Diyanet, 500 Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanı, yazılı ve sözlü sınavla kurum için naklen 500 vaiz alacak

10 Ocak 2016 - 15:56

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında (ağırlıklı olarak Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere) münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen vaiz kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır. 

 

 

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN

 

 

SINIFI

UNVANI

BULUND. YER

ÖĞRENİM ŞARTI

KADR. DERECESİ

KONT. SAYISI

D.H.S

Vaiz

Taşra

Teşkilatı

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak 

1-9

500

I- BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)
Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen vaiz kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar müracaat edemez).

Sınav konuları ve diğer hususlara Diyanet, Naklen Vaiz Alacak konusundan ulaşabilirsiniz.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Sınava başvuru yapacaklar, 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde mesai günleri 08.30-16.30 saatleri arasında Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

Ancak yurtdışından müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

Başvuru    işlemleri          görevli             personel          tarafından       Başkanlığımız             DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri DİBBYS üzerinden ilan edilen adaylar, 01.02.2016 (09.00) - 09.02.2016 (17.00) tarihlerinde yazılı sınav için asym.ankara.edu.tr adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.
Adaylar sınav ücreti olarak 70 TL’yi (Yetmiş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Havale ile yapılan ödemeler ile bunun dışındaki ödemeler kabul edilmeyecektir. 
Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 20.01.2016 tarihine kadar ıslak imzalı dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Faks ve e-mail ile gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.
Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.)
En az dört yıllık dinî yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi

(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

İhtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge ya da tasdikli sureti,
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı

bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

NOT: 

Adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir

Bu haber 1055 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..