Afyon Kocatepe Üniversitesi 28 Akademisyen Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

20 Ekim 2016 - 19:14 - Güncelleme: 20 Ekim 2016 - 19:15

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARIDoçent kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.  GENEL AÇIKLAMALAR:  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.  Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.  Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı “Afyon  Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Kriter”e istinaden Üniversitemizce oluşturulacak “Akademik Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.  Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.  Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.  Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.  Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651         Adres:      A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu,  Afyonkarahisar YARDIMCI  DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI BİRİM BÖLÜMANABİLİMDALI UNVANDERE CE ADET AÇIKLAMAAfyonS.Y.O.Hemşirelik--Doç.31Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak ve doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak. EğitimFakültesiEğitimBilimleriEğitimProgramları veÖğretimiDoç.41Alanında doktora yapmış olmak.EğitimFakültesiYabancıDillerEğitimiİngiliz Dili EğitimiDoç.31Alanında doktora yapmış olmak.FenEde.Fak.CoğrafyaBeşeri ve İktisadiCoğrafyaDoç.41İlgili alanda doktora yapmış olmak.FenEde.Fak.ÇağdaşTürkLeh.ve Ede.Güney Batı T.L.E.Doç.31Dil alanında doktora yapmış olmak.FenEde.Fak.SosyolojiUygulamalı SosyolojiDoç.41İlgili alanda doktora yapmış olmak.FenEde.Fak.Türk Dili veEdebiayatıYeni Türk EdebiyatıDoç.31İlgili alanda doktora yapmış olmak.FenEde.Fak.Türk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDoç.41Alanında doktora yapmış olmak.Güzel Sanatlar Fak.Geleneksel Sanatlar--Doç.31Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterliliğini almış olmak.HukukFakültesiÖzelHukukTicaretHukukuDoç.41Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.İ.İ.B.F.KamuYönetimiYönetim BilimleriDoç.31Yönetim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.MühendislikFakültesiBiyomedikalMühendisliği--Doç.41Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. MühendislikFakültesiElektrikMühendisliğiElektrikTesisleriDoç.41Elektrik ElektronikMühendisliği alanında doktora yapmış olmak.Teknoloji FakültesiElektrikElektronik Müh.--Doç.41Elektrik-ElektronikMühendisliği alanında doktora yapmış olmak.Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliği--Doç.41Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Termodinamik ve Enerji üzerine çalışma yapmış olmak.Teknoloji FakültesiMekatronik Mühendisliği--Doç.42Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.TıpFakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoç.31Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. ERCP uygulamaları konusunda deneyimli olmak.TıpFakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüsCerrahisiDoç.11Göğüs Cerrahisi  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç.41İç Hastalıkları  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. Hematoloji alanında yandal uzmanlık eğitimini yapmış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç.41İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. Gastroenteroloji alanında yandal uzmanlık eğitimini yapmış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç.41İç Hastalıkları  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yandal uzmanlık eğitimini yapmış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoç.31Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. Ekokardiyoloji konusunda deneyimli olmak.TıpFakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoç.31Nöroloji  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDoç.11Nükleer Tıp  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak. PET CT konusunda deneyimli olmak.TıpFakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoç.31Radyasyon Onkolojisi  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak.TıpFakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoç.31Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  alanında uzmanlık eğitimini almış olmak.TıpFakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDoçent11Tıp Bilimleri Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. 

Bu haber 881 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..