ATA-AÖF Blok Uyguma Dersleriyle İlgili Değişiklik

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, blok uygulama dersleriyle ilgili değişiklik yapıldı

11 Ocak 2015 - 00:37

11 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29233

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi AçıköğretimFakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

c) Blok uygulama: Eğitim-öğretim döneminde alınan teorik dersleri pekiştirmek için öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu lisans ve önlisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan uygulama çalışmalarını,

ç) Dekan: Açıköğretim Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Açıköğretim Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Açıköğretim Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ı) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

i) Üniversite: Atatürk Üniversitesini

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 4994 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..