Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

29 Aralık 2015 - 00:24

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji Anabilim Dalı

Prof.

1

Nükleer Enerji Alanında Çalışmayapmış olmak

Yrd. Doç.

1

Rüzgar, Hidrojen ve Yakıt Enerjileri Alanında BilimselEserlere sahip olmak

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Gıda Mikrobiboyojisi Alanında Patojen Bakteriler Alanında Çalışmış olmak

Mimarlık Tasarım

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi AnabilimDalı

Prof.

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı üzerine Lisansüstü çalışmaları bulunmak.

Şehircilik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisansüstü çalışmasını Şehir ve Bölge Planlama ABDda tamamlamış olmak. Dirençlikent planlama ve kentsel risklerkonularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

Peyzaj Mimarlığı BölümüMezunu olmak, Akarsulardaekolojik planlama üzerineLisansüstü çalışması bulunmak.

Restorasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Mimarlık Bölümü Mezunuolmak, Lisansüstü çalışmalarınıKoruma ve Restorasyon üzerineyapmış olmak. Arkeolojik kazıalanlarında rölöve verestorasyon çalışmalarıbulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Doçent

1

Doktora eğitimini BedenEğitimi ve Spor AnabilimDalında yapmış olmak.Doçentlikle ilgili alan eğitiminiHareket ve Antrenman Bilimialanında olması. Hareket veAntrenman Bilimi ve Beceri Tabanlı Antrenmanlar alanındabilimsel çalışmalar yapmışolmak.

Yrd. Doç.

1

Gölge Badmintonu antrenmanlarının 8 - 10 yaşgrubu badmintoncularınperformansları üzerine etkisininaraştırılması ile ilgili doktorayapmış olmak. Milli Takımlardaen az 5 yıl süre ile Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olmak. (Badminton Mili Takımı)

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık AnabilimDalı

Doçent

1

Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık alanındadoçentliğini almış olmak, çatışmaçözme, saldırganlık ve yaratıcıdrama

konularında çalışmaları olmak

Eğitim Programları veÖğretimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Eğitim programları ve öğretimi alanında doktora yapmış olmak,öğretmenlerin düşünmeyiöğretmeye yönelik uygulamalarıhakkında çalışması olmak veproje deneyimine sahip olmak

İlköğretim Bölümü

İlköğretim MatematikEğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel sayı dizileri ile ilişkilimatrislerin normları üzerineçalışmaları olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

İngiliz Dili Eğitimi AnabilimDalında doktora yapmış olmakve AB projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görevyapıyor/yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

1

Finans alanında DoçentlikBelgesini almış olmak, DünyaMenkul Kıymet Borsaları,Davranışsal Finans ve İlk HalkaArzlarında Fiyat İstikrarı konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimini İşletme Anabilim Dalındayapmış olmak. TarımsalFaaliyetlerinmuhasebeleştirilmesi ve kayıtdışı ekonomi alanında çalışmalarıolmak.

Yrd. Doç.

1

İşletme alanında lisans ve lisansüstü eğitimini yapmak. Sağlık işletmelerinde MaliyetYönetimi, Modern MaliyetlemeYöntemleri ve Finansal Raporlama üzerine çalışmalarıolmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doçent

1

Siyaset Biliminde Doçentliğinialmış olmak ve TürkMuhazafakar Düşüncesi ve Türkiye'de Siyasi Akımlaralanlarında çalışmaları almak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi AnabilimDalı alanında yapmış olmak veDemokrat Parti dönemine ilişkinçalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim

Sistemleri Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve İstatistik Anabilim Dalında Doktorasını almış olmak. Bulanık Kümelerve Sistemler, Smart Kart veSinirsel ağlar üzerine çalışmalarıolmak.

SağlıkYüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Meslekte Temel İlke veUygulamalar AnabilimDalı

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Esasları Anabilimdalında doktora yapmış olmak. Eleştirel düşünme üzerineçalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik AnabilimDalı

Doçent

1

Demir ve Bakır bazlı şekilhafızalı alaşımlar üzerineçalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği AnabilimDalı

Doçent

1

Alkali metal piniktinik bileşikleriüzerine çalışmalar yapmış olmak.

Atom ve Moleküler Fiziği

Anabilim Dalı

Doçent

1

XRF yöntemiyle borbileşiklerinin soğurmaparametreleri üzerine çalışmalaryapmış olmak.

Biyoteknoloji veMoleküler Biyoloji Bölümü

Moleküler GenetikAnabilim Dalı

Doçent

1

Hayvanlarda ısı prodüksiyonu ve endokrin sistemleri üzerineçalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi AnabilimDalı

Yrd.Doç.

1

Felsefe ve Din Bilimleri AnaBilim Dalında doktora yapmak;siyaset felsefesi üzerineçalışmalar  yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri AnabilimDalı

Yrd.Doç.

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Din Eğitimi ve öğretim materyalleri alanında çalışmaları olmak.

 

Bu haber 688 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..