Bilig: Akademik Hakemli Dergi

Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde yayınlanan Akademik Hakemli Dergi'dir. 1996 yılında bir Kültür Dergisi olarak yayın hayatına başlayan dergi, daha sonra prof. Dr. Mümin Köksal editörlüğünde bilimsel bir dergiye dönüştürülmüştür.

10 Şubat 2015 - 20:07 - Güncelleme: 29 Aralık 2016 - 22:53

bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde 1996 Şubatında bir bilim-kültür dergisi olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Dili, Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir. Yazıların Türkçe, İngilizce ve Rusça özetleri verilmektedir. Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

İlk altı sayı avukat Himmet Kayhan ve rahmetli Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın editörlüğünde hazırlanmıştır. Yedinci sayıdan itibaren Prof. Dr. Mümin Köksoy'un editörlüğünde akademik bir dergiye dönüştürülmüştür. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Mustafa İsen (25. sayıya kadar), Prof. Dr. Osman Horata (25-39 sayılar), Prof. Mehmet Öz (40. sayı) bilig’in editörlüğünü yapmıştır. 41. sayıdan itibaren editörlük görevini Prof. Dr. Nurettin Demir üstlenmiştir. Derginin yayın kurulu üyeleri yayın için sunulan yazıların yoğunlaştığı alanlar ve derginin öncelikli ilgi alanları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Türkiye’de sosyal bilimler dergiciliğinde kurumsallaşmak ve süreklilik, en önemli sorunların başında gelse de bilig, yayın kurulu ve editörlük görevlerindeki değişikliklere rağmen, nitelikli makalelerle zamanında yayımlanma politikasını bugüne kadar sürdürmüştür. Görev değişiklikleri sağlıklı işlemiş, ayrılanlar tecrübelerini sonrakilere aktarmıştır. Bunun sonucu olarak bilig süreklilik ve nitelik sorunuyla karşılaşmamıştır.

Bir sosyal bilimler dergisinin uluslararası niteliklere sahip hakemli, ciddi, saygın bir bilimsel yayın organı olması önemli bir başarıdır; ancak bu, uluslararası bir dergi kimliğini kazanabilmesi için yeterli değildir. Derginin yurt dışından yazı almasına, okuyucunun ilgisine, yurt içinden ve dışından saygın indekslerce taranmasına, ilgili bilim adamlarınca ulaşılır olmasına ihtiyaç vardır. bilig’in bu hususlarda da sorunu yoktur. Yurt içinden ve yurt dışından yazı akışı sürmektedir, basılı ve online olarak ulaşılır durumdadır. Türkiye kaynaklı akademik süreli yayınlar arasında sosyal bilimler alanında güvenilirliği ve saygınlığı en yüksek dergilerden biridir.

Hem Türk dünyasında sosyal bilimler alanında üretilen hem de Türk dünyasını konu alan yazıların yayımlandığı bilig’in amacı, yayın ilkelerinde şöyle tanımlanmaktadır: “bilig, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk dünyasıyla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.” Ayrıca yine yayın ilkelerinde, “bilig’de, sosyal bilimler alanında, Türk Dünyasının tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.” denilmektedir. Ayrıca gönderilecek yazılarda “alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olma veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı”nın arandığı belirtilmekte ve “Türk dünyasıyla ilgili yazar ve yapıtları tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir” denilmektedir. Burada “Türk dünyası” sözlerinin Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabileceği göz ardı edilmemelidir. Yayımlamış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

bilig'in bugünlere gelmesinde, onun gerekliliğine inanan üniversite idaresi, dergiye yazı gönderen yazarlar ve sahip çıkan okuyucular, yazıların daha nitelikli olması için deneyimlerini paylaşan hakemler, idari ve akademik işlerde sorumluluk alanların katkısı vardır. Bu katkı sürdüğü müddetçe nitelikli ve saygın bir dergi olmaya devam edecektir. (Kaynak: bilgi.yesevi.edu.tr)

Bilig'in Son Sayı İçeriği (Sayı: 72 Kış'15)

Doç. Dr. Resul AY
Erken Dönem Anadolu Sufiliği ve Halk İslam’ında Hulûlcü Yaklaşımlar ve Hulûl Anlayışının Farklı Tezahürleri

Doç. Dr. Kerim DEMİRCİ
En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri

Doç. Dr. Mine GÜVEN
Türkiye Türkçesindeki Kendi Biçimbiriminin İşlevlerinin Tarihsel Gelişimi Üzerine

Doç. Dr. Vüsale MUSALI
Türk Tezkireciliğinin Araştırılmamış Bir Sayfası

Doç. Dr. Zafer AKBAŞ
Türkiye’nin Fırat ve Dicle Sınıraşan Sularından Kaynaklanan Güvenlik Sorunu ve Çatışma Riski

Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA
Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri

Prof. Dr. Çağrı ERHAN & Dr. Ersin EMBEL
Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Doç. Dr. Serhat ERKMEN
İç Etkenler Açısından Türkiye’nin Kuzey Irak Politikasının Dönüşümü

Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE & Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Dış Politikası

Prof. Dr. Tarık OĞUZLU
Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Yrd. Doç. Dr. Tuba ÜNLÜ BİLGİÇ
The Roots of Anti-Americanism in Turkey 1945-1960

Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Yayın Değerlendirme

Makaleler online ve pdf olarak yayınlanmaktadır. bilig.yesevi.edu.tr adresinden dergide yayınlanan makalelere ulaşabiliyor ve araştırmacılar yazılarını gönderebiliyor.

 

Bu haber 2329 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..