Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

22 Temmuz 2015 - 20:48

yonteme gore Universitemiz Hastaneleri'nde gorevlendirmek uzere Kamu Personeli Segme Sinavi (B) grubu puan sirasi esas alinmak suretiyle a§agida belirtilen
pozisyonlara sozle§meli personel alinacaktir.(60 Hem§ire pozisyonu igin ucretler Ozel Butgeden, 30 Hem§ire ve diger pozisyonlarin ucretleri Doner Sermaye
gelirlerinden kar§ilanacaktir)

KOD
NO

UNVANI

KADRO
SAYISI

KPSS PUAN TURU

ARANILAN NiTELiKLER

1

Uzman Tabip

1

KPSS §arti
aranmamaktadir.

Tip Fakultesi mezunu olmak, Kulak Burun Bogaz Hastaliklari Uzmani olmak.

2

Hem§ire

90
(60+30)

KPSSP3

Hem§irelik Fakultesi ya da Saglik Bilimleri Fakultesi Hem§irelik Bolumu veya Hem§irelik
Yuksekokulu 4 yillik lisans mezunu olmak.

3

Eczaci

2

KPSS §arti
aranmamaktadir.

Eczacilik Fakultesi mezunu olmak.

4

Saglik Teknikeri

3

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Tibbi Goruntuleme(Radyoloji) Teknikerligi Bolumu 2 yillik
on lisans mezunu olmak.(Kardiyoloji , Katater Unitesinde gorev yapmak uzere)

5

Saglik Teknikeri

2

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Patoloji Labaratuvar Teknikerligi Bolumu 2 yillik on lisans
mezunu olmak. (Patoloji ve Otopsi Hizmetlerinde gorev yapmak uzere)

6

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Elektronorofizyoloji Teknikerligi Bolumu 2 yillik on lisans
mezunu olmak. (£ocuk Noroloji Bilim Dalinda gorev yapmak uzere)

7

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Tibbi Laboratuvar 2 yillik onlisans mezunu olmak
(Onkoloji Hastanesinde gorev yapmak uzere)

8

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Tibbi Laboratuvar 2 yillik onlisans mezunu olmak. (Kan
Merkezinde gorev yapmak uzere)

9

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Ameliyathane ve/veya Cerrahi Teknikerligi Programi 2
yillik on lisans mezunu olmak (Oran Hastanesinde gorev yapmak uzere).

10

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Ameliyathane ve/veya Cerrahi Teknikerligi Programi 2
yillik on lisans mezunu olmak (Beytepe Gun Hastanesinde gorev yapmak uzere).

11

Saglik Teknikeri

1

KPSSP93/KPSSP3

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Tibbi Goruntuleme Teknikerligi Bolumu 2 yillik on lisans
mezunu olmak ve Giri§imsel Radyoloji Bolumunde gali§mak uzere.

12

Muhendis

1

KPSSP3

Muhendislik Fakultelerinin Makine Muhendisligi Bolumunden mezun olmak (dogalgaz ig tesisat
konusunda yeterlilik belgesi almi§ olmak).

13

Muhendis

1

KPSSP3

Muhendislik Fakultelerinin Elektrik Elektronik Muhendisligi Bolumunden mezun olmak (asansor
denetleme ve kontrol yetki belgesine sahip olmak).

14

Psikolog

1

KPSSP3

Edebiyat Fakultesi Psikoloji Bolumu mezunu olmak, Klinik Psikoloji alaninda yuksek lisans
derecesine sahip olmak.

 


ARANILAN GENEL KO§ULLAR

(1)  Turkiye Cumhuriyeti Vatanda§i olmak,

(2)  Taksirli suglar harig olmak uzere; affa veya zaman a§imina ugrami§ yahut para cezasina gevrilmi§ veya ertelenmi§, hukumluluklerine ili§kin kayitlari adli sicilden
gikarilmi§ olsa bile, bir curumden hukumlu bulunmamak veya soru§turma altinda olmamak,

(3)  Erkek adaylar igin askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4)  01.01.1980 ve sonrasi dogumlu olmak (Eczaci ve Uzman Tabip pozisyonlari igin ya§ siniri aranmamaktadir.)

(5)  657 sayili Kanunun 53. maddesi hukumleri sakli kalmak kaydiyla gorevini devamli yapmasina engel olabilecek vucut veya akil hastaligi veya vucut sakatligi ile ozurlu
bulunmamak,

(6)  Alim yapilacak bran§ta belirlenen fakulte veya yuksek okullardan mezun olmak,

(7)  Turn pozisyonlar igin haftalik gali§ma suresi 40 saati a§mayacak §ekilde ilgili birimin yonetimi tarafindan belirlenecek saatlerde gorev yapma (gece dahil) §artini
kabul etmek,

BA§VURU YERi, §EKLi' , ZAMANI ve YERLE§TiRME SONU£LARININ DUYURULMASI

(1)  Lisans mezunlari igin 2014 yili KPSS sinavindan KPSSP3 puan turune, on lisans mezunlari igin KPSSP93, ust ogrenimi bitirip alt ogrenime ba§vuracak adaylarin
KPSSP3 ve KPSSP93 puan turlerine bakilacaktir. Adaylarin ba§vurularini C Kati Insan Kaynaklari Koordinatorlugu'ne nufus cuzdani ve fotokopisi, diplomalarinin ve/
veya gegici mezuniyet belgesinin asli ve fotokopisi, KPSS sonug belgesi (internet ortaminda alinan sonug belgesi yeterlidir), erkek adaylar igin terhis belgesinin asli ve
fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gun iginde §ahsen yapmalari gerekmektedir.

(2)  Adaylarin posta yoluyla yapacaklari ba§vurular kabul edilmeyecektir.

(3)  Ba§vuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylarin muracaatlarina i§lem yapilmayacaktir.

(4)  Sonuglar son ba§vuru tarihini takiben KPSS puan siralamasi dikkate alinarak en geg 7 i§ gunu iginde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayinlanacaktir.

(5)  Ba§arili adaylarin listesi, i§e ba§lamalari igin gerekli evrak, ba§vuru zamani ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir, adaylara yazili ya da sozlu ayrica tebligat yapilmayacaktir.

(6)  Uzman Tabip ve Eczaci unvani igin, KPSS puani aranmamakta olup, yapilan ba§vurularda aday sayisinin alim yapilacak pozisyon sayisindan fazla olmasi halinde ilan
edilen pozisyona alinacak Uzman Tabip ve Ezaci adayi mulakat sinavi yoluyla belirlenecektir.Uzman Tabip ve Eczaci unvanina ba§vurarak degerlendirmeye alinan
adaylar igin yapilacak mulakat yeri ve zamani; sonuglarin agiklandigi tarihte Universitemiz web sayfasinda duyurulacaktir

Bu haber 791 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..