Erzincan Üniversitesi Akademik İlan

Erzincan Üniversitesi Akademik İlan

10 Aralık 2014 - 00:38

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi         1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi         1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Üzerine Çalışmış Olmak

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Çalışmış Olmak

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

1

5

İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıklar Üzerine Çalışmış Olmak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

5

Sosyal Fobi Üzerine Çalışmış Olmak

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi ve Özellikleri Üzerine Çalışmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Sipektral Teoriler Üzerine Çalışmış Olmak

Zooloji

Doçent

1

1

Kadife Akarlar Sistematiği Üzerine Çalışmış Olmak

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Bitki Stres Fizyolojisi Üzerine Çalışmış Olmak

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Dış Manyetik Alanlarda Kimyasal Etki Üzerine Çalışmış Olmak

Beşeri Coğrafya

Yardımcı Doçent

1

4

Beşeri Coğrafya Alanında Çalışmış Olmak

İlkçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

5

Karadeniz’in Eski Çağ Tarihine Yönelik Çalışmış Olmak

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

Osmanlı’da Tarih Eğitimi Üzerine Çalışmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Medeni Hukuk

Doçent

1

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Ülke Kredi Notları ve Konjonktürel Dalgalar Üzerine Çalışmış Olmak

Muhasebe-Finansman

Doçent

1

1

Özelleştirmenin Maliyetlere Etkisi Konusunda Çalışmış Olmak

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Transformasyonel Liderlik üzerine SSCI Kapsamında Yayın Yapmış Olmak

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

-

Yönetim Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Olup, Siyaset Sosyolojisi Alanında Çalışmış Olmak

Sağlık Kurumları Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

3

Hisse Senedi Getirileri Konusunda Çalışmış Olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Kelam

Yardımcı Doçent

1

4

Maturidilik Üzerine Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

-

Elektronik Manyetik Alanlar ve Manyetik Dalga Tekniği

Doçent

1

1

Yarı İletken İnce Filimler, Heteroeklem Yapılar Üzerine Çalışmış Olmak

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yardımcı Doçent

1

4

Makine Teorisi Alanında Çalışmış Olmak

Elektronik

Yardımcı Doçent

1

5

Yapay Sinir Ağları ve Aydınlatma Üzerine Çalışmış Olmak

Mekanik

Yardımcı Doçent

1

5

Mekanik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölümü/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak

Toplu Beslenme Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

5

Gıda Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Bozulmuş Glikoz Toleransı ve Tip 2 Diyabet Konusunda Çalışmış Olmak

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

4

KOAH ve KOAH’da Spirometri Konusunda Çalışmış Olmak

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

5

Alerjik Olmayan Rinitlerin Tedavisi Konusunda Çalışmış Olmak

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

3

GİS Kanserleri Konusunda Çalışmış Olmak

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

5

Antineoplastik Tedavi alan Hastalarda İnme Konusunda Çalışmış Olmak

Bu haber 715 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..