sağlanması ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarının değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı olmuştur. Konferans vesilesiyle icra edilen Bakanlık içi çeşitli değerlendirme oturumlarında, Kuzey Amerika, Avrupa, Avrasya, Balkanlar, Güney Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler bölgelerindeki gelişmeler ve bu coğrafyalardaki ülkelerle ikili ilişkilerimiz ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez bölgelerindeki gelişmeler ve ilgili ülkelerle her alandaki ikili ilişkilerimiz değerlendirilmiştir. Balkanlar’la ilgili güncel gelişmeler muhtelif veçheleriyle gözden geçirilmiş, bölge ülkeleriyle ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeylerdeki işbirliğimizin başta ekonomik olmak üzere her alanda daha da güçlendirilmesi imkanları ele alınmıştır. RF, Ukrayna, Moldova ve Belarus ile Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinin oluşturduğu ‘Avrasya’ coğrafyasındaki genel görünüm siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel veçheleriyle ele alınmış ayrıca, başta RF-Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası konjonktürün bölgeye olan etkileri değerlendirilmiştir” denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Türk dış politikasının açılım gerçekleştirdiği bölgelerden birini oluşturan Asya-Pasifik bağlamında ülkemizin son yıllarda giderek artan ikili temaslarının ve bölgede açılan yeni diplomatik misyonların Türkiye’nin bölgeye atfettiği önemi göstermekte olduğu vurgulanmış ve ikili ilişkiler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda ile olan ikili ilişkilerimizin de gündeme geldiği oturumda, 2015’te Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. yılını anma etkinliklerinin önemi vurgulanmıştır.”
Afrika ile ilişkilerin ele alındığı oturumda ise ikili ilişkilerin yanısıra, Afrika Birliği başta olmak üzere kıtadaki bölgesel işbirliği örgütleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesinin de önemine işaret edildiği ifade edilen açıklamada, “Bu oturuma katılan THY Genel Müdürü Temel Kotil de, Afrika’yla ilişkilerimizin gelişmesinde lokomotif görevi gören THY’nin kıtaya uçuşları konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konusunda büyükelçilerimize bilgi vermiştir. Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgelerinde bulunan ülkelerle ilişkilerimizin gündeminde yer alan hususlar, hem anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz, hem de LAK Bölgesine yönelik açılım politikamız perspektifinden ele alınmıştır. Açılım politikamız bağlamında, bölge ülkelerinin arzettiği potansiyel ve karşılaşılan sınamalar üzerinde durulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık idari ve personel konularının ayrı bir oturumda ele alındığı belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:
“Bakanlığımızın teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak vatandaşlarımıza konsolosluk konularında sağlanan hizmetin etkinleştirildiği, ayrıca yurt içindeki ve yurtdışındaki kamuoylarıyla etkileşimin arttığı vurgulanmıştır. Tüm bu alanlarda ileriye dönük adımlar değerlendirilmiştir. Öte yandan başlatılan E-vize uygulamasıyla 2013 Nisan ayından bu yana 6 milyonun üzerinde yabancıya vize verildiği, bu uygulamanın turizm ve ekonomi alanlarındaki olumlu etkileri kaydedilmiştir. Tarihimize ışık tutan Devlet Arşivimizin modern koşullarda korunmasını ve arşivin tasnif ve kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamak için başlatılan, 65 milyon sayfa belgenin üç yıl içerisinde elektronik ortama aktarılmasının hedeflendiği Arşiv Otomasyon Projesi de üzerinde durulan hususlar arasında yer almıştır.”
Konferansa yabancı konukların davet edilmesinin uygulanmasının sürdüğü kaydedilerek, bu yılki konferansa dış politikada önceliğe sahip üç kıtadan ve Türkiye için önem taşıyan üç uluslararası örgütten toplam altı üst düzeyli konuk katıldığı hatırlatıldı. Konferansın Çanakkale bölümünün hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilememesi üzerine 9 Ocak Cuma günü Ankara’da Çanakkale Savaşları’nın 100. yıl dönümünü anmaya yönelik bir oturum gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çanakkale Savaşları’nın Türk tarihi açısından önemine değinilen oturumda, 100. yıl dönümü vesilesiyle ev sahipliği yapacağımız etkinliklere yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.” 
7. Büyükelçiler Konferansı’nın dış politika gündemindeki konuların değerlendirilmesinin geleceğe yönelik önceliklerin ele alınması ve dış politikada yakın işbirliği içerisinde bulunulan kurumlarla eşgüdüm sağlanması bakımından yararlı olduğu belirtilen açıklamada, konferansa katılan altı üst düzeyli yabancı konuğun etkinliğin uluslararası boyutunu güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca 8. Büyükelçiler Konferansı’nın bir bölümünün 2013 yılında hem Türk Dünyası Kültür Başkenti, hem de UNESCO Somut Olmayan Miras Başkenti olan Eskişehir’de yapılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Bu haber 745 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..