Abant İzzet Baysal Akademik İlan

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

05 Haziran 2015 - 12:55 - Güncelleme: 05 Haziran 2015 - 12:55

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör

1

1

Endodontide kullanılan kanal dolgu patlarının sızıntısı ve bağlantıları konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

5

1

Dental seramiklerin güçlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

Alan Eğitimi (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematik Eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. Sınıf disiplini konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal Bilgilerde teknoloji okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fizikte performans değerlendirme ve öğretim teknikleri konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent

2

1

Moleküler Biyoloji ve gen klonlaması alanında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

1

Sosyal ve Örgütsel Psikoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Örgüt kültürü, kimlik ve performans yönetimi konularında çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Doçent

2

1

 

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Doçent

2

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Tarım ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

Doçentlik ünvanını Muhasebe alanında almış olmak. Maliyet ve yönetim muhasebesi, bütçeleme ve performans konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de din ve siyaset ilişkisi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

5

1

Dinler tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Yazma eserler, arşiv belgeleri ve Osmanlı Devletinde fetva eminliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Doçent

2

1

Gazetecilik ve Medya çalışmaları bilim alanında doçent ünvanıalmış olmak. Spor gazeteciliği konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Doçent

2

1

Yapay sulak alanlar ve toprakta termo-fiziksel modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji veReanimasyon

Yrd.Doç.

5

1

Hekimlerin kardiyopulmoner resüsitasyon konusundaki yaklaşımları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve klinik biyokimya alanında doçent ünvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

2

1

Deneysel diyabetik retinopati konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Genel Dahiliye alanında doçent ünvanı almış olmak. Kanserli hastalarda adipositokin ve akut böbrek hasarı belirteçleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Nefroloji bilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Kronik böbrek hastalıklarında sitokinlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik Endokrinoloji alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Radyodiagnostik alanında doçent ünvanı almış olmak. Girişimsel radyolojide en az 5 yıl deneyimli olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Entomoloji

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Mısır zararlıları konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Bitki besin elementleri konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Toprak faunası ve biyoçeşitliliğikonusunda çalışmış olmak.

 

Bu haber 927 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..