Başkent Üniversitesi Akademik İlan

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

15 Ağustos 2014 - 09:08

Duyurunun başlangıç tarihi    : 15 Ağustos 2014

Son Başvuru Tarihi                : 29 Ağustos 2014

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Profesör Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. (1)

Protetik Diş Tedavisi dalında doktora yapmış ve doktora sonrası en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Yard. Doç. Dr. (1)

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmak üzere.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent Dr. (2)

• Doçentlik unvanını Biyomühendislik alanında almış olmak,Biyomalzeme konusunda uzmanlaşmış ve Biyomalzeme dersi vermiş olmak.

• Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, genetik konusunda uzmanlaşmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Fizik alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi cihaz tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, doktora eğitimini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında uzmanlaşmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisansını Makine Mühendisliği alanında yapmış, doktorasını Malzeme alanında tamamlamış ve Yorulma konusunda uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültür ve Edebiyatı

Yard. Doç. Dr. (1)

Amerikan Edebiyatı ve Sineması, Amerikan Kültürü, 20. Yüzyıl Amerikan Romanı, Amerikan Kadın Yazarlar alanlarında uzmanlaşmış olmak

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Bir Hukuk Fakültesinde en az bir yıl, Medeni Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör Dr. (1)

Siyasi tarih alanında doçentlik ünvanını almış olmak; 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı tarihi, Osmanlı diplomasisi konularında uzman olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent Dr. (3)

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; Avrupa Birliği siyaseti, karşılaştırmalı kamu politikası konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; devlet kuramları, ekonomi politik, Türkiye’de devletin dönüşümü konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; demokrasi kuramları, sivil toplum - demokrasi ilişkisi konularında uzman olmak.

İşletme Bölümü

Doçent Dr. (1)

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak; uluslararası pazarlama, tüketici davranışları ve hizmet kalitesi konularında uzman olmak.

İşletme Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak; Sayısal Yöntemler, Kontrat Yönetimi, Üretim ve İşlemler Yönetimi alanlarında tecrübe sahibi olmak.

İktisat Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisans derecesini Ekonomi ya da Ekonometri bölümünden almış olmak; doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak, ekonometri ve sayısal dersleri verebiliyor olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent Dr. (1)

Doktorasını ve doçentliğini sosyal psikoloji alanından almış olmak; En az 5 yıllık öğretim üyeliği deneyimine sahip olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Doçent Dr. (1)

Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olmak,  Yatırım Amaçlı Gayri Menkullerin Muhasebeleştirilmesi konusunda uzmanlaşmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent Dr. (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış ve spor fizyoterapistliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programını tamamlamış ve en az 3 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Hemşirelik esasları alanında doktora programını tamamlamış ve en az 5 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Doçent Dr. (2)

• Lisansüstü eğitimlerinden birini yurt dışında yapmış olmak. Doktora ve doçentliğini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından almış olmak. Mesleki Rehberlik ve ergenlerin PsikososyalGelişimleri üzerinde çalışmış olmak.

• Lisansüstü eğitimlerini yurt dışında yapmış olmak. Doçentliğini Eğitimde ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Testlerde çok boyutluluk ve performans testleri üzerine yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisansı, Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerini Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında yapmış olmak. Akademik çalışma yanında uygulama deneyimine sahip olmak. Kültüre duyarlı psikoloji ve aile danışmanlığı üzerine çalışmış olmak.

Bilgisayar Öğretim Teknikleri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında yapmış olmak ve Bilgi yapılandırma, işbirlikli öğrenme konusunda deneyimli olmak.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Doçent Dr. (1)

Analiz, Fonksiyonel Analiz, Reel Analiz derslerini okutmak,Singüler integraller alanında ve Yaklaşımlar teorisinde çalışmalar yapmış olmak, Doçentliğe yükseltildikten sonra Üniversitelerde bir yıl çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretimi Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş olmak, “Edebiyat, Karşılaştırmalı Tiyatro ve Drama” alanları ile İngilizce Eğitimini sentezleyen çalışmaları bulunmak.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. En az bir yıl öğretim elemanı olarak çalışmak.

Devlet Konservatuarı

Müzik Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarında Korrepetitörolmak, Sanatta Yeterlilik/Doktora Programını tamamlamış olmak.

Sahne Sanatları Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk Müziği alanında icracı olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Diyaliz programı

Prof. Dr. (1)

Doçent unvanını, İç hastalıkları bölümüne bağlı Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak

Bu haber 915 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..