Bingöl Üniversitesi Memur İlanı

Bingöl Üniversitesi 2 Adet 3.Dereceden İç Denetçi Alıyor

20 Temmuz 2014 - 15:35 - Güncelleme: 20 Temmuz 2014 - 15:35

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize
aşağıda adedi ve kadro dereceleri belirtilen İÇ DENETÇİ LER alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

ÖZEL ŞARTLAR
a ) Naklen atanma talebinde bulunacaklar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor
olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi serti fikasına sahip olmak
b) İlk defa atanacaklar için Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen
Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak
c) Söz konusu sertifikaya sahip olmayanlardan;

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde ve so syal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dah
il denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı,
d üzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
152 nci maddesinin “II Tazminatlar” kısmının “A Özel Hizmet Tazminatı”bölümü nün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin  birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdi ği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında  başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil mali hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli)
puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar veya; Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle
yardımcılıkta geçen süre dahil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli)
puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil  sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar da başvurabilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 5 gün içinde (mesai bitimin
e kadar) Üniversitemi z Personel Dairesi  Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.bingol.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle
Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itib
aren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır.
Bu süre içersinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
 
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4 adet fotoğraf
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı
Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti
Kamu İç Denetçi Sertifikası olmayanların ise yukarda istenen hizmet şartı ile ilgili yazı ve hizmet belgesi
Yabancı dil belgesi
Özgeçmiş
(Not:İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir

Başvuru Adresi:
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
İLK BAŞVURU TARİHİ :
21.07.2014
SON BAŞVURU TARİHİ :
04.08.2014
 

Bu haber 788 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..