Erciyes Üniversitesi'nden 13 Projeye TÜBİTAK Desteği

2014/1. Dönem TÜBİTAK ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

13 Ağustos 2014 - 23:31 - Güncelleme: 13 Ağustos 2014 - 23:31

Değerlendirme Sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 13 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Ülke çapında çok sayıda başvuru arasından seçilerek desteklenmesi uygun görülen Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerine ait projeler aşağıda olduğu gibidir.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi’nin son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek, araştırma ve geliştirme alanında yapılan çalışmaları çok önemsediklerini ve destek verdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin 2014 / 1.döneminde TÜBİTAK tarafından 13 proje ile destekleniyor olmasının bunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi,TÜBİTAK'tan en fazla proje desteği alan üniversiteler arasında 12. sırada yer almıştır.   

 

TÜBİTAK 1001 -  "Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”

1. İşbirlikli İletişim Teknikleri Kullanarak DS-CDMA ve IDMA Sistemlerinin Farklı Sönümlü Kanallarda Başarımlarının Artırılması

 

Proje Ekibi:
Doç. Dr. İbrahim Develi, Proje Yürütücüsü
Araştırma Grubu: EEEAG

 

2. Sultan Sazlığı Ekosisteminde Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Ekolojisi 

 

Proje Ekibi: 
Prof.Dr. Abdullah İNCİ, Proje Yürütücüsü
Prof.Dr. Bilal Dik, Araştırmacı
Prof.Dr. Alparslan Yıldırım, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr. Önder Düzlü, Araştırmacı
Öğr.Gör. Dr.Arzu Gürsoy, Araştırmacı
Araştırma Grubu: TOVAG

 

3. İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerinin Erişkin Pankreatik Hücrelere Farklılaştırılmasında Ekstrasellüler Matriks Moleküllerinin Rolü

 

Proje Ekibi:
Öğr. Gör.Dr. Banu İskender, Proje Yürütücüsü
Prof. Dr.Halit Canatan, Araştırmacı
Doç.Dr.Metin Aytekin, Araştırmacı
Öğr.Gör.Dr. Kenan İzgi, Araştırmacı
Prof. Dr.Kürşad Ünlühızarcı, Danışman
Dr.Tristan McKay,Yurtdışı Danışman
Prof. Dr.Susan Jane Kimber,Yurtdışı Danışman
Araştırma Grubu: SBAG

 

4. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivitesi Olan Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Geç Dönem İşitsel Uyarılmış Potansiyellerde Analizi

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Nazan Dolu, Proje Yürütücüsü

Doç.Dr.Ayşegül Güven, Araştırmacı
Öğr.Gör.Sevgi Özmen, Araştırmacı
Uzman Esra Demirci, Araştırmacı
Asst. Prof. Dr.Meltem İzzetoğlu, Yurtdışı Danışman
Araştırma Grubu: SBAG
 
 
5. İnsüline Bağlı Oluşturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine

 Etkilerinin Mekanizması

Proje Ekibi:

Yrd.Doç.Dr. Serpil TAHERİ, Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Hasan Fahrettin KELEŞTEMUR, Araştırmacı
Prof. Dr. Halit Canatan, Araştırmacı
Prof. Dr. Kürşad ÜNLÜHİZARCI, Araştırmacı
Prof.Dr. Figen Öztürk, Araştırmacı
Prof. Dr. Minoo Rassoluzadegan, Yurtdışı Araştırmacı
Doç.Dr. Fatih Tanrıverdi, Araştırmacı
Doç.Dr. Züleyha Cihan Özdamar Karaca, Araştırmacı
Öğr.Gör.Dr. Duygu Yücel, Araştırmacı
Öğr.Gör. Dr. Elif Funda Şener, Araştırmacı
Prof. Dr. Kahraman Tanrıverdi, Yurtdışı Danışman
Araştırma Grubu: SBAG
 
6. Kronik Granulomatoz Hastalıkta Genetik, Patogenez ve Residüel NADPH Oksidaz Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Proje Ekibi:

Doç. Dr. Mustafa Yavuz Köker, Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Araştırmacı
Prof. Dr. Feyzi İlhan Tezcan, Araştırmacı
Doç. Dr. Deniz Nazire Çağdaş Ayvaz, Araştırmacı
Doç.Dr.Gökhan Metan, Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Avcılar, Araştırmacı
Araştırma Grubu: SBAG
 
7.Temporomandibular Eklemde Deneysel Olarak Oluşturulmuş Osteoartritte Kök Hücre Ve Plateletten Zengin Plazmanın (PRP) Fibrokartilaj Ve Kemik Tamiri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Proje Ekibi:

Yrd. Doç. Dr. Nükhet Kütük, Proje Yürütücüsü

Prof.Dr.Alper Alkan, Araştırmacı
Prof.Dr.Saim Özdamar, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr.Zeynep Burçin Gönen, Araştırmacı
Hasan Salkın, Araştırmacı
Doç.Dr.Servet Özcan, Danışman
Doç.Dr.Mehmet Fatih Sönmez, Danışman
Araştırma Grubu: SBAG  

 

8. İç Anadolu Bölgesinde Damla Sulama Sistemi İle Sulanan Çerezlik Kabakta Farklı Sulama
Seviyelerinin Bitkisel Gelişim, Tohum Verimi ve Kalitesine Etkisi İle Vejetasyon İndekslerinin Sulama Yönetiminde Kullanımı

Proje Ekibi:

Prof.Dr. Halil KIRNAK, Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Halit YETİŞİR, Araştırmacı
Doç.Dr. Ali ÜNLÜKARA, Araştırmacı
Doç.Dr.Eyüp Selim KÖKSAL, Araştırmacı
Yrd.Doç. Dr.Abdullah ULAŞ, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr. Oya SİPAHİOĞLU, Araştırmacı
Araştırma Grubu: TOVAG

 

9. Acinetobacter Baumannii'nin Dış Yüzey Proteomunun Ve Sekretomunun İmmunoproteomik Analizi Ve Potansiyel Koruyucu Proteinlerinin Bulunması

Proje Ekibi:

Prof.Dr. Mehmet DOĞANAY, Proje Yürütücüsü

Doç.Dr.Servet ÖZCAN, Araştırmacı
Yrd. Doç Dr.Burcu Emine TEFON, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül ULU KILIÇ, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr.Gökçen DİNÇ, Araştırmacı
Prof. Dr. Dörte Becher, Yurtdışı Danışman
Araştırma Grubu: SBAG
 
TÜBİTAK 3501  "Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı"

1. Differensiyel Astrosismoloji ve CoROT ve Kepler'in Potansiyel Sismik İkizleri

Proje Ekibi:

 Yrd. Doç. Dr. Nesibe Özel, Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Halil Kırbıyık, Danışman
Araştırma Grubu: MFAG
 
2. Galaksimizin Birinci ve İkinci Çeyreğinde Bulunan 20 Açık Yıldız Kümesinin Temel ve Yapısal Parametrelerinin Belirlenmesi

 Proje Ekibi:

 Yrd.Doç.Dr. İnci Akkaya Oralhan, Proje Yürütücüsü

Yrd.Doç.Dr. Ferhat Fikri Özeren , Araştırmacı
Prof.Dr. İbrahim Küçük, Danışman
Prof.Dr. Raul Michel Murillo, Yurtdışı Araştırmacı
Araştırma Grubu: MFAG
 
 
3. Kromatin Düzenleyici Faktörlerin Hipoksiye Bağlı Hücre Farklılaşması İle İlişkisinin C.

Elegans Model Organizmasında İn Vivo Olarak Araştırılması

 

Proje Ekibi:
Öğr.Gör.Dr. Duygu YÜCEL, Proje Yürütücüsü
Araştırma Grubu: KBAG

 

TÜBİTAK 1005  "Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı"

1. Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Maya Türlerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi

Proje Ekibi:

Doç. Dr. Zülal Kesmen, Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Bülent Çetin, Araştırmacı
Yrd.Doç.Dr. Mete Çelik, Araştırmacı
Uzman Ahmet Evren Yetiman, Araştırmacı
Prof. Dr. Hasan Yetim, Danışman
Araştırma Grubu: TOVAG
 
 
Destek Programı
ERÜ Başvuru Sayısı
Onaylanan ERÜ Proje Sayısı
Başarı Oranı
Desteklenen Toplam Proje Sayısı
1001
51
9
%17,6
484
3501
5
3
%60
77
1005
4
1
%25
23
 
 

Sıra

Üniversite / Kurum

1001

1005

3501

Toplam

1

İstanbul Teknik Üniversitesi

31

1

3

35

2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

24

3

2

29

3

Ege Üniversitesi

19

2

1

22

4

Ankara Üniversitesi

21

   

21

5

İ.D. Bilkent Üniversitesi

18

 

2

20

6

Hacettepe Üniversitesi

16

 

2

18

7

İstanbul Üniversitesi

15

1

 

16

8

Koç Üniversitesi

14

 

1

15

9

Karadeniz Teknik Üniversitesi

14

   

14

10

Gazi Üniversitesi

13

1

 

14

11

Akdeniz Üniversitesi

12

1

1

14

12

Erciyes Üniversitesi

9

1

3

13

13

Dokuz Eylül Üniversitesi

9

1

3

13

14

Sabancı Üniversitesi

8

 

5

13

15

Boğaziçi Üniversitesi

12

   

12

16

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

11

1

 

12

17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

11

   

11

18

Süleyman Demirel Üniversitesi

9

 

2

11

19

Çukurova Üniversitesi

10

   

10

20

Yeditepe Üniversitesi

10

   

10

Kaynak: ERCİYES ÜNİVERSİTESE WEB

Bu haber 2424 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..