Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

02 Ağustos 2015 - 10:46

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/ Anasanat Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Lineer ve lineer olmayan operatörlerinyakınsalıkları konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

Bitki fizyolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik

Doçent

2

1

Geofitlerin taksonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

2

1

Hesaplamalı cebir konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

2

1

Yeşil Kimya ile organik sentez konusunda çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

5

1

İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayarlı animasyon ve dijital kurgu konularında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Profesör

1

1

Plastik Sanatlar alanında doçent unvanı almış olmak. Sanat psikolojisi ve sanat eleştirisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

Endüstriyel organizasyon ve çalışma ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

2

1

Siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak. Siyasal liberalizm konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Siyasal hayat ve kurumlar alanında çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Medyanın eğitim işlevi konusunda çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

5

1

İletişim ve ideoloji konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Gıda muhafazada yeni teknolojiler konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

2

1

Alüminyum matrix kompozit malzemelerin üretimi ve ısıl işlemleri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

4

1

En az 5 (beş) yıllık Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Çalışan kalpte koroner by-passtecrübesi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Yardımcı Doçent

5

1

Akut inmede trombolitik tedavi uygulaması konusunda eğitim almış olmak. Damar tıkanıklığı ve NIHS skoru arasındaki ilişki konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Girişimsel Radyoloji alanında sertifikası olmak. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fitopatoloji

Profesör

1

1

Fitopatoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Biyolojik savaş ve mikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Profesör

1

1

Hayvan besleme alanında doçent unvanı almış olmak. Etlik piliç beslenmesinde katkı maddelerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi

Doçent

2

1

Geyik popülasyonlarının düzenlenmesi ve orman entomolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

6984/1-1

Bu haber 896 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..