Hacettepe Üniversitesi Akademik İlan [29.5.2014]

29 Mayıs 2014 - 23:23

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 28 Mayıs – 11 Haziran 2014 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmışkriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlereuymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik - puanlama formlarını doldurarak; Profesörler 6 ve Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları akademik dosyalarını uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere nüfus cüzdanı sureti, Doktora ve Doçentlik belgeleri, özgeçmiş ve akademik etkinlik - puanlama formları, kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ile 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARIKADRO ÜNVANIKADRO SAYISI
Kompozisyon ve Orkestra ŞefliğiProfesör (2)1
Kompozisyon ve Orkestra ŞefliğiDoçent (2)1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
Restoratif Diş TedavisiDoçent (3)1
ECZACILIK FAKÜLTESİ  
Eczacılık İşletmeciliğiProfesör (4)1
Farmasötik BotanikProfesör (4)1
BiyokimyaProfesör (4)1
Farmasötik ToksikolojiDoçent (4)1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
Alman Dili ve EdebiyatıProfesör (1)1
İngiliz Dili ve EdebiyatıProfesör (1) (5)1
İngiliz Dili ve EdebiyatıProfesör (1) (6)1
PsikolojiDoçent (7)1
Türk Dili ve EdebiyatıDoçent (8)1
EĞİTİM FAKÜLTESİ  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProfesör (9)1
Alman Dili EğitimiDoçent (1) (10)2
Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent (11)2
Fizik EğitimiDoçent (1)1
Fransız Dili EğitimiDoçent (1) (12)1
İngiliz Dili EğitimiDoçent (1) (13)1
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent (14)1
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent (15)1
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent1
Sınıf ÖğretmenliğiDoçent (16)1
Sınıf ÖğretmenliğiDoçent (17)1
Fen Bilgisi EğitimiDoçent (17)1
FEN FAKÜLTESİ  
Analitik KimyaProfesör (18)1
FizikokimyaProfesör (19)1
Organik KimyaProfesör (20)1
TopolojiProfesör2
Analitik KimyaDoçent (21)1
EkolojiDoçent1
FizikokimyaDoçent (22)1
Olasılık Teorisi ve Olasılık SüreçleriDoçent1
Organik KimyaDoçent (20)1
Polimer KimyaDoçent (23)1
ZoolojiDoçent (24)1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  
ResimDoçent (25)1
HEMŞİRELİK  FAKÜLTESİ  
Hemşirelikte YönetimDoçent (1) (26)1
HUKUK FAKÜLTESİ  
Ceza ve Ceza Muhakemesi HukukuProfesör (27)1
Ticaret HukukuDoçent1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.  
İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisatProfesör (Türkçe)2
İktisat TeorisiProfesör (Türkçe)1
KANSER ENSTİTÜSÜ  
Klinik OnkolojiProfesör (1)1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
Nükleer TeknolojilerProfesör (1)(28)1
Bilgisayar YazılımıDoçent (1)1
EnerjiDoçent (1)(29)1
Maden İşletmesiDoçent (1)(30)1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent (31)1
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent (32)1
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent (33)1
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent (34)1
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent (35)1
TIP FAKÜLTESİ  
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör (İng.) (1)(36)1
Göz HastalıklarıProfesör (Türkçe) (1)(37)1
İç HastalıklarıProfesör (İng.) (1) (38)1
NörolojiProfesör (İng.) (1) (39)1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiProfesör (Türkçe) (1)(40)1
FizyolojiProfesör (İng.) (1)(41)1
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent (Türkçe) (1) (42)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent (İng.) (1) (43)1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent (İng) (1)1
Çocuk CerrahisiDoçent (İng.) (1) (44)1
Göz HastalıklarıDoçent  (Türkçe) (1) (45)1
FizyolojiDoçent  (İng.) (1) (41)1
İç HastalıklarıDoçent (Türkçe) (1)(46)1
İç HastalıklarıDoçent (Türkçe) (1)(47)2
KardiyolojiDoçent (İng.) (1) (48)1
Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıDoçent (İng.) (1) (49)1
Tıbbi MikrobiyolojiDoçent (Türkçe) (1 )(50)1
Tıbbi MikrobiyolojiDoçent (İng.) (1) (50)1
Tıbbi BiyolojiDoçent (Türkçe) (1) (51)1
Tıbbi FarmakolojiDoçent (Türkçe) (1)(41)1
Tıbbi PatolojiDoçent (Türkçe) (1)1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz kadrolarına başvuran Doçent ve Profesör Adaylarının; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasına” sahip olmaları gerekir. Diğer kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından denkliğinin onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve bu adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.

2. Lisans, Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik/Doktora Derecelerini Kompozisyon Sanat dalında tamamlamış olmak, Doçentlik unvanını Kompozisyon alanından almış olmak, En az bir orkestra eserini ve oda müziği eserini yurtdışında seslendirmiş olmak.

3. Restoratif Diş Hekimliği lazer uygulamalarında deneyimli olmak.

4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

5. Tüm akademik derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış ve İngiliz Tiyatrosu alanından uzmanlaşmış olmak.

6. Tüm akademik derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış ve İngiliz Şiiri alanında uzmanlaşmış olmak.

7. Yüksek Lisans ve Doktorasını Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında yapmış olmak.

8. Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Dil Bilimi alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak,

9. Öğretimsel içerik geliştirme konusunda doktora yapmış olmak ve öğrenci yönetimli çevrim içi öğrenme ortamları konusunda yayınları olmak.

10. Doktorasını ve/veya Doçentliğini Alman Dili ve Eğitimi alanından almış olmak.

11. Doktorasını Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak.

12. Doktorasını ve/veya Doçentliğini Fransız Dili Eğitimi alanından almış olmak.

13. Doktorasını İngiliz Dili Eğitiminde yapmış olmak.

14. Doktorasını ruh sağlığı danışmanlığı alanında yapmış olmak.

15. Doktorasını kariyer psikolojik danışma alanında yapmış olmak.

16. Doktorasını dinleme öğretimi konusunda yapmış olmak.

17. Doktorasını ve/veya Doçentliğini Kimya Eğitimi alanından almış olmak.

18. Plazma-kütle spektrometresi ve fonksiyonel fiber adsorbentlerin geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

19. Radyasyonla başlatılan aşı polimerizasyonu ve fonksiyonel polimerler konusunda deneyimli olmak.

20. Doktora veya Doçentlik unvanını, Organik Kimya alanında almış olmak.

21. Atomik spektroskopideki mikroekstraksiyon teknikleri konusunda deneyimli olmak.

22. Gaz fazı kimyası, biyolojik ve sentetik makromoleküllerin kütle spektrometrisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

23. Radyasyonla başlatılmış RAFT polimerizasyonu ve aşı polimerizasyonu konusunda doktora yapmış olmak.

24. Kuş ekolojisi ve biyocoğrafyası alanında doktora yapmış olmak.

25. Sanatta Yeterliliğini Resim alanında yapmış olmak.

26. Doçentliğini Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında almış olmak.

27. Ceza ve Ceza Muhakemesi (Usülü) Hukuku alanında Doçent unvanına sahip olmak.

28. Nükleer Mühendislik temel alanında doktora ve doçentlik derecelerine sahip olmak. Nükleer Reaktör Teorisi konusunda çalışma ve yayınları olmak.

29. Enerji ve plazma (deneysel) sistemlerinde uzman olmak.

30. Maden makinalarının verimliliği konusunda doktora yapmış olmak.

31. Görme engelli rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

32. Periferik sinir rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

33. Erişkin ampüte rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

34. Pediyatrik ampüte rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

35. Beyin Cerrahisi sonrası rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.

36. Pediatrik Romatoloji uzmanı olmak

37. Göz Bankacılığı Sertifikası olmak

38. Endokrinoloji uzmanı ve hipofiz hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

39. Epilepsi alanında çalışıyor olmak.

40. Kraniofasiyal cerrahi doktorası olmak.

41. Tıp Fakültesi mezunu olmak.

42. Mikrosirkülasyon konusunda deneyimli olmak.

43. Pediatrik Alerji uzmanı olmak

44. Çocuk cerrahisi konusunda Avrupa Boardu olmak.

45. Okuloplasti ve kök hücre tedavisi konusunda deneyimli olmak.

46. Pulmoner hipertansiyonda ve kapilleroskopide deneyimli olmak.

47. Geriatri uzmanı olmak.

48. AV ablasyonunda deneyimli olmak.

49. Rinoloji ve uyku apnesi alanında deneyimli olmak.

50. Tıp doktoru, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

51. Doktorasını Tıbbi Biyoloji alanından almış olmak.

4600/1-1

 

Bu haber 898 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..