Dişişleri Bakanlığı Memurların Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikde Değişiklik

Yönetmelik Değişikliği

01 Temmuz 2014 - 00:21 - Güncelleme: 09 Temmuz 2014 - 18:01

Dişeşleri Bakanlığı Memurların Yurdışına  Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin yönetmelikte değişiklik Yaptı. Değişiklik Resmi Gazete'nin 1 Temmuz 2014 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29047

 

YÖNETMELİK

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE

 

ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yurtdışı sürekli görevlere atanabilmek için öngörülen fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, Bakanlıkta sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler fiili hizmet süresinin hesaplanmasına dahil edilmez.

 

(2) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde öncelikli olarak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınmış olan puanlar dikkate alınır. Bu puanların eşit olması halinde, Bakanlıktaki fiili hizmet süresi dikkate alınır. Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının listesi dil puanı sırasına göre yıllık bazda oluşturulur.

 

(3) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde puanlama yöntemi kullanılır.

 

a) Puanlama yöntemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 

1) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans mezunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan.

 

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan puan.

 

3) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibariyle Bakanlıktaki her fiili hizmet yılı için bir puan (artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz).

 

4) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için eksi bir puan.

 

5) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için bir, her kınama için iki, her aylıktan kesme için dört ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi altı puan.

 

b) Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının puan sıralaması yıllık bazda oluşturulur.

 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde bir yılda en fazla on merkez memuru yurtdışı teşkilata sürekli görevle atanabilir. Bu sayıyı ihtiyaca binaen üç katına kadar artırmaya Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan yetkilidir. 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde yurtdışına atanacakların sayısı, bu üst sınırla bağlı kalınmaksızın, ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla belirlenir.

 

(5) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yurtdışına atanacaklar için belirlenen kontenjan çerçevesinde, aynı geçici maddenin üçüncü fıkrasına göre atanabileceklere öncelik verilir.

 

(6) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, atamanın yapılacağı yıldan önceki yılın 31 Aralık tarihinden önceki süreler dikkate alınır.”

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

1/3/2011

 

27861

 

 

 

Bu haber 1129 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..