Hacettepe Üniversitesi Akademik İlan

Hacettepe Üniversitesi Akademik İlan

17 Mart 2015 - 00:47 - Güncelleme: 17 Mart 2015 - 00:48

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 17 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI                                 KADRO ÜNVANI                           KADRO SAYISI

 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

                                                                                    Yrd.Doçent (1) (2)                          1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Kimya                                                      Yrd.Doçent (3)                          1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ                               

İngilizce Mütercim Tercümanlık                                Yrd.Doçent (1)                          1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ortaöğretim Matematik Eğitimi                                   Doçent (4)                                           1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi   Yrd.Doçent (5)                          1

Fransız Dili Eğitimi                                                     Yrd.Doçent (1) (6)                       1

Özel Eğitim                                                                Yrd.Doçent (7)                          1

Sınıf Öğretmenliği                                                      Yrd.Doçent (8)                          1

 

FEN FAKÜLTESİ                                          

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz             Doçent                                     1

Uygulamalı Matematik                                                Doçent                                     1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ                          

Grafik                                                                        Yrd.Doçent (9)                          1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Örgütsel Davranış                                                        Doçent (1) (10)                             1

Mali İktisat                                                                  Yrd.Doçent                              1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama                                  Yrd.Doçent (1) (10)                      1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ                    

Medya Çalışmaları                                                      Yrd.Doçent                              1

Sinema                                                                        Yrd.Doçent                               1

 

KANSER ENSTİTÜSÜ          

Klinik Onkoloji                                                          Yrd.Doçent (1) (11)                      1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ                                               

Hidrojeoloji                                                                 Profesör                                   1

Maden Yatakları Jeokimya                                         Doçent (12)                                1

Bilgisayar Bilimleri                                                     Yrd.Doçent (1) (13)                      1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                  Yrd.Doçent (14)                         1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                  Yrd.Doçent (15)                         1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                  Yrd.Doçent (16)                         1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya                                                         Profesör (1) (17)                          1

Tıbbi Mikrobiyoloji                                                    Profesör (İngilizce) (1)              1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                    Doçent (İngilizce) (1) (18)            1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                Doçent (1)                                 1

Ortopedi ve Travmatoloji                                            Doçent (1) (19)                             1

Radyasyon Onkolojisi                                                 Doçent (1)                                 1

İç Hastalıkları                                                             Yrd.Doçent (1) (20)                      1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler. 

 

 

 1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
 2. Moleküler Biyoloji doktorası olmak ve metabolik hastalıklarda araştırma deneyimi olmak.
 3. Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
 4. Doktorasını ve doçentliğini Matematik alanında almış olmak.
 5. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.
 6. Doktorasını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.
 7. Doktorasını Özel Eğitim alanında almış olmak.
 8. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.
 9. İllüstrasyon alanında sanatta yeterliliği olmak.
 10. İşletme doktorası yapmış olmak.
 11. Kanser sitogenetiği konusunda deneyimli olmak.
 12. Doktorasını miyosen yaşlı volkanik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası konusunda yapmış olmak.
 13. Yüksek başarımlı hesaplama alanında uzman olmak.
 14. Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu alanında deneyimli olmak.
 15. Ortopedik rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.
 16. Kadın sağlığı ve fizyoterapi alanında deneyimli olmak.
 17. Enzim kinetiği ve ilaç tasarımı konularında deneyimli olmak ve Biyokimya doktorası almış olmak.
 18. Çocuk endokrin uzmanı olmak, doçentliğini Çocuk Endokrin alanında almış olmak. 19.            Eklem kırıklarında artroskopik yaklaşım ve tenoskopi konusunda deneyimli olmak

      20.     Geriatri yandal uzmanı olmak. 

Bu haber 742 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..