Erciyes Üniversitesi 2014-2015 Yükseklisans ve Doktora İlanı

25 Haziran 2014 - 11:38

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim DalıBilimsel HazırlıkYüksek LisansDoktora
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 1,13-6(*)-
AVRASYA ARAŞTIRMALARI 1,2,30,37Bilimsel Hazırlık programları için kontenjan dağılımı:

Orta Asya Araştırmaları 10

Karadeniz Kafkasya Araştırmaları 5

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Orta Asya Araştırmaları için 5

Yurt dışından denkliği kabul edilip Rusça bilenler, Rus Dili ve Edebiyatı bölümü Mezunları 3

Karadeniz Kafkasya Araştırmaları için 5

Yurt dışından denkliği kabul edilip Rusça bilenler, Rus Dili ve Edebiyatı bölümü Mezunları 2

 

15(**)

 

15(*)

-
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Çin Dili ve Edebiyatı 5   1,35

Japon Dili ve Edebiyatı 5 1.36

- 

5(**)

5(**)

 

-
FELSEFE 1,21-10(*)-
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ1,6Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

İslam Felsefesi 5, Din Felsefesi 5, Mantık 4, Dinler Tarihi 8 (*), Din Sosyolojisi 6 (*), Din Psikolojisi 3 (*), Din Eğitimi 1 (*)Felsefe Tarihi 3

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

İslam Felsefesi 3, Din Felsefesi 3, Mantık 1, Dinler Tarihi 4(*), Din Sosyolojisi 4(*), Din Psikolojisi 1(*), Din Eğitimi 3 (*)

 

15

 

46

 

19

GAZETECİLİK 1,18-7(*)-
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1,26-7 (*)
İKTİSAT 2,3,10,22202012(*)
İLETİŞİM BİLİMLERİ1,27,22--4(*)
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI1, 22,32-10(**)8(**)
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI1,8,22Yüksek lisans:İslam Tarihi 6,Türk -İslam Edebiyatı 3593
İŞLETME 2, 4,10,22Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 8 (Üretim Yönetimi 4, Pazarlama 4),

Muhasebe Finansman 8 (Muhasebe 4, Finansman 4), Yönetim ve Organizasyon 4

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 4 (Üretim Yönetimi 2, Pazarlama 2), Muhasebe Finansman 4 (Muhasebe 2, Finansman 2), Yönetim Organizasyon 2

152010
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II. ÖĞRETİM11,19,20,23-30-
KAMU HUKUKU2,7,16-7(*)5(*)
KAMU HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİS. II. ÖĞRETİM11,20,23-40-
KORE DİLİ VE EDEBİYATI 1,33-5(**)-
ÖZEL HUKUK2,7,16-14(*)8(*)
ÖZEL HUKUK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II. ÖĞRETİM11,20,23-40-
RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1,28-8(**)
SANAT TARİHİ1,155(*)10(*)6(*)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 2,24-6(*)-
SOSYOLOJİ 1,2,318(**)10(**)-
TARİH 1,9,22Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Genel Türk Tarihi 6, Ortaçağ 4, Yeniçağ 3,Yakınçağ 5,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 5

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2,Yakınçağ 2, Genel Türk Tarihi 3,Yeniçağ 3,Eskiçağ Tarihi 2

5(*)23(*)12(*)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ1,5,22DİKAB VE İLİTAM mezunları ile Diğer Fakülte Mezunları için başvuru dağılımı:

Tefsir 3, Hadis 3, İslam Hukuku 3, Kelam 3 ,

Tasavvuf Tarihi 3 (*), İslam Mezhepleri Tarihi 3 (*), Arap Dili ve Belagatı 3

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 15, Hadis 16, İslam Hukuku 9, Kelam 9 ,

Tasavvuf Tarihi 9 (*), İslam Mezhepleri Tarihi 6 (*), Arap Dili ve Belagatı 15

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 5 ,Hadis 8, İslam Hukuku 5, Kelam 3 (*),

Tasavvuf Tarihi 2 (*), İslam Mezhepleri Tarihi 4 (*)

21+7927
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2,34-8(*)-
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1,17,22Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Yeni Türk Dili 14, Eski Türk Dili 4, Eski Türk Edebiyatı 6, Yeni Türk Edebiyatı 6, Türk Halk Edebiyatı 10

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Türk Dili 6, Yeni Türk Edebiyatı 4 , Eski Türk Edebiyatı 2 ,Türk Halk Edebiyatı 3  

-40(*)15(*)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2,25,295(*)5(*)-

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI

1-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’lük sistemde 2 (CC) eşdeğeri olması gerekir.

2-Doktora Programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’lük sistemde 2.00 (CC) olması gerekir.

3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.

4-Doktora Programına başvuracak adayların YDS D den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen batı dillerinden yapılan sınavlardan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

5-Tezli yüksek lisans ile bilimsel hazırlık programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat/yazılı sınavına alınacaktır Diğer adaylar mülakat/yazılı sınavına alınmayacaktır. Sınava alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat/yazılı sınavı notunun % 20’si (Yazılı sınav yapılan anabilim dallarında yazılı sınavının %50’si, mülakat sınavının %50’si şeklinde hesaplanacaktır.) dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’ı, lisans mezuniyet notunun %30’si, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir.

6-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, YDS v.b) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.

7-Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların tamamı mülakat sınavına alınacaktır. ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir. . Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’si, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir.

8-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

9-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.

10-Mülakat sınav yapılan Anabilim Dallarında mülakata katılmak zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adayların ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız sayılacaktır.

11- Lisans veya yüksek lisans Programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin durumları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru dilekçesi http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr adresinden yaptığınız başvurunun çıktısı (Başvurduğunuz Anabilim Dalı Bilim Dalı ve puanlarınızın doğruluğunu yeniden kontrol ediniz)

2- Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

3- ALES sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran-2013 tarihinden sonra alınmış. )

4- Lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi (4’lü sisteme tabi birimlerden mezun olanlar ile transkriptlerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

5-Doktora Programına başvuranların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Bilgisayar çıktısı Haziran-2013 tarihinden sonra alınmış.), Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve II.öğretim programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

6-Doktora programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

7-Doktora programlarına başvuracak adayların lisans, yüksek lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi, (4’lü sisteme tabi birimlerden mezun olanlar ile transkriptlerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

8- Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (TC. kimlik numaralı olması gerekmektedir.)

9- 1 adet fotoğraf

10-Lisans tamamlayan adayların hem ön lisans hem de lisanstan almış oldukları notların ortalamaları istenecektir.

NOT.Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı

2- Transkript Belgesinin aslı,

3- ALES sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran-2013 tarihinden sonra alınmış.),

4- Varsa Yabancı Dil Belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran-2013 tarihinden sonra alınmış.)

5- İki adet fotoğraf

6- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

7- Tezsiz yüksek lisans II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti dekontu

8- Özgeçmiş

9- Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport, yurt dışından mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi.

10- Not: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:Başvurular http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr adresinde veya http://sbe.erciyes.edu.tr elektronik ortamda yapılıp, yaptığınız başvurunun çıktısı alınacak başvurunuzun doğruluğunu kontrol edip diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.(Başvuru evrakları asılları olmak kaydı ile üçüncü şahıslarda getirebilir.)Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, Elektronik ortamda başvuru yapıp ta evraklarını son başvuru tarihine kadar Enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları da iptal edilecektir.Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında birer programa birlikte başvurulabilir.Bunun dışında aynı seviyedeki farklı Anabilim Dallarına aynı dönemde lisansüstü programlara birden fazla başvuru yapılmaz.(Örnek: İşletme ABD tezli YL.programına başvuran aday aynı anda İktisat ABD Bilimsel Hazırlık programına başvuramaz. Aynı anda İşletme Anabilim Dalı Tezsiz YL.II.öğretim programına başvurabilir.Birden fazla başvuru yapan adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.)

BAŞVURU TARİHİ;

04 Ağustos-07 Ağustos 2014 Perşembe Saat:17.00’ye kadar.

Not:Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların geçici puan durumları 08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00 ye kadar ilan edilecektir. Bu sıralamada adaylar puanlarını kontrol ederek puanlarında hata var ise adaylar şahsen ya da fax ile12 Ağustos 2014 saat 13.00’e kadar müracaat etmeleri halinde puanlarında yanlışlık varsa puanları yeniden kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılacaktır.12 Ağustos 2014 saat 13.00 ten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Mülakat sınavına katılacak adayların kesin listeleri 12 Ağustos 2014 saat 17.00 de ilan edilecektir.

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans Programları, 13 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da,

NOT:Avrasya Araştırmaları ABD,Tarih ABD,Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Sosyoloji ABD, Felsefe ABD, Çin Dili ve Edebiyatı ABD, Rus Dili ve Edebiyatı ABD ,Kore Dili ve Edebiyatı ABD, Japon Dili ve Edebiyatı ABD ile Sanat Tarihi Anabilim Dalları mülakat sınavı ile varsa yazılı ve Dil sınavlarını Edebiyat Fakültesindeki kendi Anabilim Dallarında yapılacaktır.

Diğer Anabilim Dallarının mülakat sınavları Enstitümüz sınıflarında yapılacaktır.

DİL SINAV TARİHLERİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora, Kore Dili ve Edebiyatı ve Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek Lisans Dil Sınavları: 13 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da

Doktora Programları 14 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 09.00’da

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek lisans ve Doktora mülakat sınavı 14 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 09.00’da

SONUÇLARIN İLANI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi 15 Ağustos 2014 Cuma günü ilan edilecek,Asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 18,19,20 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak, süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir. 21 Ağustos 2014 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı (Enstitümüz http://sbe.erciyes.edu.tr/ adresinde de duyurularda ilan edilecektir.) Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine 22 Ağustos 2014 tarihlerinde yedek adayların dilekçeleri alınacak ve puanları dikkate alınarak, 25 Ağustos 2014 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt yaptırmayan yedek adaylar da kayıt hakkını kaybederler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

EVRAK TESLİM YERİ:

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2. Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ

Tel: 0 352 437 52 74

Belgegeçer: 0 352 437 07 82

Bu haber 13172 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..