Artvin Çoruh Üniversitesi Ulurlararası Sosyal Bilimler Kongresi

14 Nisan 2014 - 17:52

artvin-coruh-universitesi-ulurlararasi-sosyal-bilimler-kongresiArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Düzenliyor. Kongrenin teması "İktisat, Siyaset ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri" olacak. 1990’larda başlayan Üçüncü Küreselleşme dalgasının dünyada ve toplum genelinde yarattığı etkiler; toplumsal, siyasi ve iktisadi olarak büyük dönüşümlere neden olmuştur. İktisat, siyaset bilimi ve toplum bilimleri gibi birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olan disiplinler, söz konusu olan dönüşümleri açıklamak hususunda en önemli işlevi yerine getirirler. Küreselleşmenin iktisadi, siyasi ve toplumsal etkileri yerel düzeye de yansımaktadır. Düzenlemek istediğimiz kongrenin amacı, bu büyük dönüşümü farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarıyla inceleyerek hem Türkiye bilimine katkıda bulunmak hem de yerelin, sosyo-ekonomik ve siyasal dinamiklerini çözümleyebilmek için, yerele ilişkin politikaya bir pencere açmaktır.

Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler

Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği

Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma

Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi

Enerji, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi,

Yerel Ekonomi: Tarım, Sanayi ve Turizm

Kooperatifler, Üretim Örgütlenmeleri ve Emek Süreçleri

Tüketim Toplumu, Tüketici Davranışları ve Sınıflar

Sosyal Adalet, Bölüşüm, Yoksulluk ve Sınıf Politikaları

Demokrasi, Eşitlik ve Hukuk

İktidar, Siyaset, Sivil Toplum

Neo-liberalizm ve Ulus-Devlet

Yerel Siyaset ve Dinamikleri

Yönetişim ve Özyönetim

Kentleşme, Kent Girişimciliği ve Çevreye Duyarlı İşletmecilik

Glokalizasyon, Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk

Bio-politika Çalışmaları

Kültürün Ekonomi Politiği, Kimlik, İnsan Hakları ve Stk’lar

Eğitim, Göç ve Yurttaşlık

Toplumsal Cinsiyet

Sosyal Hareketler

Çalışma Hayatı, İş Ahlakı, İş Güvenliği ve Sosyal Psikoloji

Sosyal Bilimler

Bilimsel Üretim, Entelektüellik Sorunu

Güvenlik Politikaları

Sosyal Medya ve Kitle İletişimi

Bilgi Toplumu Teknoloji

Yerel İşletmeler, İşletme Yönetimi, Şirket Örgütlenmeleri ve Aile İşletmeleri

Girişimcilik, Yerel Girişimcilik, Ar-Ge Yönetimi ve İnovasyon

Uluslararası Finansman ve Muhasebe Standartları

Para ve Sermaye Piyasaları

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama Araştırması, Yönetimi ve Stratejisi

Uluslararası Pazarlama ve Marka Yönetimi

Hizmet Pazarlaması ve Ürün Pazarlaması

Sempozyuman Önemli Tarihleri:

Özet Göndermek için Son Tarih: 09.06.2014

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01.07.2014

Kayıt: 02.07.2014 – 17.10.2014

Tam Metin Göndermek için Son Tarih (Bildiri Cd’si): 26.09.2014

Kongre Programının İlanı: 01.10.2014

Kongre Tarihi: 15.10.2014 – 17.10.2014

Tam Metin Gönderme (Kitap): 28.11.2014

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Bu haber 1838 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..