Fullbright, Doktora Sonrası Araştırma Bursları

Fullbright Doktora Sonrası Araştırma Bursları, Başvuru Süreci ve Burs Kullanım Takvimi

05 Ağustos 2014 - 15:07

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından 2015-2016 akademik yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma bursu sağlanacaktır.

Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geçim ve araştırma masrafları, sağlık sigortası ile gidiş-dönüş yol parasını karşılamaktadır. 

Doktora Sonrası Araştırma Bursuna seçilen kişiler, ABD’deki araştırma faaliyetlerine, başvuru tarihinden bir yıl sonra başlarlar. Araştırmanın akademik yıl içinde yapılması zorunludur ve en erken Ağustos 2015, en geç Şubat 2016' da bursun kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Programa daha erken veya daha geç başlamak mümkün değildir.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu, verildiği akademik yıl için geçerlidir. Bursun başka bir akademik yıla ertelenmesi mümkün değildir.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu, en az 3 en fazla 12 aya kadar olan bir süre ile verilir. Bursun ne kadar süre ile verileceğine karar verilirken sunulan projenin ihtiyacı ve Programın finansal durumu göz önüne alınacaktır. Başvuru sırasında istenilen burs süresinin tamamı onaylanmayıp, jüri kararına göre, proje istenilenden daha kısa süre için desteklenebilir.

Burs karşılıksızdır. Ancak, burs kapsamında yapılan araştırmaların sonucunda yayınlanacak basılı eserlerin birer kopyasının Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonuna verilmesi ve yayınların Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu sonucunda hazırlandığının belirtilmesi araştırmacıdan beklenir.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu karşılığında zorunlu hizmet yoktur, ancak bursiyerlerin ABD’deki programlarını tamamladıktan sonra, ABD J-1 vizesi kuralı gereği, Türkiye'ye dönmeleri zorunluluğu vardır.

Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.
 • Başvuru tarihinde en az üç yıllık doktor ünvanına sahip olmak gereklidir.
 • Başvuru yapabilmek için bir yaş sınırı yoktur.
 • Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya ve diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek gereklidir.
 • Bir proje tasarlamış olma zorunluluğu vardır. Projenin, Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile desteklenebilmesi için; Türkiye'ye katkıda bulunacak akademik bir çalışma olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun araştırma ortamının ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunun belirlenmesi gereklidir. 
 • Başvuru döneminde, ABD’de ikamet eden ya da başvuru sonrasında ABD’de ikamet etmek üzere gidecek olan kişiler bursa başvuramazlar.
 • Bursiyerlerin ABD'deki çalışmalarına Fulbright Bursu ile başlamaları gerekmektedir.
 • Öğrenim, araştırma ve inceleme amacıyla ABD’de 6 ay veya daha fazla süreyle kalanların bursa başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar en az 3 yıl geçirmiş olmaları gereklidir; ancak; daha önce Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursundan yararlanmış olanlar, yurda kesin dönüş tarihlerinden itibaren son başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmeden bursa tekrar başvuramazlar.
 • Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu için her alandan başvuru kabul edilmektedir. Yalnız; Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Hemşirelik ve Psikoloji dallarında klinikaraştırma niteliğindeki projelerin desteklenmesi mümkün olamamaktadır.
 • Tıp doktorları uzmanlıklarını bitirdikten 3 yıl sonra Bursumuza başvurabilirler. Doktoralarını ABD’de yapmış olanların bursa başvurabilmeleri için Türkiye'ye kesin dönüş tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması şarttır. 

Başvurular Nasıl Yapılır:

2015-2016 akademik yılı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı için adayların “Başvuru Paketi” oluşturmaları ve bu paketi Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru paketleri eksiksiz şekilde en geç 14 Kasım 2014 tarihinde ofisimiz tarafından teslim alınmış olmalıdır.

Öncelikle Embark sisteminde hesap oluşturmanız ve online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

1. Başvuru formu: Doktora Sonrası Araştırma Bursuna başvuru formu online sistemden doldurulmaktadır. Sağ bölümdeki “Başvuru” butonundan erişebileceğiniz online başvuru sisteminde, "Create an Account" seçilerek geçerli bir email adresi ile kayıt olup bir şifre belirlemek ve sisteme kayıt olmak gerekmektedir. Bu sisteme farklı zamanlarda giriş yapıp formu güncellemek mümkündür.
Başvuru online sistemden gönderildikten sonra başvuru formunun çıktısı alınıp  aşağıdaki belgeler ile beraber  başvuru paketinin tamamının  Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisine'ne getirilmesi veya en geç bu tarihte postaya verilmesi gerekmektedir. Bu pakete eklemeniz gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

2. Araştırma Projesi (Research) -  (Online başvuru formu 5. sayfa)
Başvuruda bulunan kişiler, araştırma projelerini çok ayrıntılı bir şekilde açıklayacaklar ve bu araştırma kapsamında şimdiye kadar neler yaptıklarını, çalışmanın aşamalarını, hangi aşamada neler yapacaklarını ve bu araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nde ne şekilde yürüteceklerini belirteceklerdir.
 
Başvuru formunun içerisinde detaylı olarak anlatılmış olan araştırma projesiayrıca doktorasonrasi@fulbright.org.tr adresine de Word dökümanı formatında gönderilecektir. Bu kopya, isimsiz olarak değerlendirilmek üzere proje hakemlerine gönderileceğinden, dokümanda isim ve diğer kişisel bilgilerin kesinlikle yer almaması gerekmektedir. Araştırma projesi özetinin başvuru formundaki Research kısmına yazılması gereklidir. Araştırma projesi en fazla 5 sayfa olmalı ve 3500 kelimeyi geçmemelidir.
 
3. Özgeçmiş (CV) - (Online başvuru formu 6. sayfa)
 
4. Davet Mektubu (Letter of Invitation) - (Online başvuru formu 7. sayfa)
ABD’de araştırma projesi gerçekleştirilmek istenen üniversiteden davet mektubu almak gereklidir.
 
5. Bibliografya (Bibliography) - (Online başvuru formu 8. sayfa)
 
6. Nüfus Cüzdanı : Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi gereklidir.
 
7. Kurumdan İzin Belgesi: Başvuran kişiler, görev yaptıkları kuruluşlardan veya üniversiteden alacakları, bursa seçildikleri takdirde kendilerine gerekli izinin verileceğini belirten resmi bir belgeyi Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisine ulaştıracaklardır. Bu belge başvuranın göreve başladığı tarihi ve son üç yıl içinde altı ay veya daha fazla süre ile ABD'de bulunmadığını da belirtmelidir. 

8. Referans Mektupları : Başvuru sahibinin 3 adet referans mektubu bulunmalıdır. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir.

 • Elektronik Referans Mektubu: Referans verecek kişi referans mektubu formunu Embark başvuru sistemi aracılığıyla Internet üzerinden doldurup gönderebilir. Başvuru formunuzu doldururken sisteme referans verecek kişinin e-posta adresi kayıt edildiğinde bu form otomatik olarak o kişiye gönderilecektir.
 • Elden Alınan Referans Mektubu: Referans mektuplarını elden alıp başvuru paketiniz ile beraber gönderebilirsiniz. Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamaz. Mektuplar kapalı zarfta ve zarfın kapandığı kısım imzalı olmalıdır. E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

9. İki adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne ad-soyad yazılması tavsiye edilir.)
Online başvuru formunda bulunan aşağıdaki belgeler, başvuru aşamasında istenmemektedir ancak seçim aşamasından sonra gerekli olacaktır.  

 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (English Language Proficiency) –( 9. sayfa) (Gerekli görülürse istenecektir)
 • Finansal Destek (Financial Support) - 10. sayfa (Gerekli görülürse istenecektir)
 • Vize (J-1 or J-2 visa) - 11. sayfa
 • Pasaport (Passport) - 12. sayfa

ÖNEMLİ: Başvuru ile ilgili olarak Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonuna verilen hiçbir evrakiade edilmez.  

Başvurunuzu eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için buradan Evrak Kontrol listesini indiriniz.

Online Başvuru ile ilgili  daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Burs ile ilgili daha detaylı bilgi için hazırladığımız sunuma bakabilirsiniz.

 

Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursuna başvuran adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonuna ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşullara uymayan ve eksik evrakları olan başvurular işleme konulmaz. Başvuru formunun çıktısının ve diğer evrakların son başvuru tarihine kadar Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisine ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İşleme konulan başvuru evrakları Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanlarca yapılabilirlik, amaca uygunluk ve araştırma projesinin bursa başvuran kişilerin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Uzmanlara, araştırma projelerinden başka hiçbir evrak verilmez. Bu bakımdan, araştırma projelerini değerlendiren uzmanlar, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Uzmanlar her araştırma projesi için, aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Değerlendirme Raporu hazırlarlar.

 • Projenin akademik değeri
 • Bu alanda Türkiye'de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar
 • Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı
 • Proje planının detayları
 • Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar

Başvuru evrakları ve Değerlendirme Raporları, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Seçme Komitesi tarafından incelenir ve Doktora Sonrası Araştırma Bursuna tavsiye edilecek adaylar belirlenir.

Kesin seçim, Aralık ayı içerisinde, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yapılır.

Başvuranlara, seçim sonucu Ocak 2015 'de bildirilir ve projeleri desteklenecek adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilirler. Katılımın zorunlu olduğu söz konusu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve bursiyerlerin Amerika’ya gönderilecek başvuru belgelerini ne şekilde hazırlayacakları anlatılır.

Adaylar, programa seçildikten sonra sağlık raporlarını Komisyona sunmalıdırlar.

14 Kasım 2014       Son Başvuru
Ocak 2015      
      Seçim sonuçlarının açıklanması ve seçilen adaylarla ilk
      toplantı  

Temmuz 2015
     
      ABD’ye Gidiş Öncesi Oryantasyon toplantısı
Ağustos 2015 - Şubat 2016      

      ABD’deki araştırma programının başlaması (Seçilen adaylar
      araştırma çalışmalarına başlayacakları tarihi bu dönem
      içerisinde belirlemelidirler) 

 

Burslar konusunda detaylı bilgiye Fullbrihgt Türkiye Sayfası üzerinden erişilebilir.

Bu haber 2146 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..