Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel İlanı

12 Ağustos 2015 - 16:43 - Güncelleme: 15 Ağustos 2015 - 11:32

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini,  yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI /PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Alan Eğitimi (İngilizce Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Dil eğitimi, edebiyat öğretimi, eleştirel düşünme ve eleştiri kuramlarında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Uygulama toplulukları, çoklu görev ve üç boyutlu sanal ortamlar ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fen ve Görsel Sanat bütünleştirilmesi ve Kimya Eğitimi alanı üzerine yayınlar yapmış olmak.

 Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin  b  fıkrasının  2  numaralı bendi uyarınca yapılacak  sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Sanat ve Kültürlerarası diyalog eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi                                   

Doçent

1

Alan Eğitimi (Müzik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Orff yaklaşımı ile Müzik ve Dans Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Türkiye Coğrafyası  bilim alanında doçentliğini almış olmak.Arazi Kullanımı ve sulak alanlarla ilgili yayın yapmış olmak.

Matematik Eğitimi                              

Yard.Doç.

1

Açılar veTrigonometri konularının öğrenimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

Yard.Doç.

1

Doktorasını öğretim teknolojileri alanında yapmış olmak, teknoloji okur yazarlığı ve çocuklar için web sayfası konularında çalışmış olmak.

Resim - İş Eğitimi

Yard.Doç.

1

Doktorasını Resim İş Öğretmenliğinde yapmış olmak,Grafik Tasarım alanında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

İstatistik Teorisi

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Kategorik veri analizi, Regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.Fiber optik kimyasal sensör ve nanosensör geliştirme konularında yayınları olmak.

Uygulamalı Matematik       (*)

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Zaman skalasında integre edilebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Bilimleri

Yard.Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Veri Madenciliği ve Bulanık Mantık konularında çalışmaları olmak.

 

Bilgisayar Bilimleri

Yard.Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Dağıtık Algoritmalar ve Yüksek Başarımlı Hesaplama konularında çalışmaları olmak.

Topoloji   (*)

Yard.Doç.

1

Cebirsel Topoloji konusunda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe        

Profesör

1

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak.Modern Felsefe Adam Smith ve G.W.F.Hegel üzerine çalışmaları olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Arkeolojik Koruma ve Mimari Restorasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında  doçentliğini almış olmak.İç İsyanlar ve Terör Hareketleri üzerine yayınları olmak.

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

Çocuk Suçluluğu ve Eğitim Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.En az 10 yıl akademik alanda çalışma deneyimi olmak.

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.Selçuklu Tarihi üzerine yayınları olmak.

Halk Bilimi

Doçent

1

Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak.Türk Dünyası Destanları üzerine yayınları olmak.

 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)      (*)

Doçent

1

İngiliz ve Amerikan Seyahat Yazını üzerinde çalışmış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi

Yard.Doç.

1

Türkiye'de Din Devlet İlişkileri üzerine doktora yapmış olmak.Türk Siyasal Hayatı ve Kent Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Müzecilik

Yard.Doç.

1

Müzecilik alanında  3 yıl akademik deneyime sahip olmak.İngilizce yabancı dil puanı YDS  sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Genel Dilbilimi

Yard.Doç.

1

-

Felsefe

Yard.Doç.

1

Bilim Felsefesi  ve Çağdaş Epistemoloji konularında çalışmaları olmak.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)      (*)

Yard.Doç.

1

Çeviribilim ve Kültürlerarası Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak ve Sözlü Çeviri konusunda yayın yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Heykel Anasanat dalında tamamlamış olmak.Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Eğitim ve öğretimde alanında en az 15 (onbeş) yıl akademik  deneyimi olmak.

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Resim Anasanat dalında tamamlamış olmak.Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim ve öğretimde alanı ile ilgili en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi olmak.

 

Grafik Resimleme ve Baskı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olmak.20.yy.Türk Grafik Sanatı ve Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik yapmış olmak.

Sahne Tasarımı

Yard.Doç.

1

Sahne Sanatları Bölümü  Sahne Tasarımı anasanat dalı lisans mezunu olmak. Sahne Sanatları doktora programında gösteri sanatlarında dijital ve teknolojik sahne etmenleri üzerine doktora yapmış olmak.

Müzik Bilimleri

Yard.Doç.

1

Müzik Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.Profesyonel Ses Kayıt ve Akustik Tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak.

Aksesuar Tasarımı

Yard.Doç.

1

Tekstil anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Aksesuar Tasarımı alanında 10 yıllık akademik deneyimi olmak.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Yard.Doç.

1

Resim-İş Öğretmenliğinde doktora yapmış olmak.Üniversitelerde 2D -  3D Bilgisayar Canlandırması konularında en az 2 yıl ders vermiş olmak.

Seramik

Yard.Doç.

1

Seramik ve Cam Tasarımı anasanat dalında Sanatta Yeterlik mezunu olmak.Seramik Teknolojisi alanında uzmanlaşmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak.İç Hastalıkları ve Onkoloji Hemşireliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Yard.Doç.

1

Hemşirelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Yard.Doç.

1

Hemşirelik veya Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, psikoonkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Din Eğitimi

Doçent

1

Din Eğitimi anabilim dalında çalışmaları olmak.

Türk İslam Sanatları Tarihi

Doçent

1

Türk ve İslam Sanatı bilim alanında doçentliğini almış olmak.Oleg Grabar üzerine ve Türk İslam ahşap sanatları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dinler Tarihi                                                  

Yard.Doç.

1

Doktorasını Hint dinlerinde Yoga uygulaması üzerine yapmış olmak.

Din Psikolojisi

Yard.Doç.

1

Doktorasını Psikanaliz  ve din ilişkisi  üzerine yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak.Uluslararası iktisat ve uluslararası rekabet konularında çalışıyor olmak.

Mali Hukuk

Profesör

1

Özel Vergi Hukuku alanında uygulamalı çalışmaları olmak.

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak ve ileri araştırma yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

 

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak.Enerji Piyasaları, hisse senedi fiyatları ve finans eğitimi ile ilgili çalışmalara sahip olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi               

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak.Sosyal girişimcilik alanında çalışmaları olmak

Enformasyon Teknolojisi

Yard.Doç.

1

Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yard.Doç.

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.Afet yönetimi ve Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat     (*)

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak.Endüstri-içi ticaret ve ihracat konularında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler     (*)

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçentliğini almış olmak.Demokratikleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Turizm ve Otel Yönetimi     (*)

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak.Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat     (*)

Doçent

1

Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak; iktisadi büyüme ve kurumsal yapı ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat     (*)

Yard.Doç.

1

Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak; enerji ekonomisi, enerjiye dayalı büyüme ve ithalat konularında çalışma yapmış olmak.

Siyasi Tarih      (*)

Yard.Doç.

1

Doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak; milliyetçilik ve yurttaşlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.

İktisat Tarihi        (*)

Yard.Doç.

1

Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak; iktisat tarihi ve ulaşım ekonomisi konularında çalışma yapmış olmak.

Muhasebe ve Finansman  (*)

Yard.Doç.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, sermaye piyasaları ve uluslararası finansal piyasalar üzerine çalışmaları olmak.

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yard.Doç.

1

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.Turizmde yenilik süreci ve ağ yapısı konusunda çalışmaları olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yard.Doç.

1

Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans , Gıda Biliminde doktora yapmış olmak. Fonksiyonel Gıdalar ve Sıvı Tüketimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yard.Doç.

1

Turizm İşletmeciliğinde, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak  Yerel Yiyecek Yönetiminin Ekonomik Sürdürülebilirliği konusunda çalışmaları olmak .İngilizce yabancı dil puanı YDS  sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yard.Doç.

1

 İşletme (Yönetim ve Organizasyon) anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.Turizmde girişimsel pazarlama ve farklılıkların yönetimi konusunda çalışmaları olmak.İngilizce yabancı dil puanı YDS  sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekanik (Makina)

Profesör

1

İleri kaynak yöntemleri, kırılma mekaniği ve plastik malzemeler konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, kısıt programlama konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Taşkınların hidrolojik ve hidrolik modellenmesi ve iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki etkileri konularında yayınları ve çalışmaları olmak.

Geoteknik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Görüntü işleme tekniklerinin geotekniğe uygulanması ve pasif kazıklar konularında yayınları olmak.

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çimentolu kompozitlerin, birim şekil değiştirmeelektriksel direnç ilişkisinin  araştırılması ve çimento esaslı sensör üretimi konularında yayın ve çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Mühendislik Jeolojisi, InSAR radar deformasyon haritalama ve heyelanlar konularında yayınlar yapmış olmak.

 

Elektrik Makinaları          (*)

Yard.Doç.

1

Elektrik Makinaları veya Güç Elektroniği alanlarında çalışma yapmış olmak.

Geoteknik

Yard.Doç.

1

İzmir'deki derin alüvyon birikimlerinin deprem davranışı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Malzeme Bilimi

Yard.Doç.

1

Metalurji ve/veya Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak, üretim metalurjisi ve ileri malzemeler veya geri dönüşüm/kazanım konularında araştırmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

Yard.Doç.

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, Sinyalize ve dönel kavşak kapasite ve başarımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Şehircilik

Profesör

1

Mimarlık Temel alanı, Planlama bilim alanında doçentliğini almış olmak.Şehir yönetimi, şehir sosyolojisi ve tarihsel çevrelerde yeniden canlandırma konularında yayınları olmak.

Yapı Bilgisi                                            

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini  almış olmak. Yapımın sürdürülebilirliği konusunda yayınlar yapmış olmak.

Yapı Bilgisi                                   

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak.Mimari Akustik ve Ahşap Malzemeli Taşıyıcı Sistemler konularında çalışma, proje ve yayınları bulunmak .

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Tıp Eğitimi

Profesör

1

Tıp Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. İletişim becerileri ve eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim alanlarında deneyimli olmak.

 

Biyofizik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Biyofizik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Beş duyu elektrofizyolojisi ve uyku biyofiziği konularında deneyim sahibi olmak.

Fizyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Davranış Fizyolojisi alanında yayınları bulunmak.Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Nükleer Tıp                                            

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.Radyofarmasi bilimi alanında bilimsel çalışmaları olmak, Nükleer Tıp anabilim dalında radyofarmasi alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ; Çocuk Acil; Çocuk Yoğun Bakımı uzmanlıkları bulunmak;  en az10 yıl boyunca,Üniversitede Sosyal Pediatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Endokrinoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak.İnsülin pompa uygulamasında deneyimi olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum                      

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak.Tüp Bebek Sertifikasına sahip,Probleme Dayalı Öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum                        

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak.Probleme dayalı öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp doktoru olmak, Probleme dayalı öğrenim deneyimli olmak.Sinir Bilim alanında bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak.

Radyoloji                                               

Doçent

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Girişimsel Radyoloji alanında uzmanlık sonrası en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Doktoru, Biyokimya (Klinik Biyokimya) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

 

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Doktoru, Prenatal tanı ve astım konularında çalışmaları olmak.Sitogenetik ve moleküler genetikte on yıl deneyim sahibi olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları    

Yard.Doç.

1

-

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yard.Doç.

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Yandal Uzmanı olmak ve Çocuk kemik iliği nakli konusunda  eğitim almış olmak.

İç Hastalıkları

Yard.Doç.

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.Board sınavını almış olmak.

Spor Hekimliği

Yard.Doç.

1

Spor Hekimliğinde uzman, alanı ile ilgili  en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.Medial Tibial Stres Sendromu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Yard.Doç.

1

Doktorasını iktisat programında yapmış olmak.Uluslararası finansal krizlerin kaynakları ve dış borçlanma konularında çalışma yapmış olmak.Akademik alanda En az 5 yıl deneyimli olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

İş Makineleri Operatörlüğü

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Polimer kompozitlerin ısı iletim katsayısı, elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri konusunda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 

 

Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.Lenfatik sistem hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak ve yayınları bulunmak.

 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon        

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.İnme ve vestibüler sistem hastalıkları alanında yayınları olmak.

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon        

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.İnme ve multipl skleroz alanlarında yayınları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı    

Doçent

1

Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Hücre kültür sistemlerinde mekanik kasılma ölçümü konusunda yayınları olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı    

Doçent

1

Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.Hücre Dışı Matris Biyokimyası alanında çalışmaları olmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda  deneyim sahibi olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER MESLEK YO.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Yard.Doç.

1

Turizm İşletmeciliğinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.Termal Turizm ve Turizmde marka kişiliğinin turistik destinasyonlara uygulanması konusunda çalışmaları olmak.Alanında en az 5 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Lojistik Programı

Yard.Doç.

1

Yüksek lisans ve doktorasını İktisat anabilim dalında yapmış olmak, ihtisas bankacılığının ihracat sektörü üzerindeki finansal etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.Alanında en az beş yıl akademik deneyime sahip olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Geoteknik Programı

Yard.Doç.

1

Uygulamalı Jeolojide doktora yapmış olmak ve Doğal Yapı Taşları ve Agrega konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Sondaj Teknolojisi Programı

Yard.Doç.

1

Kimyasal reaksiyonlar ve enerji konusunda aktif öğrenme materyali geliştirme alanında doktora yapmış olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Profesör

1

Atatürk İnkîlapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.Kurtuluş Savaşı'nda haber alma  ve yeraltı faaliyetleri üzerine yayınlar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Palinoloji, Paleoiklim ve Travertenlerde Duraylı İzotop konuları üzerine yayınları ve Paleobotanik konusunda çalışmaları olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Oşinografide sayısal akıntı modelleme ve uydu altimetrisi kullanarak çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Sualtı Arkeolojisi, Deniz Arkeojeofiziği alanında çalışmalarda bulunmuş, bu alanda 10 yıllık deneyime sahip olmak.

İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ

 

 

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji

Yard.Doç.

1

Fizik lisans mezunu olmak,Optik ve Biyomedikal Optik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,alanında en az 2 yıl doktora sonrası deneyimi olmak.

 

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji

Yard.Doç.

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve doktorası olmak, alanında en az 2 yıl doktora sonrası deneyimi olmak, Tümör Baskılayıcı Genler konusunda çalışmaları olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Temel Onkoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Biyokimya ve Onkoloji (Temel Onkoloji) doktoralı, Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Yard.Doç.

1

Biyokimya doktorası olmak ve DNA baz hasarı ve onarımı proteinlerinin kütle spektrometre ile ölçümü alanında yurtdışı deneyimi ve yayını olmak.

 

Yard.Doç.

1

Tıbbi biyoloji ve genetik doktorası olmak ve wilson hastalığı moleküler genetiği ve model sistem üzerinde araştırma deneyimi ve yayınları olmak.

 

Bu haber 1038 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..