Ağrı İbrahim Çecen Üniversitesi Ön Lisan ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Akademik İlan

03 Temmuz 2014 - 00:00 - Güncelleme: 07 Temmuz 2014 - 23:17

2 Temmuz 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29048 (Mükerrer)

 

YÖNETMELİK

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(1) Öğrenciler her yarıyıl, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi miktarı 30 kredi saati geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir. Bu kredi sınırları tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez. Kredi hesabı, 12 nci maddeye göre yapılır ve kredi hesabında ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam krediden sayılmayan dersler dikkate alınmaz. Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı dersin/derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı dersi/dersleri alamaz.”

 

“(5) Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, istemeleri halinde azami kredi saati miktarına ilaveten her bir yarıyıl için iki ders verilir.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Teorik derslerin %30’undan, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir ve otomasyon programına usulüne uygun olarak işlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından yazılı olarak, Üniversitenin resmi internet sitesinde ve öğrenci ilan panosunda ilan edilir.”

 

“b) Dersi tekrar alması gerektiğinde; o derse devam almadan devam almış sayılır, bu dersin ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarına girer. Kredisi o dersi aldığı yarıyılın/yılın kredi toplamına dâhil edilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 21 – (1) Sınav notlarının otomasyona girilip onaylanmasından sonra öğretim elemanlarınca yapılmış olan maddi hataların düzeltilmesi için; O dersi okutan öğretim elemanı beş iş günü içerisinde düzeltme isteğinde bulunabilir. İlgili dekanın/ müdürün onayı alındıktan sonra gerekli düzeltme ilgili dekanlığın/müdürlüğün öğrenci işleri tarafından yapılır.

 

(2) Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenci, bu talebini yazılı olarak sınav notlarının otomasyonda onaylanmasından sonra beş iş günü içinde bölüm başkanlığına bildirir. İtiraz işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılır.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu ile sağlık mazeretini belgeleyen öğrencinin devamsızlığı, devamsızlıkta geçen süreden sayılır.”

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

27/8/2011

 

28038

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

11/4/2013

 

28615

 

 

 

Bu haber 1234 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..