Cami Görevlilerinin Nakil İşlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Camii Görevlilerinin Yer Değişikliklerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Bir Duyuru Yayınladı

14 Temmuz 2014 - 18:25 - Güncelleme: 14 Temmuz 2014 - 18:26

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte cami görevlilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

Nakil işlemlerinin yürütüleceği ortam

1.      Münhal cami görevlisi kadrolarına nakil için başvuracak görevliler;

a)      Türkiye geneli o ay içerisinde ilan edilen münhal kadroları öğrenme,

b)      Bir ildeki münhal kadroya nakil için başvuru,

c)      Başvuru değişikliği ve güncelleme,

d)     Başvuru belgesi alma,

e)      Sınav tarihi ve yeri öğrenme (sınav giriş belgesi alma),

f)       Sonuç öğrenme/sonuç belgesi alma,

g)      Tercih yapma,

h)      Tercih sonucu öğrenme,

 

işlemlerini İKYS programına kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile giriş yaparak “Sınav” sekmesindeki ilgili kısımdan gerçekleştireceklerdir.

 

Münhal kadroların ilanı ve başvurular

1.   Münhal cami görevlisi kadroları, il müftülükleri tarafından Başkanlığımız internet sitesindeki İKYS programı aracılığı ile başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre ile ilan edilecektir. Münhal kadrolara nakil için başvurular o ayın son Salı günü saat 23:59’da sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra İKYS programı otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır. İlan günlerine rastlayan resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılacaktır.

2.  Görevliler, il müftülükleri tarafından o ay için ilan edilen bütün münhal cami görevlisi kadrolarını, İKYS programından öğrenebilecektir.

3.  Her görevli, sadece bir ildeki şartlarını taşıdığı imam-hatip veya müezzin-kayyım kadrosuna başvurabilecektir. ( imam-hatipliğe müracaat eden müezzin-kayyımlığa, müezzin-kayyımlığa müracaat eden imam-hatipliğe müracaat edemeyecektir.) Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adaylar İKYS programından başvuru belgelerini alabilecektir.

4. Başvuruların sona ermesine kadar adaylar İKYS programı aracılığıyla başvurularında değişiklik ve güncelleme yapabilecektir.

 

Başvuru bilgilerinin kontrolü

1.   Adayların Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan aldıkları puanlar ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanları İKYS veri tabanındaki bilgileri esas alınarak hesaplanacak olup bu puanlar başvuru ekranında ve sınav başvuru belgesinde aday tarafından görülebilecektir.

2. Adaylar, müktesep/nitelik formundan aldıkları puanları dikkatle kontrol edecek ve bir hata olması halinde çalıştıkları birimlere (il müftülüklerine) müracaat ederek düzeltme işlemini yaptıracak ve başvurusunu güncelleyecektir. Düzeltme işlemi son olarak sınav başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitiminden önce görevlilerin bağlı bulunduğu birimlere (il müftülüklerine) yaptırılacak ve bu tarihten sonraki düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.  

 

Nakil yarışma sınavı (yer, tarih ve esaslar)

1.  Yarışma sınavları her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Adayların sınav tarihi ve yerleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir. “Sınav giriş belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar yarışma sınavına katılamayacaktır.

2.  Yarışma sınavı (müftülükçe yapılacak) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacaktır.

 

Nakil işlemleri ile ilgili esaslar

1. Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan “toplam puan” esas alınacaktır.

2. Yarışma sınavına katılanların yarışma sınavı, MBSTS ve müktesep/nitelik formu puanları ile “toplam puan”ları sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde sonuç belgesinde ilan edilecektir.

 

Tercih işlemleri ve naklen atamalarda öncelik sırası

1.   Yarışma sınavına katılan adaylardan “toplam puan”ı en az yetmiş olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla beş münhal kadro için yer tercihinde bulunabilecektir. “Toplam puan”ı yetmişin altında kalanlar münhal kadrolara naklen tayin müracaatında bulunamayacaktır.

2.   Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sonuçlar ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle yer tercihinde bulunabilecektir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde İKYS programı aracılığıyla duyurulacaktır.

3.   Tercih edilen münhal kadrolara naklen atamalarda sırasıyla;

a)     “Toplam puan”ı yüksek olana,

b)     MBSTS puanı yüksek olana,

c)     Görev yılı fazla olana,

d)     Hafız olana,

e)     Öğrenim düzeyi yüksek olana,

Öncelik verilecektir.

 

MBSTS ile ilgili esaslar

1.    Görevlilerin, münhal cami görevlisi kadrolarına nakil için başvuruda süresi dolmamış   MBSTS puanlarından en yüksek olanı ve varsa nakil puanı dikkate alınacaktır.

2.   Nakil başvurusunda bulunabilmek için MBSTS’den en az 50 puan şartı aranacaktır. İmam-hatipler müezzin-kayyımlığa geçmek isterse taban MBSTS puanı aranmayacaktır.

3.   (A) ve (B) grubu camilerdeki imam-hatip kadrolarına atanabilmek için MBSTS’den en az 60, (C) ve (D) grubu camilerdeki imam-hatip kadrolarına atanabilmek için en az 50, bütün cami gruplarındaki müezzin-kayyım kadrolarına tercihte bulunabilmek/atanabilmek için en az 50 MBSTS puanı almış olma şartı aranacak olup, İmam-hatiplerin müezzin-kayyımlık tercihlerinde taban MBSTS puanı aranmayacaktır. İlgili personelin münhal cami görevlisi kadrolarına nakil başvurusunda bulunurken bu hususu dikkate alması önem arz etmektedir.

Bu haber 1521 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..