Gaziantep Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel kategorisinde toplam 100 hemşire alacak

01 Şubat 2016 - 09:52 - Güncelleme: 02 Ocak 2017 - 12:20

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu  puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI

 

ADEDİ

 

                  ARANILAN NİTELİKLER

 

BAŞVURU

    KODU

Hemşire

      25

 

- Üniversite Hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelemek. -İlgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu   programından mezun olmak.

 

   B01

Hemşire

      40

 

- Üniversite Hastanelerinde  çalışıyor olmak ve belgelemek.

-İlgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu   programından mezun olmak.

 

   B02

Hemşire

     35

 

-İlgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu   programından mezun olmak.

 

   B03

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

 

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4-Erkek adaylar için  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5-657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

6-Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.

7-2014 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.

8-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B'li olarak çalışıyor olmamak.

 MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

 1-Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)  www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu, Mezuniyet belgesi,  Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2014 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puan belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 2-Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1-KPSS (B) grubu KPSS(P3) puan sıralamasından sonra hak kazananların ismi,  Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 İletişim : 0 (342) 317 13 07  

Bu haber 874 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..