Erciyes Üniversitesi Akademik İlan

Erciyes Üniversitesi Akademik İlan

13 Nisan 2015 - 21:55

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere (daimi statüde) profesörler ve doçentler ile ayrıca yardımcı doçentler alınacaktır. 

2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri

Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.)

4-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.       

5-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4379302 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.                                                                                                                                                                                                   

6- Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web

sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.                                                                                                   

7-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.                                                                                                                                                      

8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

PROFESÖRLER İÇİN

-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı   (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde)  Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

 

DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi,  nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde)   Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra, son    başvuru                 tarihinden             önce       olmak    kaydıyla                 4             takım     yayın     dosyasını              ilan         verilen    birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir.

-Yardımcı doçent adaylarının KPDS, ÜDS veya YDS‘den en az 65 puan almış olmak. 

-Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

İLAN

KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör 

1

1

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Göğüs Hastalıkları

Alanında Deneyimli Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör 

1

1

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Olmak.

Çocuk Kardiyolojisi

Alanında Deneyimli Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör 

1

1

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Olmak.

Çocuk Hematolojisi

Alanında Deneyimli Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör 

1

1

Kardiyoloji Uzmanı Olmak.

1006

Tıp Fakültesi  

İç Hastalıkları 

Profesör 

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı

Olmak. Endokrinoloji ve

Metabolizma Hastalıkları

Alanında Deneyimli Olmak.

1007

Mustafa

Çıkrıkçıoğlu

Meslek

Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji  

Profesör 

1

1

Güneş Enerjisi Sistemleri

Konusunda Çalışmalar

Yapmış Olmak. Enerji

Sistemlerinin Yapay Sinir

Ağlarıyla Modellemesi Konusunda Yayınları Olmak.

1008

Edebiyat

Fakültesi  

Yeniçağ Tarihi

Profesör 

1

1

Osmanlı Kurumlar Tarihi Alanında Araştırma Yapmış Olmak.

1009

Edebiyat

Fakültesi

Genel Türk Tarihi  

Profesör 

1

1

Balkanlarda Türkler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

1010

Sivil

Havacılık

Yüksekokulu  

Uçak Gövde-Motor 

Profesör 

1

1

Uçak Motorları, Yanma ve

Hidrojen Enerjisi Konularında Çalışmaları Olmak.

1011

Seyrani Ziraat Fakültesi 

Yemler ve Hayvan Besleme 

Profesör 

1

1

Ziraat Fakültesi Mezunu

Olmak. Kanatlı ve Ruminant

Hayvanların Beslenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

1012

Mühendislik

Fakültesi 

Yöneylem Araştırması 

Doçent 

1

1

-

1013

Eczacılık

Fakültesi 

Farmasotik Biyoteknoloji 

Doçent 

1

1

Farmasotik Biyoteknoloji

Alanında Doçentliğini Almış

Olmak veya Biyoteknoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

1014

Edebiyat

Fakültesi 

Yeni Türk Edebiyatı 

Doçent 

1

1

-

1015

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Rekreasyon 

Doçent 

1

1

Rekreasyon Konusunda Çalışmış Olmak.

1. Kademe Golf Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak.

1016

Eğitim

Fakültesi 

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

-

1017

Fen Fakültesi 

Uygulamalı Matematik 

Doçent 

1

1

Dinamik Denklemlerde Salınım Teorisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

1018

Fen Fakültesi 

Genel Fizik

Doçent 

1

1

Manyetik Sistemler ve Nano

Yapılar Konusunda

Çalışmalar Yapmış Olmak.

1019

Halil

Bayraktar

SHMYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Yrd. Doç. 

1

1

Moleküler Genetik ve Hücre Biyolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1020

Hukuk

Fakültesi 

Medeni Hukuk

Yrd. Doç. 

3

1

Medeni Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1021

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Yrd. Doç. 

1

1

Çevre Mühendisliği Ana

Bilim Dalında Doktora

Yapmış Olmak ve Çevresel

Modelleme ve Uzaktan Algılama Konusunda

Çalışmalar Yapmış Olmak.

1022

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

-

1023

Eczacılık

Fakültesi 

Farmasotik Teknoloji 

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu

Olmak. Farmasotik

Teknoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

 

1024

Tıp Fakültesi 

Adli Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Adli Tıp Uzmanı Olmak.

1025

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Olmak.

Çocuk Kardiyolojisi

Alanında Deneyimli Olmak.

1026

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Geleneksel Kitap Sanatları 

Yrd. Doç.

1

1

Türk Kitap Ciltleme

Sanatında Deri ve Ebru

Kullanımı Hakkında

Çalışmalar Yapmış Olmak.

1027

Seyrani Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri 

Yrd. Doç.

1

1

Sebze Biyoteknolojisi

Alanında Biyoteknoloji Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

1028

Safiye

Çıkrıkçıoğlu

MYO

Gıda Teknolojisi 

Yrd. Doç.

3

1

Süt Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

13/04/2015 TARİHLİ SÖZCÜ GAZETESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP; SON BAŞVURU TARİHİ: 04/05/2015

Bu haber 969 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..