Akademisyenlere ek gösterge ve makam tazminatı verlimeli

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Hanefi Bostan basın açıklaması yaparak, “Memur, öğretmen ve akademisyenlere ek gösterge ve makam tazminatı verilmeli" dedi.

11 Mart 2016 - 17:08 - Güncelleme: 11 Mart 2016 - 17:09

"Kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında ücret açısından ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların en önemlisi emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında açıkça göze çarpmaktadır” diyen Bostan, şunları kaydetti: “5510 sayılı Kanun, işçiler ile memurlar arasında sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı bakımından eşitlik getirmek amacıyla çıkarılmış olmakla birlikte Kanun, memurların haklarını budayarak işçilerle eşitledi ancak emeklilikte memurlar aleyhine ortaya çıkan çarpıklık düzeltilmedi.”

Meslek grubu emeklilerin haksızlığa uğradığına dikkat çeken Bostan, "Ülkemizde memur, öğretmen ve öğretim elemanı emeklileri büyük bir haksızlığa uğratıldı. Devlet memurlarının çalışırken aldıkları maaş ile emeklilik maaşları arasında çok büyük farklılık ortaya çıktı. Memurlara çalışırken ek ödeme, bir kısmına döner sermaye, öğretmen ve akademisyenlere ek ders ücreti gibi ödemeler yapılırken; bu tür ödemeler prime esas kazançtan sayılmadı ve emekliliklerinde de bu ödemeler maaşlarına dahil edilmedi. Yapılan bu tür ödemelerin emeklilik maaşlarına yansımaması, memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük bir uçurumun oluşmasına neden oldu. Bu nedenle, devlete yıllarca hizmet etmiş memurların emekliliklerinde yoksulluk sınırının altında maaş almaları kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıktı" diye konuştu.

İşçilerin daha yüksek emekli ikramiyesi aldıklarını belirten Bostan, "Çalışırken brüt maaşları ve çalışma süreleri aynı olan bir memur ile işçinin emekli olması durumunda, işçilerin emekli maaşının memurdan %15 ile % 60 oranında daha fazla olduğu bilinen bir husustur. Benzer durum emekli ikramiyelerinde de görülmektedir. Nitekim memurlar, işçilere oranla yarı yarıya daha az emekli ikramiyesi almaktadır. 25 yıl çalışmış ön lisans yada lisans mezunu hizmetli ve hastabakıcı 1.585 TL emekli maaşı ve 50.800 TL emekli ikramiyesi, memur, bilgisayar işletmeni, hemşire, şoför, teknisyen, yurt yönetim memuru, şef, şube müdürü, yüksekokul ve enstitü sekreterleri 1.935 TL emekli maaşı ve 62.013 TL de emekli ikramiyesi alacaklardır. Öğretmen, fakülte sekreteri ve yurt müdürü emekli olduğunda 1.990 TL emekli maaşı ve 63.789 TL de emekli ikramiyesi almağa mahkum edilmektedir. Üniversite daire başkanları 3.350 TL emekli maaşı ve 77.778 TL emekli ikramiyesi almalarına mukabil araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi ve yardımcı doçentler 2.427 TL emekli maaşı ve 77.778 TL emekli ikramiyesi alabileceklerdir. Doçentler 3.565 TL emekli maaşı ve 84.661 TL emekli ikramiyesi, profesörler de 4.889 TL emekli maaşı ve 94.542 TL emekli ikramiyesi alabilecektir" şeklinde konuştu.

Bostan, "Görüldüğü üzere memur emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri arasında da çarpıklıklar bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni memurların bir kısmına ek gösterge verilmemesi, profesör, birinci derecedeki kadroda bulunan doçentlere ve daire başkanlarına makam tazminatı verilmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim ön lisans yada lisans mezunu hizmetli ve hastabakıcı kadrosunda bulunan memurlara henüz ek gösterge verilmemiştir. Yine birinci dereceye yükselmemiş doçentler ile birinci derecenin dördüncü kademesine yükselmiş olsalar bile yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlileri ve öğretmenler başta olmak üzere diğer memurların makam tazminatı bulunmamaktadır" dedi.

Bostan sözlerini şöyle sürdürdü: "Unvan bakımından üniversite genel sekreter yardımcıları daire başkanlarının üstünde olmalarına rağmen ek göstergeleri daha düşüktür. Üç dönemdir bütün toplu sözleşmelerde üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3000'den 3600'e çıkarılacağı kararı alınmasına rağmen bugüne kadar bu haksızlığı giderecek bir düzenleme yapılmamıştır. Üniversitelerde 3 ve 2. derecede görev yapan doçentlere, ¼'deki yardımcı doçentlere, öğretim görevlilerine, okutman ve araştırma görevlilerine 2002 yılından beri verilmeyen makam tazminatı verilerek görev tazminatı artırılmalıdır. Ayrıca şube müdürü, fakülte, yüksek okul, enstitü sekreterleri ve öğretmenler dahil olmak üzere bütün memurlara makam tazminatı verilmelidir. Araştırma görevlilerinin ek göstergesi 3600'e, okutman ve öğretim görevlilerinin 4800'e, yardımcı doçentlerin 5300'e, doçentlerin 6000'e, profesörlerin de 7000'e çıkarılması gerekmektedir. Yine memurların ve şeflerin ek göstergesi 3000'e, şube müdürü, fakülte ve yüksek okul sekreterleri, üniversite hastaneleri başmüdürleri ve öğretmenlerin 3600'e çıkarılması bir zaruret haline gelmiştir. Ayrıca şeflerin birinci dereceye kadar yükselmelerine imkan tanınmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan bütün memurlara ek gösterge verilmelidir" diye konuştu.

Yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Bostan, "Yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlileri ile şube müdürü, fakülte, yüksek okul ve enstitü sekreteri kadrosunda bulunanların diğer kurumlarda emsal görev yapanlarda olduğu gibi makam tazminatı alabilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu anlamda 2914 sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesi ile kadro ve görev unvanları itibariyle makam tazminatı alamayan bütün memurlara ödenecek şekilde yeniden düzenlenmelidir" dedi.

 

Bu haber 1216 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..