Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ek İlan

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yeni açılan bazı bölümlere ek ilanla öğrenci alıyor

08 Ağustos 2016 - 23:29

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/07/2016 tarih ve 75850160- 104.01.03.01/40982 sayılı yazısı ile açıldığı bildirilen “Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans Yönetimi tezli yüksek lisans” ve “Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik tezli yüksek lisans” programlarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alınacaktır. Kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak koşullar ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ve KONTENJANLAR

(Program isimlerinin sağ tarafındaki rakamlar, programa ait özel şartları ifade etmektedir.)

 

ANABİLİM DALI

Bilimsel Hazırlık

Yüksek Lisans

 

Mülakat Yeri

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 

 

 

Erciyes Üniversitesi

İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

                       Muhasebe ve Finans Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 1,2,3

4

                       Muhasebe ve Finans Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 1,2,4

-

8

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI

 

 

                     Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans1,2,3

4

 

                     Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans1,2,5

-

8

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

1-      Bu programda mülakat sınavı yapılacaktır.

2-      Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.

3-      Bu programa; tüm lisans mezunları başvurabilir.

4-      Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans Yönetimi tezli yüksek lisans programına; muhasebe veya finans ile ilgili lisans programı, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, işletme fakültesi ve iktisat fakültesi mezunları başvurabilir.

5-      Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik tezli yüksek lisans programına; uluslararası ticaret veya lojistik ile ilgili lisans programı, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, işletme fakültesi ve iktisat fakültesi mezunları başvurabilir.

 

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI

 

1-Tezli yüksek lisans, bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.

3-Tezli yüksek lisans ile bilimsel hazırlık programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat/yazılı sınavına alınacaktır Diğer adaylar mülakat/yazılı sınavına alınmayacaktır. Sınava alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat/yazılı sınavı notunun % 20’si dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

4-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, YDS v.b) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.

5-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuranlardan, bu durumu belgelendirdikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

6- Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.

10- Mülakat sınavı yapılan Anabilim Dallarında mülakata katılmak zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adayların ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız sayılacaktır.

7- Lisans veya yüksek lisans Programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin durumları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşleri alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Başvurular http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr  adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, yapılan başvurunun çıktısını alınız ve imzalayınız; bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip başvuru için gerekli diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine elden teslim ediniz. (Başvuru evraklarını asılları olmak kaydı ile üçüncü şahıslarda getirebilir.(POSTA İLE BAŞVURU YAPILAMAZ.) Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacaktır. Elektronik ortamda başvuru yaptığı halde evraklarını son başvuru tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

 

1-      Başvuru dilekçesi http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tradresinden yaptığınız on-line başvurunun çıktısı (Başvurduğunuz Anabilim Dalı Bilim Dalı ve puanlarınızın doğruluğunu yeniden kontrol ediniz)

2-  Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

3-  ALES sonuç belgesi

4-Lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi (4’lük sisteme tabi bölümlerden mezun olanlar ile transkriptlerinde hem 4’ lük hem de 100’ lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’ lük sistemdeki notların 100’ lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

5- Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve II. Öğretim programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC. Kimlik numaralı olması gerekmektedir.)

7- 1 adet fotoğraf

8- Özgeçmiş (özel bir formatı yok)

 

NOT: Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı

2-      Transkript Belgesinin aslı,

3-      ALES sonuç belgesi

4-      Varsa Yabancı Dil Belgesi

5-      İki adet fotoğraf

6-      Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

NOTLAR: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır. Yüksek Lisans Programlarında kontenjanın iki katı öğrenci adayı mülakat sınavına girebilecektir.

 

BAŞVURU MÜLAKAT SONUÇ VE KAYIT TAKVİMİ

 

İŞLEM

TARİH

SAAT

AÇIKLAMA

On-Line Başvuru

Evrak Teslim Tarihi ve Yeri

22-23

Ağustos  2016

Saat 17:00’ e kadar

http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2. Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ

Kesin Olmayan Listelerin İlanı

24 Ağustos 2016

Saat 13:00’ e kadar

http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr

İtirazlar ve Değerlendirilmesi

25-26 Ağustos 2016

Saat 13:00’ e kadar

Tel: 0 352 437 52 74

Fax: 0 352 437 07 82

Mülakat Listelerinin Açıklanması

29 Ağustos 2016

Saat 15:00’ e kadar

http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr

Yüksek Lisans Mülakat Tarihleri

31 Ağustos 2016

Saat 09:00’ da

Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Yüksek Lisans Mülakat Tarihleri

(BİLİMSEL HAZIRLIK Programı)

31 Ağustos 2016

Saat 14:00’ de

Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Kesin Sonuç Listelerinin Açıklanması

01 Eylül 2016

 

http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr

Kesin Kayıtlar

05-06 Eylül 2016

Saat 17:00’ e kadar

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2. Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ

Boş Kontenjan İlanı Ve Müracaatlar  

07 Eylül  2016

Saat 17:00’ e kadar

http://sbe.erciyes.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0

 Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

Kayıtlar

08-09 Eylül 2016

Saat 17:00’ e kadar

http://sbe.erciyes.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0

 

             ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

   Asıl listeden süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt yaptırmayan yedek adaylar da kayıt hakkını kaybederler. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. POSTA İLE KAYIT YAPILAMAZ. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

Bu haber 924 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..