Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel (Hemşire ) İlanı

10 Kasım 2014 - 16:42

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adayların başvurularını en geç 24/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

UNVAN KODU

 

ÜNVANI

 

 

ADEDİ

 

ARANAN NİTELİKLER

100

 

 

Hemşire

 

 

           1

 

1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezunu olmak,

2- Son 7 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışıyor olmak,

3- En az 6 ay Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak,

4-Son 3 yıldır Eskişehir’de ikamet etmiş olmak,

5-Bayan olmak

200

 

 

 

Hemşire

 

 

 

2

 

1-Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünden Mezunu olmak,

2- Son 8 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak,

3- En az 5 yıl Psikiyatri kliniğinde çalışıyor olmak,

4-Son 3 yıldır Eskişehir’de ikamet etmiş olmak,

5-Erkek olmak ve askerlikle ilişiği bulunmamak

300

 

 

 

Hemşire

 

 

 

1

 

1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezunu olmak,

2- Son 7 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışıyor olmak,

3- En az 5 yıl Üroloji Sevisinde çalışmış olmak,

4-Son 3 yıldır Eskişehir’de ikamet etmiş olmak,

5 Bayan olmak

 

 

Lise  Mezunları  için  2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

A) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a)  Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

B) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

C) 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

D) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen Belgeler;

1- Başvuru formu

2-Sağlık Beyanı

3-Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı
4- Çalışma Belgesi  

5- SGK Hizmet Dökümü

6- Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan Eskişehir’de ikamet ettiği ve süresini gösteren belge

7- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi
8- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10-1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)

 

Bu haber 2772 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..