Fullbright Yüksek Lisans Bursları

Fulbright Yüksek Lisans Bursları, Bilgi, Başvuru, Süreç ve Ayrıntılar

05 Ağustos 2014 - 14:49

 • Yüksek lisans bursunu kazanan öğrencilere kabul aldıkları okulun eğitim süresine göre 1 ya da 2 akademik yıl boyunca yıllık (okul ücreti ve geçim masrafları dahil) 35,000 Amerikan Doları'na kadar maddi destek ile gidiş-dönüş uçak bileti sağlanır. Verilen burs karşılıksızdır.
 • Öğrenciler, bursa başvurdukları yıldan bir sonraki yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimlerine başlamak durumundadırlar. Burs, öğrencinin seçildiği akademik yıl için geçerli olup başka akademik yıla ertelenmesi ya da öğrencilerin programlarına erken başlamaları mümkün değildir. 
 • Öğrencilerin ABD’deki üniversitelere başvuru ve yerleştirme işlemleri, Amerika’da bulunan Institute of International Education (IIE) tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda, bursu almaya hak kazanan öğrenciler bireysel başvuru da yapabilirler. Öğrenciler, okullara başvuru ve yerleştirme sürecinde ABD’de bir başka akademik programa katılamazlar.
 • Fulbright bursiyerleri, pasaport ve vize işlemlerinden şahsen sorumludurlar.
Kimler Başvurabilir:


Eğitim :

 • 4 yıllık üniversite mezunları veya 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2015'de mezun olacaklar başvurabilirler.

Not Ortalaması :

 • Mezun : Mezuniyet ortalaması 4.00'lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 3.00 ya da 100'lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 75 olan;
 • Öğrenci : Güz 2013 dönemi sonrasında genel not ortalaması 4.00'lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 3.00 ya da 100'lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 75 olanlar başvurabilirler.

Yaş:  Yaş sınırlaması yoktur.

 
Kimler Başvuramaz:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar başvuramazlar.
 • Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.
 • Bursa başvuru tarihinden önceki 3 yıl içinde 6 aydan fazla ABD’de eğitim programlarına (değişim programları ve lisans veya lisansütü programlar, vb.) katılmış olanlar başvuramazlar. Bu kişilerin bursa başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şarttır. 
 • Başvuru zamanında, ABD’de ikamet eden, çalışan ve yüksek öğrenim yapmakta olan kişiler Fulbright bursuna başvuramazlar.
 • Başvuru zamanından önceki son altı yıl içerisinde, beş yıl veya daha fazla süre ABD’de ikamet etmiş olanlar Fulbright bursuna başvuramazlar.
 • İşletme dalında (MBA) ve İşletme’nin Muhasebe, Finans (“MS in Finance” eğitimi dahil olmak üzere), Pazarlama gibi alt alanlarında burs almak için başvuran adayların başvuru tarihinde en az 1 yıllık tam zamanlı, fiilî iş tecrübesi olması zorunludur. Bu kriteri sağlamayanlar başvuramazlar.
 • Tıbbın, hasta ile direkt ilişki gerektiren klinik alanlarında eğitim almak isteyenler başvuramazlar. 
 Başvuru için Gerekli Olmayanlar:
 • İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir ancak başvuru aşamasında bunu bir sınavla kanıtlamak zorunlu değildir. Bursu almaya hak kazanan adayların TOEFL sınavına girmeleri zorunlu olacaktır. Bu sınavın ücreti Komisyonumuz tarafından karşılanacaktır.
 • Öğrenciler bölümlerine göre GRE ve GMAT sınavlarına da girmelidirler ancak başvuru aşamasında bunu bir sınavla kanıtlamak zorunlu değildir. Bursu almaya hak kazanan adayların bu sınavlara girmeleri zorunlu olacaktır. Bu sınavların ücreti Komisyonumuz tarafından karşılanacaktır.
 • Bir ABD üniversitesine kabul almış olmak gerekli değildir.
Ayrıca:
 • ABD üniversitelerine kendileri başvurup kabul almış adaylar, bir sonraki akademik yıla kadar kabullerini erteleterek Fulbright bursuna başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur:

 

2015-2016 Akademik Yılı Yüksek Lisans Bursuna başvuru için bir “Başvuru Paketi” oluşturmanız ve en geç 21 Mart 2014 tarihinde Komisyonumuz’un Ankara Ofisinde olacak şekilde posta ile veya elden iletmeniz gerekmektedir.
 
Başvuru paketinin içinde olması gereken belgeler:
1.  Başvuru Paketi Kontrol Listesi
2.  Başvuru Paketi Ek Bilgi Formu
3.  Online Başvuru Formu
4.  Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi / Öğrenci Belgesi
5.  Not Dökümü (Transkript)
6.  Referans Mektupları
7.  CV
8.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9.  İmza Formu
10. Fotoğraf
 
1.     Başvuru Paketi Kontrol Listesi: Başvuru paketiniz için gerekli olan tüm belgeleri listeye göre hazırladıktan sonra, paketin en üstüne sizin tarafınızdan işaretlenmiş, doldurulmuş ve imzalanmış bu formu da ekleyiniz. Listeye ulaşmak için tıklayınız.

2.     Başvuru Paketi Ek Bilgi Formu: Bu formu bilgisayarda doldurduktan sonra çıktısını alıp, imzaladıktan sonra paketinize ekleyiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız.

3.     Online Başvuru formu: Fulbright burslarına başvuru formu online sistemden doldurulmaktadır. Sağ bölümdeki “Başvuru” butonundan erişebileceğiniz online başvuru sisteminde, "Create an Account" seçilerek geçerli bir email adresi ile kayıt olup bir şifre belirlemek ve sisteme kayıt olmak gerekmektedir. Bu sisteme farklı zamanlarda giriş yapıp formu güncellemek mümkündür.
Başvuru formu online olarak doldurulup tüm bilgiler kontrol edildikten sonra, online sistemden gönderilecek (submit edilecek) sonra başvuru formunun çıktısı alınıp başvuru paketinin içine eklenecektir. Online Başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce formu doldururken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek ve form hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.Formu doldurmaya başlamadan önce bu dökümanı mutlaka okuyunuz.

4.     Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi / Öğrenci Belgesi: Mezun olmuş adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin resmi onaylı (noter veya üniversite onayı) kopyasını; henüz mezun olmamış adayların ise öğrenci belgesini göndermesi gerekmektedir. Eğer birden fazla lisans dereceniz veya yüksek lisans derecesiniz varsa lütfen hepsinin belgelerini ekleyiniz.

5.     Not Dökümü (Transkript): Not dökümünün, Öğrenci İşlerinden alınmış onaylı ve resmi belgeler olması, lisans ve varsa yüksek lisans öğrenimi süresince alınan tüm dersler, notlar ve not ortalamasını açık şekilde göstermesi ve en güncel halinin (mezunlar için mezuniyet sonrası, öğrenci olanlar için Güz 2013 dönemi sonrası alınmış) olması gerekmektedir. Not dökümünün kapalı zarf içinde olmasına gerek yoktur. İngilizce veya Türkçe olabilir. Bu iki dil dışındaki tüm dillerin İngilizce veya Türkçe’ye çevrilmesi  gerekmektedir ve bu not dökümümlerinde belirtilen not ortalamasının 4.00 veya 100 üzerinden kaça denk geldiği açıkça belirtilmelidir. Eğer birden fazla lisans dereceniz veya yüksek lisans derecesiniz varsa lütfen hepsinin not dökümlerini ekleyiniz.

6.     Referans Mektupları: Başvuru sahibinin 3 adet referans mektubu bulunmalıdır. Referans mektupları İngilizce olmalıdır. Referans mektuplarının bazıları elektronik, bazıları elden olabilir. Yani hepsi elektronik veya hepsi elden olmak zorunda değildir. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir:

 • Elektronik Referans Mektubu: Referans verecek kişi referans mektubu formunu Embark başvuru sistemi aracılığıyla Internet üzerinden doldurup gönderebilir. Başvuru formunuzu doldururken, sol tarafta bulunan menüden ilgili bölüme girip, referans verecek kişinin e-posta adresini kayıt ettiğinizde, bu form otomatik olarak o kişiye gönderilecektir. Formun, mektubu yazacak kişiye e-mail ile ulaşıp ulaşmadığını teyit etmenizi tavsiye ederiz.
 • Elden Alınan Referans Mektubu: Referans mektuplarını elden alıp başvuru paketiniz ile beraber gönderebilirsiniz. Elden alınan referans mektubu formuna ulaşmak için tıklayınız. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamaz. Mektuplar kapalı zarfta ve zarfın kapandığı kısım formu dolduran kişi tarafından imzalı olarak gönderilmelidir. E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

7.     CV: CV’nizin en güncel hali gereklidir.

8.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi gereklidir.

9.     İmza Formu: Online başvuru formunun "Supplemental Forms" kısmındaki “Signature Form”’unun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.

10.   Fotoğraf: 2 adet, yeni çekilmiş, arkasına adayın ismi yazılmış vesikalık fotoğraf olmalıdır.
 
AYRICA:

Sınav Sonuç Belgeleri (TOEFL, IELTS, GRE ve GMAT): Fulbright bursuna başvuru aşamasında TOEFL, IELTS, GRE ve GMAT puanları gerekli değildir. Eğer başvuru sahibi bu sınavlara girmişse sonuç belgelerinin fotokopisinin teslim edilmesi önerilir. Bu belgelerin onaylı olması ya da resmi kopya olması gerekli değildir.
 
Başvuru Paketinde Gerekmeyen Dökümanlar: 
Bu dökümanlar değerlendirmeye alınmayacaktır!

 • Örnek tez veya makale yazıları
 • Çeşitli eğitimlerden alınmış sertifikalar
 • Onur belgeleri

ÖNEMLİ:

 • Başvuru paketinde, 21 Mart 2014 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen belgelerden herhangi biri eksik olan veya belirtilen kriterlere uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru için hem online başvuru formunun doldurup gönderilmesi (Submit edilmesi) hem de başvuru paketinin Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Sadece birinin yapılması değerlendirme için yeterli değildir.
 • Başvuru ile ilgili olarak Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’na verilen hiçbir evrak iade edilmez.

Başvuru Sonrası Süreç

 

 • Başvurular değerlendirildikten sonra mülakatlara kalan adaylar elektronik posta ile bilgilendirilecektir. Mülakatlar Ankara’da yapılacaktır. Mülakatları takiben programa katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
 • Bursiyer adayları ile Temmuz ayında bursun detaylarının anlatıldığı bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda da belirtileceği üzere, adayların en geç Kasım ayı sonuna kadar gerekli sınavlarda (TOEFL, GRE/GMAT) yeterli puanı almış olmaları beklenecektir.
 • Adayların okul başvuru süreçleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır, ancak bazı okulların son başvuru tarihleri Aralık ayından daha geç tarihte olduğundan bu süreç, Aralık ayından daha ileri bir tarihte sonuçlanabilir.
 • Programa seçilen adaylardan, en geç Mart ayına kadar, sağlık durumu geçmişi ve muayene belgesi ve en az 1 yıl geçerli pasaport istenecektir.
 • İlkbahar ve yaz döneminin başında, adayların hangi okula yerleştirilecekleri belli olur ve vize işlemleri tamamlanan adaylar, okullarının belirleyeceği oryantasyon programlarına göre Türkiye'den ayrılırlar.
21 Mart 2014 Son Başvuru
Haziran 2014 Mülakatlar
Temmuz 2014 Seçilen adaylarla ilk toplantı  
Eylül 2014 Seçilen adaylarla ikinci toplantı  
Haziran 2015 Seçilen adaylarla ABD’ye gidiş öncesi oryantasyon toplantısı
Haziran - Eylül 2015 ABD’de yerleştirilen okullara gidiş  

Ayrıntılı bilgiye Fullbright Türkiye sayfası üzerinden ulaşılabilir. Ulaşmak için tıklayınız

Bu haber 2102 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..