Harran Üniversitesi Akademik İlan

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

06 Temmuz 2015 - 01:12

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Güzel Sanatlar Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

 

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Sınıf Eğitimi

  

1

1

  

 

Fen Bilgisi Eğitimi

    

3

1

Sülfonamit türevlerin sentezi ile bunların karbonikanhidraz izoenzimlerine karşı inhibitör aktiviteleri konusunda doktora yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Genel Biyoloji

1

1

    

Diyabet ve kök hücre alanıda çalışmış olmak

Atom ve Molekül Fiziği

1

1

    

Nicel yapı aktivite ilişki (QSAR) modellemeleri ve fotonikkristaller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Zooloji

1

1

    

Balık biyolojisi ve sistematiği alanında çalışmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

    

5

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK 

Yönetim Bilimleri

1

1

    

 

Bütçe ve Mali Planlama

1

1

    

 

Ekonometri

    

2

1

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Nonparametrik Test Yöntemleri konusunda çalışmış olmak

Ekonometri

    

4

1

Zaman Serileri, Kanonik Korelasyon Analizleri, Box -Jenkins ve Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri konusunda çalışmış olmak

İktisat Politikası

    

3

1

Pamuk Arzı ve Pamuk Sektörünü Etkileyen İktisat Politikaları konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Geoteknik

1

1

3

1

  

 

Yapı

1

1

    

Doğal yapı malzemeleri konusunda çalışmış olmak

Yapı

    

1

1

 

Yapı

 

 

 

 

2

1

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

 

 

3

1

Çizelgeleme alanında doktora tez çalışması yapmış olmak

Çevre Teknolojisi

    

3

1

Beyaz Urfa taşı ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak

Bilgisayar Bilimleri

    

3

1

 

Konstrüksiyon ve İmalat

  

1

1

  

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji

1

1

    

Kanser genetiği üzerinde çalışmış olmak

Radyoloji

  

1

2

  

 

Fiziksel Tıp ve Reh.

  

3

1

   

Kulak Burun Boğaz Hast.

  

1

1

  

 

Kulak Burun Boğaz Hast.

    

1

1

Vestibuler testler ve rehabilitasyon konularında eğitimli olmak

Göğüs Cerrahisi

  

1

1

  

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

  

1

1

  

Robotik ve Laparoskopik asiste jinekolojik onkoloji vepelvik taban cerrahisi sertifikası ile yardımcı üreme teknikleri sertifikası olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

  

1

1

  

Plasenta perkrata olgularında adezyon molekülleri ileproliferasyon indeksi konularında bilimsel çalışma yapmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

    

1

1

Robotik cerrahi sertifikası ile preeklampsi alanında çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

    

1

1

Tüp bebek konusunda uzman olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

    

1

1

Ürojinekoloji ve preeklampsi alanında laboratuar çalışması yapmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

    

1

1

Polikistik Over Sendromu, Endometrioma Ev MyomaUteri hastalarında IL-2 ve TNF Alfa konusunda çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

    

1

1

Beslenme modellerinin çocuğun ilk 12 ayında fiziksel büyüme üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

Üroloji

 

 

 

 

1

2

 

Kardiyoloji

    

2

1

 

Histoloji - Embriyoloji

    

1

1

 

İç Hastalıkları

    

1

1

Dekompanse kalp yetersizliği hastalarında oksidatif stres konusunda çalışma yapmış olmak

Tıbbi Biyokimya

    

3

1

Akut İskemik Serebral İnfarktlı hastalarda homosisteinininme ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak

Tıbbi Biyokimya

    

3

1

Diagnostik amaçlı membran proteinlerinin klonlanması ve saflaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

    

2

1

Vankomisine dirençli enterokok (VRE) kolonozisyonu, direnç ve risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak

Anesteziyoloji

    

2

1

Postspinal baş ağrısında ultrason eşliğinde oksipital sinir bloğu konusunda çalışma yapmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Cerrahi

1

1

    

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

1

    

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

    

Arazi değerlendirme konusunda doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

  

1

1

   

Entomoloji

    

4

1

Nar zararlıları konusunda doktora yapmış olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Cerrahi Hastalığı Hemşireliği

    

3

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

    

1

1

 

Ş.URFA TEK. BİL. MYO

Gıda Teknolojisi

    

4

1

Atatürk Baraj Gölü Havzasında yaşayan balıklarla ile ilgili doktora yapmış olmak

HİLVAN MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği

    

1

1

 

TOPLAM

 

11

 

11

 

31

 

 

Bu haber 1182 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..