Cevdet Kılıç, Bir Türk Dostu ve Mevlana Aşığı Muhammed İkbal, Fecr Yayınları

Felsefe Yurdundan Hikmet Diyarına Bilgelik Hikayeleri Kitabının yazarı Cevdet Kılıç'ın diğer kitabı "Bir Türk Dostu ve Mevlana Aşığı Muhammed İkbal" Fecr Yayınları tarafından yayınlandı.

31 Ağustos 2014 - 20:16 - Güncelleme: 31 Ağustos 2014 - 20:18

XX. yy.’ın modern dünyası İkbal’i, İslâm düşüncesinin hem teorisyeni hem de pratiğinin uygulayıcısı olarak karşımıza çıkarmıştı. XXI. yüzyılda ise onun fikirleri ve siyasi düşünceleri İslam toplumlarının yeniden yapılanmaları ve dünya üzerinde saygın bir yer edinmeleri için bir ışık olabilir mi? İkbal’in fikirlerindeki canlılık ve dinamizm, güçlü bir Allah inancı ve Mevlâna’nın rehberliği bu soruya cevap verir niteliktedir. Çünkü bakışları tek taraflı değil, bir yandan Batı düşüncesi öbür yandan İslam ve özellikle tasavvuf düşüncesi kendisine rehberlik eden iki önemli ana koldur. Bu yüzden İkbal’in inancı, yalnız vicdanlarda sıkışıp kalan bir iman değil, hayatın tüm alanlarına canlılık ve dinamizm aşılayan bir imandır.

XX. yy.’ın modern dünyası İkbal’i, İslâm düşüncesinin hem teorisyeni hem de pratiğinin uygulayıcısı olarak karşımıza çıkarmıştı. XXI. yüzyılda ise onun fikirleri ve siyasi düşünceleri İslam toplumlarının yeniden yapılanmaları ve dünya üzerinde saygın bir yer edinmeleri için bir ışık olabilir mi?  İkbal’in fikirlerindeki canlılık ve dinamizm, güçlü bir Allah inancı ve Mevlâna’nın rehberliği bu soruya cevap verir niteliktedir. Çünkü bakışları tek taraflı değil, bir yandan Batı düşüncesi öbür yandan İslam ve özellikle tasavvuf düşüncesi kendisine rehberlik eden iki önemli ana koldur. Bu yüzden İkbal’in inancı, yalnız vicdanlarda sıkışıp kalan bir iman değil, hayatın tüm alanlarına canlılık ve dinamizm aşılayan bir imandır. Bu hususlar onun felsefi serüvenidir. Onun serüvenini Benlik/Ego, İnsan-ı kâmil ve Aşk üçgeninde okuyacaksınız.

İkbal’in Siyasi Düşünceleri XXI. Yüzyılda Müslüman Toplumlarının Problemlerine Işık Tutabilir mi?

Eserde onun siyasi düşüncelerine de yer verilmiştir. İkbal, yalnızca sömürü durumunda bulunan Hindistan topraklarında Müslümanların bağımsızlığa giden yollarını adımlamaları değil, tıpkı Türk milletinin milli mücadelesinde olduğu gibi, İslâm dünyasında sömürgelikten ve işgalden kurtulmaya çalışan Müslüman devletlerine de bir model olmuştur. XXI. Yüzyılda İslam toplumlarında yaşanan idari ve sosyal değişikliklerde onun fikirlerinin ve sunduğu çözüm önerilerinin önemli bir yer tuttuğunu göreceksiniz.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ

GİRİŞ

 

MUHAMMED İKBAL’İN HAYATI, ESERLERİ

ve ŞAHSİYETİ

A. HAYATI

B. ESERLERİ

1. Mensur Eserler

2. Manzum Eserler

C. ŞAHSİYETİ

1. Allah ve Peygamber İnancı

2. Kur’ân-ı Kerim

3. Aşk ve Vecd’in İrfani Boyutları

4. Sükûneti Sevmeyen Hareketli ve Mücadeleci Ruhu.

5. Hür ve Bağımsız Yaşamayı Arzulaması

6. İkbal’in Şahsiyetini Etkileyen Mütefekkirler

BİRİNCİ BÖLÜM

İKBAL’İN YAŞADIĞI DÖNEMDE İSLÂM DÜNYASI

A. İSLAM DÜNYASININ GENEL DURUMU

1. Hindistan Bölgesinin Sosyal ve Siyasal Yapısı

2. XX. Yüzyılın Başlarında Dünya Müslümanlarının Durumu

3. İkbal’e Göre Müslümanların Çöküşlerinin Sebepleri

a. Müslümanların Maneviyatlarında Meydana Gelen Bozulmalar.

b. Tekkelerin ve Medreselerin Toplumdaki Fonksiyonunu Kaybetmesi

c. Eğitimdeki Bozuklukların Gençliğe Yansımaları

d. Müslümanların ve Din Adamlarının Dinlerinden Verdikleri Taviz

e. Müslümanların Zühd ve Takva’nın Gerçek Zenginlik Olduğunu Unutmaları

f. Dinî Birliğin Bozulması, Irk Çatışmalarının ve Toprak Savaşlarının Ortaya Çıkması

g. Müslümanların Aşırı Maddiyat Hırsına Kapılmaları ve Bencillik Hastalığına Düşmeleri.

h. Müslümanların İslâm’ın, Ruhuna Yabancılaşmaları ve Batıya Özentinin Müslümanların Hayat Tarzı Haline Gelmesi.

B. MEVLÂNA VE İKBAL

C. MUHAMMED İKBAL ve MEHMET AKİF

D. İKBAL’İN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ve SEVGİSİ

İKİNCİ BÖLÜM

MUHAMMED İKBAL’DE FELSEFİ DÜŞÜNCE

A. GENEL OLARAK FELSEFE

B. FELSEFE ve DİN İLİŞKİSİ

C. VARLIK DÜŞÜNCESİ

VARLIĞIN ÖZELLİKLERİ

a. Kendini Ortaya Koyma Arzusu

b. Tabiatın Gereğini Yapma

c. Hareket ve Yeniden Şekillenme

d. Varlığın Devam Etmesi

e. Sürekli Akış

e. Ahlâkî Kemâl Kazanma

D. ZAMAN ve MEKÂN

E. BİLGİ FELSEFESİ

F. NÜBÜVVET

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKBAL’İN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCELERİ

A. GENEL OLARAK TASAVVUF

B.İKBAL’İN TENKİT ETTİĞİ TASAVVUF DÜŞÜNCESİ... 122

C. İNSANLIĞIN RUHÎ BİR İNKILÂBI OLARAK TASAVVUF

1. Manevi Yükselişin Merhaleleri

a. Kendi Şuuru

b. Diğerlerinin Şuuru

c. Zat-ı Hakk’ın Şuuru

2. Manevi Tecrübenin Özellikleri

3. Manevi Yükselişin Şartları

a. Helâl Lokma

b. İmanı Tatbikat Haline Getirmek

c. Gönül Sahibi Olmak

d- Seher Vakitlerine Önem Vermek

e. Çok Ağlamak

f. Fakr

g. Mürşide Bağlılık

D. İNSAN ve İNSAN-I KÂMİL

1. İnsanın Varlığı

2. İnsanın Benliği

a. Kendini Bilme

b. Kendini Ortaya Çıkarma

c. Benliğin Bir Gayesi Olmalı

d. Hakk’ın Huzurunda Kendini Yok etme

3. Benliğin Terbiyesi

a. İtaat

b. Nefsin Zaptı

c. Allah’a Naip Olmak

4. Benliği Kuvvetlendiren Şeyler

a. Aşk

b. Devamlı Mücadele ve Yeni Arzular Yaratmak

c. Fakirlik (Fakr)

d. Yiğitlik (Cesaret)

e. Hoşgörü (Müsamaha)

5. Benliği Zayıflatan Şeyler

a. Korku:

b. Kölelik:

c. Dilencilik (Sual)

d. Soy Sopla Övünme

e. Taklitçilik

6. Allah’ın Halifesi Olarak İnsan

7. İnsan-ı Kâmil

E. VARLIĞIN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK AŞK

F. İBADET ve DUA

G. AHLÂKÎ OLGUNLUK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İKBAL’İN DÜŞÜNCESİNDE SİYASET FELSEFESİ

 İKBAL’İN SİYASET DÜŞÜNCESİ ÇAĞIMIZ İSLÂM DÜNYASINA ÇÖZÜM GETİREBİLİR Mİ?

A. DEVLETİN UNSURLARI

1. Fert ve Cemiyet

2. Millet (Ümmet)

B. İDEAL DEVLETİN YAPISI

1. Tevhid

2. Peygamberin Rolü (Lider, Yönetici, Örnek)

3. Kur’ân-ı Kerim (Kanun)

4. Mekke (Merkez, Başkent)

5. Toprağın İşlenmesi

6. Kadına Değer Vermek

İKBAL’İN “ŞİKVA” ve “CEVAB-I ŞİKVA”

İSİMLİ ŞİİRLERİ

ŞİKÂYET

ŞİKÂYET’E CEVAP

BİBLİYOGRAFYA

Yayınevi sayfasına gitmek için tıklayınız

 

Bu haber 2895 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..