Davud-i Karsi Sempozyumu

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Mart 2015 Tarihinde Davud-i Karsi Sempozyumu Düzenleniyor. Sempozyumla ilgili daha detaylı bilgiye sempozyumun resmi web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

28 Ağustos 2014 - 00:27 - Güncelleme: 01 Eylül 2014 - 00:22

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Mart 2015 Tarihinde Davud-i Karsi Sempozyumu Düzenleniyor. Sempozyum 19-22 Mart 2015 tarihinde Kars'ta gerçekleştirilecek. 

KATILIM ŞARTLARI

1. Başvurular Web sitemiz üzerinden yapılacak; özetler ve tebliğ sistem üzerinden gönderilecektir.

2. Tebliğ özeti ile birlikte kaynakça ve CV gönderilecektir.

3. Tebliğ özetleri okeylenip tebliğler bilim kurulu tarafından onaylandıktan sonra programa alınacaktır.

4. Tebliğ yazarları için müellifin yazma eserleri tarafımızdan temin edilmiştir. Çalışmak isteyen ve özellikle de tahkik (edisyon kritik) yapmak isteyen tebliğ sahiplerine gönderilecektir.

5. Kars dışından gelen tebliğli katılımcıların konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

1. Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 20 Aralık 2015

2. Şartlı Ön Kabullerin İlanı: 24 Ocak 2015

3. Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 31 Şubat 2015

4. Tebliğlerin Kabulünün ve Programın İlan Tarihi: 4 Mart 2015

5. Sempozyum Yeri: Kafkas Üniversitesi / KARS

İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çalık

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / KARS

Telefon: 0474 225 12 83/ 7705

Cep: 0 536 262 57 83

E-posta: buncalik@hotmail.com

SEKRETERYA:

Arş. Gör. Gülcan ABBASOĞULLARI (Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Telefon: 0474 225 12 83/ 7599

E-Posta: gulcan-019@hotmail.com

Aysun Laçin Gültekin (Bilgisayar İşletmeni) (Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Telefon: 0474 225 12 83/ 7594

E-Posta: aysun.lacin@kafkas.edu.tr

Sempozyum web sayfası: http://ilahiyat.kafkas.edu.tr/index.php?r=davudikarsi

Davud-i Karsi Kimdir?

(ö. 1169/1756) Çok yönlü Osmanlı âlim ve müderrisi. Aslen Karslı olup doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Döneminde Dâvûd-i Karsî veya Dâvud Efendi olarak tanınmıştır. Bütün eserlerinin mukaddimesinde kendisini Dâvûd b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî şeklinde tanıtan Dâvud, temel medrese eğitimini Kars'ta o yörenin tanınmış zâhid ve âlimi Çolak Abdullah Efendi'den yaptı. Daha sonra İstanbul'a giderek tahsilini ve mülâzemetini tamamladı. Akkirmâninin de mümeyyiz olarak bulunduğu ruûs imtihanında başarılı oldu. Bu imtihanda mümeyyizlerin kendisine sorduğu sorularla onun verdiği cevaplardan oluşan Risâletü'l-imtihan'ı Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Osmanlı ilmiye geleneğine göre ruûs imtihanında başarılı olanlar taşra medreselerinden birine müderris olarak tayin edilirlerse de kaynaklarda Dâvûd-i Karsî hakkında bu hususla ilgili bir bilginin bulunmamasından ve resmî makamlardan uzak kalarak zâhidâne bir hayat yaşamış olmasından hareketle onun böyle bir tayine yanaşmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Her ne kadar başta Âkifzâde el-Amâsî olmak üzere Dâvûd-i Karsî'den bahseden bütün kaynaklar, onun mülâzemetini tamamladıktan sonra Birgi'ye gittiğini kaydediyorsa da eserleri yazıldıkları yer ve tarihlere göre incelendiğinde Davud'un tahsilini tamamladıktan sonra Mısır'a gittiği, orada kısa bir süre içinde ilmî ehliyetini çevresine kabul ettirip ders vermeye başladığı ve daha ziyade öğrencilerinin ihtiyacı doğrultusunda eserler telif ettiği anlaşılır. Dâvüd-i Karsî'nin Mısır'dan ne zaman döndüğü kesin olarak belli değildir. Ancak Mısır'da iken telif ettiği bilinen eserlerinden ikisinin öğrencileri tarafından 1154 yılının ilk aylarında (1174’in ortaları) İstanbul'da istinsah edilmiş olmasını dikkate alarak 1153 yılının sonlarında (1174’in ilk ayları) İstanbul'a geldiğini söylemek mümkündür. Dâvûd-i Karsî bir süre sonra kendisine hayran olduğu ünlü Türk bilgini Birgivi’nin memleketi olan Birgi kasabasına giderek orada yerleşmiş ve Birgi Ulu cami Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Daha sonra 1159/1746 yılında Kıbrıs'a gittiği, bir müddet orada kalarak öğretim ve irşad faaliyetiyle meşgul olduğu, bu sırada kaleme aldığı bilinen eserlerinden anlaşılmaktadır. 1162 yılının ramazan bayramında bir ziyaret amacıyla Lârende'de/Karaman bulunduğu, orada yazdığı bir eserin ferağ kaydından öğrenilmektedir. Hayatının son on beş yılını Birgi'de geçiren Dâvûd-i Karsî 1169 yılının son günlerinde bu kasabada vefat etti. Vasiyeti gereği Birgi'nin dışındaki bir tepe üzerinde medfun bulunan Birgivi’nin yanına gömüldü. Dâvûd-i Karsî'nin Ömer ve Osman adlı iki oğlunun bulunduğu, bunların eserlerinden bahseden bazı kaynaklardan öğrenilmektedir. 

 

Bu haber 3280 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..