Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik İlan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

22 Ağustos 2014 - 00:29

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anezteziyoloji

 

Doçent

1

1

Sanat ve Tasarım Fak.

Görsel Sanatlar

 

Plastik Sanatlar Resim Alanında doçentlik almış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olup,Psoriasis immünopatogenezi alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Tıp Fakültesinde en az üç yıl ders verme deneyimi olmak,

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Alanında doktora yapmış olmak, Osmanlıİskan Siyaseti ve Teşkilatı üzerine yayınları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Açık işletme patlatmalarının çevresel etkileri alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Klasik kolon ve Jameson flotason hücresi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Malzeme

Çevre dostu yöntemler ile yüksek performanslı termoplastik fiberlerin veantibakteriyel polimerik nano-yapılı/kompozit fiberlerin eldesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Mezenkimal kök hücre üretim yöntemleri, uygulamaları, rejeneratif, antiinflamatuvar veimmunsupressif etkileri alanında en az 10 yıl deneyimli ve akademik çalışmaları olmak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ                : 27.08.2014

YRD. DOÇ. YAB. DİL. SINAVI     : 09.09.2014

YAB. DİL SINAV YERİ                  : ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YAB. DİL SINAV SAATİ                : 09.00

7624/1-1

Bu haber 942 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..