Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik İlan

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

08 Ağustos 2015 - 00:21

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 -    Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Yrd. Doç

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

 

Hastane epidemiyolojisi ve moleküler tiplendirme üzerine uluslararası eğitim almış olmak ve OXA - 58 üreten karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii salgını suşlarıkarakterizasyonuna yönelik çalışma yapmış olmak.

ACİL TIP

 

1

Acil Tıp Uzmanı olmak.

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

1

Çocuk Apandisitlerinin Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru ve Laboratuvar Bulgularının Değeri konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

 

1

Örgütsel sessizlik, inovasyon ve beyaz yakalı suçlar konulan üzerine çalışma yapmış olmak

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

 

1

Uluslararası sermaye hareketleri, bölgesel entegrasyonlar ve yığılma ekonomileri konularında çalışma yapmış olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

 

1

Baskı ve çıkar gruplarının ekonomi politiği, kayıtdışı ekonomi ve cari açıklar konularında çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

1

Ortaçağ Avrupasında Yahudi Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Bu haber 1100 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..