Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Resmi Gazete'de

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi kesin sonuçları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı

28 Ağustos 2014 - 10:02 - Güncelleme: 28 Ağustos 2014 - 10:04

28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102 (Mükerrer)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3719

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15/08/2014 tarihli yazıda aynen; “Resmî Gazetenin 10/06/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli ve 2910 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi” uyarınca, 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.”,

İkinci fıkrasında; “Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.”

Aynı Kanun’un 14. maddesinin ikinci fıkrasında; “Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı eki “Seçim Takvimi”nde;

15 Ağustos 2014 Cuma günü;

“1- Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının Resmî Gazete, Radyo ve Televizyonda ilân edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi,”

şeklinde düzenlenmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince,  10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilânı ve yayımlanması ile seçilen adayın mal bildiriminin Resmî Gazetede yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

Buna göre;

1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarının tespitine,

2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen;

a) Yurt içi seçim sonucunun dağılımının (Kayıtlı seçmen sayısı (cezaevi dâhil), oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/A’da,

b) Yurt dışı sandıkları seçim sonucunun dağılımının (Kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/B’de,

c) Gümrük kapıları seçim sonucunun dağılımının (Toplam oy kullanan seçmen sayısı, toplam geçerli oy sayısı, toplam geçersiz oy sayısı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/C’de,

d) Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dâhil Cumhurbaşkanı Seçim sonucunun dağılımının (Türkiye geneli itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/D’de,

gösterildiği şekilde tespit ve ilânına,

3- Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 12. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak (mazbata) düzenlenmesine,

4- Keyfiyetin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilmesine,

b) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

c) Karar örneği ve eki cetveller ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mal bildiriminin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

d) Karar örneği ve eki cetvellerin (Örnek: 416/A-B-C-D) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

15/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kararın ekleri için tıklayınız.

Bu haber 865 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..