Bartın Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

28 Mart 2016 - 07:57

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi " hükümlerine göre Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları ile Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  Askerlik Durum Belgesi,  3 (üç) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden  4 (dört) takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.                                                                           

*Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

*Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.

Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime  teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir. *Herhangi  bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları  kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine  ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. İlanen duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE

EDEBİYATLARI

GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE

EDEBİYATLARI

YRD.DOÇ

4

1

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ

ÜZERİNE ÇALIŞMALARI BULUNMAK

DİLBİLİM

DİLBİLİM

YRD.DOÇ

2

1

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS MEZUNU OLUP, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASINI TÜRK DİLİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YRD.DOÇ

3

1

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI SOSYOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YRD.DOÇ

3

1

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASINI YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

TARİH

GENEL TÜRK TARİHİ

YRD.DOÇ

2

1

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASINI GENEL TÜRK TARİHİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YRD.DOÇ

2

1

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS MEZUNU OLUP, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASINI ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

EĞİTİM FAKÜLTESİ                                                                                             

BİLGİSAYAR VE

ÖĞRT. TEKN. EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE

ÖĞRT. TEKN. EĞİTİMİ

YRD.DOÇ

3

1

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE

ÖĞRETİM

YRD.DOÇ

4

1

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

YRD.DOÇ

1

1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

YRD.DOÇ

4

1

MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ                                                                                                    

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

VE GENETİK

GENETİK

YRD.DOÇ

2

1

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK VEYA BİYOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ                                                                                                    

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

YRD.DOÇ

5

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. KIRAAT ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

YRD.DOÇ

4

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. HADİS USULÜ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

YRD.DOÇ

4

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE  DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. İSLAM HUKUKU USULÜ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TASAVVUF

YRD.DOÇ

5

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE  DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. TASAVVUF TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

İSLAM TARİHİ VE SAN.

İSLAM TARİHİ

YRD.DOÇ

5

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI  ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. İSLAM TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

İSLAM TARİHİ VE SAN.

TÜRK İSLAM TARİHİ VE İSLAM EDEB. SAN.

YRD.DOÇ

5

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VEYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

İSLAM TARİHİ VE SAN.

TÜRK İSLAM TARİHİ VE İSLAM EDEB. SAN.

YRD.DOÇ

5

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI VEYA TÜRK İSLAM EDEBİYATI  VE SANATLARI ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. İSLAM SANATLARI ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ                                                                                                    

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

YRD.DOÇ

3

1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

YRD.DOÇ

3

1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

METALÜRJİ VE MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME

YRD.DOÇ

3

1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

YANMA GECİKTİRİCİ MALZEMELER İLE İLGİLİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.

Bu haber 684 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..