Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik İlan [9.7.2014]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Değişik Branşlarda Akademik Personel Alıyor

09 Temmuz 2014 - 00:27

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör 

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

İlgili alanda doçent olup labyrinthseal’lerdeki hava kaçağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Geometri

Geometri alanında doçent olup,Lorentz-Minkowsk ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçent olup Karşılaştırmalı Türk-Fransız Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrk. Cer.

Doçentliğini Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

İlgili alanda doçent olup Liner olmayan oluşum denklemleriyle ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doçent olup Birleşmiş Milletler ve insani müdahaleler konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent olmak. Türkçe eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent olmak. Fen eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Tefsir alanında doçent olup Kur’an ve gelenek açısından itaat ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim alanında doktora yapmış olup doktora çalışmaları İlköğretim Fen eğitimi alanında olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim alanında doktora yapmış olup doktora çalışmaları İlköğretim Fen eğitimi alanında olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

İslam Tar. veSanatları

İslam Tarihi

İlgili alanda doktora yapmış olup, Osmanlı-Kırım ilişkileri konularında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Koklear implantasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Genel Türk Tarihi

İlgili alanda doktoralı olup, Rus tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Bu haber 1063 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..