Ankara Üniversitesi Akademik İlan [14.5.2014]

14 Mayıs 2014 - 03:58

Aankara_univnabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMUNVANADETAÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.
Bulgar Dili ve Edb. ABDPROFESÖR1Bulgar Dili ve Edebiyatı alanı ve diğer Balkan Dilleri ve Edebiyatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Protohistorya ve Önasya Ark. ABDPROFESÖR1Protohistorya ve Anadolu Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Protohistorya ve Önasya Ark. ABDPROFESÖR1Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Sanat Tarihi BölümüPROFESÖR1 Ortaçağ Arkeolojisi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Sanat Tarihi BölümüYRD.DOÇ.1Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk el sanatları ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Kore Dili ve Edb. ABDYRD.DOÇ.1
Sinoloji ABDYRD.DOÇ.1Doktorasını Çin Dili ve Edebiyatında yapmış olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğ. ABDDOÇENT1
Leh Dili ve Edb. ABDDOÇENT1
Rus Dili ve Edb. ABDYRD.DOÇ.2Rus Diline yönelik “Dilbilim Alanı”nda doktora yapmış olmak.
Fransız Dili ve Edb. ABDPROFESÖR2Fransız edebiyatında Frankofon Edebiyatta kültürel etkileşim konusunda çalışmaları bulunmak.
İspanyol Dili ve Edb. ABDPROFESÖR1

  1. yy  İspanyol romanı üzerine çalışmaları bulunmak.

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABDDOÇENT1
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) TürkLeh.ve Edb. ABDYRD.DOÇ.1Modern Özbek-Uygur araştırmaları alanında uzmanlaşmış olmak.
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh. veEdb. ABDDOÇENT1 

Kırgız ve Kazak Türkçesi alanında uzmanlaşmış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABDDOÇENT1Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olması, Türk-Yunan ilişkileri üzerine yayınlarının bulunması.
Yeniçağ Tarihi ABDPROFESÖR1
Japon Dili ve Edb. ABDPROFESÖR1Japon Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak,  Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak ve Japonya ile ilgili araştırmalar yapmış olmak
Japon Dili ve Edb. ABDYRD.DOÇ.1Japon Dili ve Edebiyatında lisans, yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğ. ABDDOÇENT1
Bölgesel Coğrafya ABDDOÇENT1
Hititoloji ABDYRD.DOÇ.1  Yükseklisans ve doktorasını Hititoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.
Sumeroloji ABDYRD.DOÇ.1 Yükseklisans ve doktorasını Sumeroloji Anabilim Dalında yapmış olmak.
Bilim Tarihi ABDYRD.DOÇ.1 Bilim Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve bilim felsefesi ile sosyolojisi üzerine yayın yapmış olmak.
Genel Dilbilim ABDPROFESÖR1Doçentliğini Dilbilim alanında almış olmak, Ruhdilbilim ve çocukta dil gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Psikoloji ABDPROFESÖR1
Sosyal Psikoloji ABDDOÇENT1 Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.
Felsefe Tarihi ABDYRD.DOÇ.1Söylem etiği üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Fizik Antropoloji ABDPROFESÖR1 Oksoloji ve Seküler Değişim alanında yayın yapmış olma.
Kore Dili ve Edb. ABDPROFESÖR1
Hindoloji ABDPROFESÖR1 Hindoloji Bilim Dalında doktora yapmış ve Hindoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.
Tiyatro Tarihi ve Teorisi ABDPROFESÖR1
Dramatik Yazarlık ABDPROFESÖR1
Sistematik Fels.ve Mantık ABDPROFESÖR1 Epistemoloji ve Tarih-Toplum Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABDPROFESÖR1 Adli Diş Hekimliği ve Radyografik yaş tayini konusunda çalışmaları olmak.
Ortodonti ABDPROFESÖR1 Dudak damak yarıklı bebeklerde primer cerrahi öncesi nazal ve alveoler şekillendirme ve bunların genetik analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Temel Bilimler BölümüDOÇENT1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Anatomi alanında doçent unvanına sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Kimya ABDPROFESÖR1Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmasötik Toksikoloji ABDDOÇENT1Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doçent unvanı almış olmak, kanser ve ilaç metabolizmasında genetik polimorfizm alanında çalışmalar yapmış olmak.
Farmasötik Teknoloji ABDYRD.DOÇ.3Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.
Biyokimya ABDPROFESÖR1Eczacılık Fakültesi mezunu ve Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmakoloji ABDPROFESÖR1Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakoloji alanında doçent unvanına sahip, endokrin hastalıklar konularında çalışmaları olmak.
Farmakognozi ABDPROFESÖR2Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik  alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmakognozi ABDDOÇENT1Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik  alanında doçent unvanına sahip olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitimde İstatistik ve Arş. ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamış olmak
Karşılaştırmalı Eğitim ABDDOÇENT1
Okul Öncesi Eğitimi ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.
Matematik Eğitimi ABDYRD.DOÇ.1Doktora Eğitimini Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan. ABDPROFESÖR1Akademik çalışmalarını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.
Zihin Engellilerin Eğit. ABDDOÇENT1
Zihin Engellilerin Eğit. ABDYRD.DOÇ.1
Sınıf Öğretmenliği ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini İlköğretim alanında yapmış olmak ve öğretmenlik deneyimine sahip olmak.
Sınıf Öğretmenliği ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve iyi derecede ingilizce biliyor  olmak.
Eğitim Felsefesi ABDYRD.DOÇ.1
Eğitimde Prog. Geliştirme ABDPROFESÖR1
FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABDYRD.DOÇ.1Yıldız Astrofiziği alanında fotometrik ve tayfsal çalışmalar yapmış olmak,ötegezegenler konusunda çalışmaları bulunmak.
Biyoteknoloji ABDDOÇENT1Çevre Biyoteknolojisi alanında doktorasını yapmış olmak.
İstatistik  Teorisi ABDYRD.DOÇ.1
Uygulamalı Matematik ABDPROFESÖR1Kesirli Basamaktan Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Biyoloji, Reaksiyon-Diffüzyon ve Sönüm Problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik ABDYRD.DOÇ.1Kesirli Basamaktan Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Biyoloji konularında bilimsel araştırmalar yapmış olmak.
Reel ve Kompleks Fonk. Teo. ABDYRD.DOÇ.1Reel ve kompleks fonksiyonlara yaklaşım ve doğrucu fonksiyonlarla elde edilen operatörlerle yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi ABDDOÇENT1Doktora çalışmasını sonlu cisimlerde ayrık logaritma problemi alanında yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk ABDYRD.DOÇ.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Milletlerarası Hukuk ABDDOÇENT1Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Milletlerarası Kamu Hukuku alanında  doktorayapmış olmak.
Anayasa Hukuku ABDPROFESÖR1Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.
Hukuk Tarihi ABDYRD.DOÇ.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Karşılaştırmalı Hukuk ABDYRD.DOÇ.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belagati ABDPROFESÖR1
Tasavvuf ABDDOÇENT1
Din Psikolojisi ABDYRD.DOÇ.1
Dinler Tarihi ABDYRD.DOÇ.1
Türk İslam Edb. ABDDOÇENT1
Tasavvuf ABDYRD.DOÇ.1
İslam Tarihi ABDYRD.DOÇ.1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema ABDYRD.DOÇ.1İletişim Fakültesi mezunu olmak, yükseklisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında sinema konusunda tamamlamış olmak ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim ABDPROFESÖR1
Genel Gazetecilik ABDDOÇENT1Medya etiği ve haber sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABDPROFESÖR1Doktorasını Siyaset Bilimi alanından, doçentlik unvanını İletişim Bilimleri  alanındanalmış olmak, imaj yönetimi, örgütsel iletişim, örgüt sosyolojisi, halkla ilişkiler, kaos ve kriz iletişimi konularında çalışıyor olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABDPROFESÖR1Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanından almış olmak, halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar ve uluslararası halkla ilişkiler alanında çalışmaları bulunmak.
Radyo Televizyon ABDDOÇENT1Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları alanından almış olmak, Avrupa Birliği ve Türkiye'de yayıncılık politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kişilerarası İletişim ABDPROFESÖR1Doçentlik unvanını siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak ve siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri ABDYRD.DOÇ.1İngilizce dilinde ders verebilmek ve robot alanında doktora yapmış olmak.
Haberleşme ABDDOÇENT1
Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABDYRD.DOÇ.1Süper simetrik modellerin fenomolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Jeofizik ABDPROFESÖR1
Mineroloji ve Petrografi ABDDOÇENT1Ofiyolit petrografisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Mühendisliği ABDDOÇENT1Doku Mühendisliği konularında çalışıyor olmak.
Gıda Mühendisliği ABDYRD.DOÇ.1Gıda Mühendisliği lisas mezunu olmak ve moleküler biyoloji dalında araştırmalarda bulunmak.
Sismoloji ABDPROFESÖR1Deprem konusunda yayın yapmış olmak.
Sismoloji ABDDOÇENT1Deprem konusunda yayın yapmış olmak.
Enerji ve Malz. Müh. ABDYRD.DOÇ.1Malzeme Mühendisliği mezunu olmak, polimer kompozitleri, X ışını kırınımı ve elektron mikroskobu alanlarında araştırma ve yayınlara sahip olmak.
Elektrik ABDDOÇENT1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik ABDDOÇENT1Hemşirelik veya Hemşirelik Esasları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Ebelik ABDYRD.DOÇ.1Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi ABDPROFESÖR1
Beslenme ve Diyetetik ABDDOÇENT1Beslenme ve Diyetetik Temel alanında doçent unvanı almış olmak.
Hemşirelik ABDYRD.DOÇ.1Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğit.ve Spor Öğr. ABDDOÇENT1Beden eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Çalışma Psik. ABDDOÇENT1
İktisat Politikası ABDDOÇENT1
İktisadi Gel.ve Ulus. İkt. ABDDOÇENT1
Ticaret Hukuku ABDPROFESÖR1
Sayısal Yöntemler ABDDOÇENT1
Mali Hukuk ABDPROFESÖR1
Bütçe ve Mali Planlama ABDPROFESÖR1
Maliye Teorisi ABDDOÇENT1
Siyaset ve Sosyal Bil. ABDDOÇENT1
Çalışma Ekonomisi ABDPROFESÖR1
Kentleşme ve Çevre Sorun. ABDPROFESÖR1Kentsel politikalar ve yerel yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Toplumsal Cinsiyet Çal. ABDPROFESÖR1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hst. ABDPROFESÖR1Otistik bireyler için ADOS-ADI-R eğitimi almış olmak.
Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları ABDPROFESÖR1Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
Kulak Burun Boğaz Hast. ABDPROFESÖR1Kafa tabanı cerrahisi ve koklear implantasyon konularında eğitim almış ve deneyimli olmak.
Kulak Burun Boğaz Hast. ABDYRD.DOÇ.1
Tıbbi Patoloji ABDPROFESÖR1Pulmoner, Baş-boyun Patolojisi ve Meme Patolojisi konularında deneyimli, Moleküler Meme Patolojisi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Tıbbi Patoloji ABDPROFESÖR1Sitopatoloji yandal  uzmanı unvanlı ve Moleküler Sitopatoloji konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Tıbbi Patoloji ABDPROFESÖR1Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sistem Patolojisi konusunda deneyimli ve GİS Moleküler Patolojisi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABDPROFESÖR1Nöroonkoloji ve nöroanatomi alanında klinik ve laboratuvar deneyimine sahip olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABDPROFESÖR1Kafa kaidesi konusunda deneyimli olmak.
Kardiyoloji ABDPROFESÖR1Elektrofizyoloji ve aritmi konularında çalışmaları bulunmak.
Kardiyoloji ABDDOÇENT1Eko kardiyografi konusunda çalışmaları bulunmak.
Göz Hastalıkları ABDPROFESÖR1Üveit konusunda deneyimli, üniversitede eğitim-öğretim ve araştırma görevlerinde bulunmuş olmak.
Göz Hastalıkları ABDYRD.DOÇ.1Retina-Vitreus hastalıkları (özellikle Retinal görüntüleme ve prematür retinopatisi) konusunda deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanm. ABDPROFESÖR1Yoğun Bakım yan dal uzmanlık diplomasına sahip ve beyin ölümü ve organdonasyonu konusunda eğitici özelliği olmak.
Anesteziyoloji ve Reanm. ABDYRD.DOÇ.1Pediatrik anestezi ve karaciğer, kalp, pankreas transplantasyonu konusunda eğitim almış, deneyimli Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABDPROFESÖR1Tıp doktoru olmak; Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak; Moleküler genetik alanında lisansüstü eğitimi olmak, deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABDPROFESÖR1Tıp doktoru olmak; Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktorasına sahip olmak; gen mühendisliği ve moleküler biyoloji alanında deneyim sahibi olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABDPROFESÖR1Homogreft laboratuar çalışmaları ve deneyimi olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABDDOÇENT1Kardiyovasküler Cerrahide Kök Hücre Uygulamaları ve apapitosis konularında çalışmalarda bulunmuş olmak.
Göğüs Hastalıkları ABDDOÇENT1Grişimsel bronkoloji konusunda deneyimli olmak ve yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABDPROFESÖR1Grup psikoterapileri ve psikiyatrik epidemiyoloji konusunda deneyimi bulunmak ve çalışmaları olmak.
Radyasyon Onkolojisi ABDPROFESÖR1Nöroonkoloji alanında çalışmaları olmak, yurtdışı tecrübesine sahip olmak.
Üroloji ABDYRD.DOÇ.1Girişimsel Ürolojik işlemlerde deneyimli, Radyoloji uzmanı olmak.
İç Hastalıkları ABDDOÇENT1Hematoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
İç Hastalıkları ABDDOÇENT1Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
Acil Tıp ABDDOÇENT1Acil Tıp deneyimli, Genel Cerrahi uzmanı olmak. Acil vasküler hastalıklar konusunda deneyimli olmak.
Acil Tıp ABDYRD.DOÇ.1Acil Tıp uzmanı olarak acil serviste çalışmış olmak. Epilepsi ve nörolojik aciller konusunda deneyimli olmak.
Adli Tıp ABDPROFESÖR1Tıp Fakültesi mezunu olmak, moleküler genetik konusunda deneyimli olmak.
Halk Sağlığı ABDPROFESÖR1
Nükleer Tıp ABDDOÇENT1Nöroendokrin tümörler, radyonüklid tedaviler konusunda deneyimli olmak, çalışmaları bulunmak ve yurt dışında PET/BT konusunda eğitim almış olmak.
Biyoistatistik ABDPROFESÖR1Biyoistatistik alanında doçentliğini almış olmak, Metaanaliz ve kümelenmiş veri analizi ile metod karşılaştırmaları konularında çalışmaları olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji ABDYRD.DOÇ.1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Biyokimya ABDDOÇENT1Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Kantitatif Proteomik konusunda deneyimli olmak.
Mikrobiyoloji ABDPROFESÖR1
Viroloji ABDPROFESÖR1Domuzların viral hastalıklarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları ABDYRD.DOÇ.1Kanin parvoviruslu köpeklerde yaşam süresini etkileyen faktörler üzerine çalışmış ve yurtdışı tecrübesine sahip olmak.
Hayvan Besl. ve Besl. Hst.PROFESÖR1Etlik piliçlerde ve özellikle de bağırsak sağlığı ve in-ovo besleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Toprak Bilimi ABDPROFESÖR1
Toprak Bilimi ABDDOÇENT1
Hayvan Yetiştirme ABDDOÇENT1
Tarım Makinaları ABDPROFESÖR1Traktörler ve Sera Teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olmak.
Tarım Makinaları ABDYRD.DOÇ.1Doktora eğitimini "Salınımlı Çalışan Tarım Makinaları" alanında yapmış ve mekatronik konusunda uzmanlaşmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Çalgı ASDPROFESÖR1Viyolonsel Sanat Dalı için alınacaktır.
Çalgı ASDDOÇENT1Piyano Sanat Dalı için alınacaktır.
Opera ASDYRD.DOÇ.1Müzik Eğitimi Bölümü lisans, Müzik Eğitimi yükseklisans ,  Müzik Öğretmenliği doktora mezunu olmak ve  ses eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Opera ASDYRD.DOÇ.1Piyano Bölümü lisans mezunu olmak ve Piyano Bölümünde yükseklisans ,  MüzikÖğretmenliği doktorası yapmış olmak.
BEYPAZARI MYOYRD.DOÇ.1Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü için alınacak olup, Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Turizm alanında yayını olmak.
BEYPAZARI MYOYRD.DOÇ.1Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı için alınacak olup, Jeoloji Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, afet ve acil durum risk yönetimi konusunda yayını olma ve ulusal/uluslararası proje yürütücüsü olmak, yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili dersler vermiş olmak.
KALECİK MYOYRD.DOÇ.1Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri lisans ve yükseklisansprogramlarından mezun olmak ve gayrimenkul piyasaları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYOPROFESÖR1Doçentliğini Yoğun Madde Fiziği alanında almış olmak, kuantum noktalarının manyetik ve termodinamik özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak, sağlık hizmetleri alanında deneyimli olmak.
REKTÖRLÜK
Enformatik BölümüPROFESÖR1Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

4125/1-1

Bu haber 974 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..