Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Akademik İlan

15 Nisan 2014 - 09:22

eskisehir_osmangazi_yösÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

ÜnvanıDer.AdediBirimiBölümüAnabilim DalıAçıklama
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.Pediatrik Nefroloji uzmanı olup, en az 5 yıl çocuk romatoloji hastalıkları konusunda deneyim sahibi olmak ve

çocuk böbrek hastalıklarında lenfosit alt grupları ile ilgili çalışması olmak.

Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Yoğun Bakım uzmanı olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.İç HastalıklarıDiabetik otonomik nöropati ve ürodinami konusunda çalışma yapmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Nükleer TıpKardiyolojik Nükleer Tıp Uygulamaları konusunda tecrübeli olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.NörolojiParkinson hastalarında derin beyin sitimülasyonu konusunda uzmanlaşmış ve Botulinum toksini uygulamasında tecrübeli olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Halk SağlığıTıp doktoru olup, yaşlılık ve demans epidemiyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonHemipleji rehabilitasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Profesör11Tıp Fak.Cerrahi Tıp Bil.Acil TıpTıp eğitimi, travma eğitimi ve acil ultrason konusunda deneyimli olmak.
Profesör11Tıp Fak.Temel Tıp Bil.MikrobiyolojiToksoplazmozis konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Temel Tıp Bil.BiyoistatistikBiyoistatistik alanında doçentliğini almış olup Meta analizi ve ROC analizi konularında yayınları olmak.
Profesör11Tıp Fak.Temel Tıp Bil.FizyolojiHücre kültürü ortamında glia hücreleri konusunda deneyimli olmak.
Doçent11Fen Edebiyat Fak.KimyaAnalitik KimyaAnalitik Kimya alanında Doçent olup, kapiler elektroforez yöntemiyle mikotoksin ve paraben tayini konularında çalışmış olmak.
Doçent11İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisatİstisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatTürkiye-Avrupa Birliği Dış Ticareti Konusunda Çalışmaları olmak.
Doçent11İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisatİktisat TeorisiFaizsiz Bankacılık Üzerine Çalışmaları olmak.
Doçent11İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisatİktisat TeorisiKadın Çalışmaları ve Cinsiyet Eşitsizliği Konusunda Çalışmaları olmak.
Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.İç HastalıklarıHematoloji uzmanı olup kemik iliği transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.5 yıl süre ile bir üniversitenin Çocuk Acil Ünitesinde çalışmış ve sorumlusu olmuş olmak. Çocuk Acil ile ilgili  araştırmalar ve çalışmalar yapmış olmak.
Doçent11Diş Hek.Fak.Klinik Bil.Böl.Diş Hast. ve TedavisiDüşük polimerizasyon büzülmeli kompozitler üzerine invivo çalışmalar yapmış olmak.
Doçent11İlahiyat Fak.Temel İslam BilimleriHadisTemel İslam Bilimleri Bölümünde Doçent olmak ve İtikadi Mezhepler üzerine çalışmış bulunmak.
Doçent11Eğitim Fak.İlköğretimFen Bilgisi EğitimiFizik alanında Doçent olmak.
Yrd.Doçent31Eğitim Fak.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.
Yrd.Doçent31Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Sosyal Pediatri alanında doktora yapıyor olmak ve çocuklarda işitme taramaları konusunda eğitmen olmak.
Yrd.Doçent21Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi uzmanı olmak. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış ve Aferez uygulaması Eğitim Sertifikası sahibi olmak.
Yrd.Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Enfeksiyon  Hastalıkları uzmanı olmak.
Yrd.Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Aile Hekimliği
Yrd.Doçent31Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Aile Hekimliği
Yrd.Doçent11Tıp Fak.Cerrahi Tıp Bil.Çocuk Cerrahisi
Yrd.Doçent31Tıp Fak.Temel Tıp Bil.Fizyoloji
Yrd.Doçent11Diş Hek.Fak.Klinik BilimlerPeriodontoloji“Maksiller sinüs septalarının konik ışınlı tomografi ile değerlendirilmesi” konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doçent11Diş Hek.Fak.Klinik BilimlerPeriodontolojiAntioksidanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doçent11Diş Hek.Fak.Klinik BilimlerEndodonti“Ultrasonik kök ucu kavite preperasyonu”  konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doçent11Müh.Mim.Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıGezgin robotlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doçent31Müh.Mim.Fak.Jeoloji MühendisliğiMaden Yatakları ve JeokimyaVolkanik kayaçların jeokimyasıyla fiziksel volkanoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doçent21Sanat ve Tasarım Fak.Görsel SanatlarSanatta Yeterliğini Resim alanında yapmış olmak.
Yrd.Doçent31İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkilerSiyasi TarihOsmanlı Rusya İlişkileri Konusunda Çalışmış olmak.
Yrd.Doçent31İkt. ve İdari Bil. Fak.Siyaset Bil.ve Kamu Yön.Siyaset ve Sosyal BilimlerAvrupa Birliği ve Türkiye Göç Politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Bu haber 1984 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..