Ege Üniveristesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

21 Aralık 2015 - 17:03

T.C. 

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

          Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

 

 

Döner Sermaye Bütçesi

Unvanı 

Adet

                            Aranan Nitelikler

Hemşire

4 Adet

4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. 

Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ya da 2.veya 3. Basamak Bir Sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak

 

Sağlık

Teknikeri

1 Adet

2 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak ve 3 yılı Kalp Damar Cerrahisi ve Organ transplantasyonu anestezisinde olmak üzere en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak

Sağlık

Teknikeri

1 Adet

2 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak

 

 

 

        Özel Bütçe

Unvanı 

Adet

                                  Aranan Nitelikler

Hemşire

4 Adet

4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

Genel Şartlar:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e)2014 yılı KPSS(B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3), Ön Lisans mezunları içinse KPSS(P93) puanı esas alınacaktır.

f)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

İstenilen Belgeler:

1-Başvuru Formu ( Başvuru sırasında temin edilebilir )

2-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi 

3-1 Adet Fotoğraf

5-KPSS sonuç belgesi

6-Kimlik Fotokopisi

7-Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge 8-Hizmet Belgesi ( tecrübe istenen kadrolar için )

Önemli Not: 

a)5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

b)İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait   http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

c)İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

d)Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

e)Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

f)Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

g)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr  web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

(h)Adayların posta vb. şekilde  yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(i)Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

(j)Tecrübe istenen kadrolar için başvuru sırasında daha önce çalışılan kurum yada kuruluştan alınan hizmet belgesi ile başvuru yapılacaktır. ( hizmet özel sektörde geçmiş ise sgk hizmet cetveli ile birlikte başvurulacaktır )  Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 – 390 1852

SON BAŞVURU TARİHİ: 02.01.2016 

Bu haber 556 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..