Ayfon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ayfon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

25 Ağustos 2015 - 11:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2015 - 11:54

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

 

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

 

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

YARDIMCI  DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf,  özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

1.Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır. 

2.Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3..Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4.Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5.Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6.Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7.Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8.Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

     Adres:      A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu,   Afyonkarahisar

 

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI 

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fak.

Türkçe

Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yrd.Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Yön.Tef.Plan.ve

Ekonomisi

Yrd.Doç.

3

1

Öğretmen Hesap Verebilirliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Fen Eğitiminde Kavramların Üç Boyutlu olarak Öğretilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fak.

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Küme Dizileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fak.

Bilgisayar ve Öğr.Tek.

Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eği.

Yrd.Doç.

4

1

Üç Boyutlu Sanal Ortamlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Doğal Afetler ve Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Mol.Biy.ve

Genetik

--

Profesör

1

1

Bitki Proteomiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Çağdaş Türk Leh.ve Ede.

Güney-Doğu

(Türkistan-Uygur)

Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları

Yrd.Doç.

4

1

Yeni Uygur Türkçesi alanında çalışmalar yapmış  olmak.

Fen Ede.Fak.

Çağdaş Türk Leh.ve Ede.

Kuzey-Doğu Türk

Lehçeleri ve

Edebiyatları

Yrd.Doç.

4

1

Başkurt Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Yrd.Doç.

4

1

Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

3

1

Din Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon

Profesör

1

1

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

İ.İ.B.F.

İngilizce

İşletme

--

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak ve e-Ticaret alanında çalışmalar  yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.  

İ.İ.B.F.

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

1

1

Maliye Teorisi alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Biyomedikal

Mühendisliği

--

Doçent

1

1

Elektrokimyasal Biyosensörler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik

Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanından doçentlik unvanını almış olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya

Mühendisliği

Temel İş. Ve

Termodinamik

Doçent

1

1

Polimer Membranların Üretimi ve Kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fak.

Otomotiv Müh.

--

Profesör

1

1

Otomotiv Malzemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

--

Doçent

1

1

Seramikler ve Yapı Malzemeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Hematolojik Hastalıklarda Osteoporoz konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri 

Histoloji-

Embriyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  Histoloji-Embriyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Ortopedi ve

Travmatoloji

Doçent

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Pediatrik Ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi Onkoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıbbi Genetik alanında doçentlik unvanını  almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Boron Grefti ve Kemik Füzyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Okuler Onkoloji, Okuloplasti ve Orbita Cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.

4

1

Üroloji uzmanı olmak. Üretral  Darlıklarda ve Benign Prostat Büyümelerinde  Stent Uygulamasına Yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak. Çocukta Kalıtsal Hematolojik Hastalıklarda Tromboz Eğilimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kolorektal Karsinomlar ve AntiEmetikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Tıbbi Genetik

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Genetik alanında Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yrd.Doç.

3

1

Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak, Nörogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Afyon S.Y.O.

Beslenme ve Diyetetik

--

Yrd.Doç.

4

1

--

Afyon S.Y.O.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

--

Yrd.Doç.

4

1

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans eğitimi üzerine, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ve alanında doktora yapmış olmak.

             

 

Bu haber 903 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..