Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Değişti

Erciyes Üniversite Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Resmi Gazete de Yayınlandı

18 Temmuz 2014 - 00:24

18 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29064

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda olduklarıdersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS veya 12 ders saatini geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yararlananöğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.”

“f) Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS veya 24 ders saati, ön lisans öğrencileri en fazla 24 AKTS veya 16 ders saati, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere ST harf notu verilir. Başarısız olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine işlenmesi ise, Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

“ı) Yatay ve dikey geçişle gelen ve intibakları yapılan öğrenciler de yaz okulundan ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer  hususlarda; yürürlükteki Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato  kararları uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 3970 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..