Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Müftülüğü işbirliği ile 6.Diyanet İşleri Reisi Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu düzenleniyor

01 Temmuz 2016 - 09:05

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ

HASAN HÜSNÜ ERDEM

SEMPOZYUMU

 

11–12 KASIM 2016

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampüs/ ANTALYA

 

Düzenleyen Kuruluşlar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

1. SUNUŞ

Cumhuriyet tarihinde bugün itibariyle sayıları 17’ye ulaşan Diyanet İşleri Başkanlarının 3’ü Antalyalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. Diyanet İşleri Başkanı olan Hasan Hüsnü Erdem, 10 Zilkade 1306/8 Temmuz 1889 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesinin Sadıklar köyünde dünyaya gelmiştir. 

İlköğrenimini doğduğu Sadıklar köyünde yapmıştır. Babasından da Arapça ve mantık ilimlerini okumuştur. Tahsiline bir müddet Konya’da devam ettikten sonra İstanbul’a giderek fetva emini Muğlalı Ali Rıza Efendi ve Fatih dersiamı Bayındırlı Mehmed Şükrü Efendi’nin derslerine devam edip 1912 yılında icazetname almıştır. Ardından Darülfünun Ulüm-i Aliyye-i Diniyye Şubesi’ne girdiyse de bu bölümün kapatılması üzerine üçüncü sınıfına nakledildiği Darülhilafe Medresesinin âli kısmını 1916 yılında tamamlamıştır. Ayrıca ruûs mülazemeti imtihanını birincilikle kazanmış ve sonraları Medrese-i Süleymaniye adını alan Medresetü’l-Mütehassısin’in Fıkıh ve Usül-i Fıkıh bölümünden de mezun olmuştur. 

Dört mezhebe göre karşılaştırmalı olarak hazırladığı Ahkam-ı Rada’ adındaki çalışması Müderrisler Meclisi’nce 1918 yılında birinciliğe layık görülerek kendisine İstanbul Müderrisliği ruûsu verilmiştir. 

1920’de memuriyet hayatına Dersiamlıkla başlayan ve ardından Antalya Darülmuallimin’i ile

Mekteb-i Sultanisi’nde din dersleri muallimliği yapan Erdem’in bu görevi süresince özellikle Milli Mücadele’yle ilgili vaaz ve hutbeleri halk üzerinde büyük bir tesir yapmıştır. Bu vaaz ve hutbelerden bazıları Antalya’da Tenvir ve Yeni Hayat gazetelerinde yayımlanmıştır. 

1922 yılının Ramazan bayramında Ankara Hacı Bayram Camii’nde vermiş olduğu vaaz, Ankara gazetelerinden Hâkimiyet-i Milliye ile Öğüt’te hakkında övgü dolu yazıların yayımlanmasına sebep olmuştur. 1922-1924 yılları arasında sırasıyla Ankara Darülhilafet Medresesi Fıkıh ve Mecelle müderrisliği ve müdürlüğü ile Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Heyeti azalığı görevlerinde bulunmuştur. 1924-1937 yıları arasında ise Antalya Orta, Lise ve İmam-Hatip Mektebi’nde Türkçe, Terbiye, Ruhiyat, İçtimaiyat, Din ve Meslek Dersleri muallimliği yapmıştır.

1931-1944 yılları arası Din derslerinin kaldırılması üzerine Antalya Orta Mektebi, Antalya Lisesi ve Isparta Ortaokulu Türkçe öğretmenliği, 1944-1961 yılları arası Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyeti azalığı ve reisliği yapmıştır. Erdem bu son görevi esnasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir dersleri vermiştir.

Hasan Hüsnü Erdem, Ömer Nasuhi Bilmen’in emekliye ayrılmasından sonra 6 Nisan 1961

tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı Diyanet İşleri Başkanı olarak tayin edilmiştir. Yaklaşık dört yıl kadar bu görevi yürüten Erdem, 13.10.1964 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Burada yaptığı en önemli hizmet, başkanlığın kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun hazırlatması ve tekâmül kursları açtırmasıdır. 1964’te emekliye ayrıldıktan sonra 1966 yılında on ay kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği de yapmıştır. Erdem, 20 Ağustos 1974 tarihinde vefat etmiş ve kendi köyündeki aile kabristanına defnedilmiştir.

Şunu iyi biliyoruz ki şehirler, yetiştirdikleri ve bağırlarına gömdükleri ancak zihin ve gönül dünyalarında hep yaşattıkları büyükleriyle bir ruh ve anlam kazanırlar. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Antalya İl Müftülüğü ile birlikte düzenlemeyi planladığımız 6. Diyanet İşleri Reisi Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu ile Üniversitemizin ve Fakültemizin üzerinde kurulduğu bu toprakların yetiştirdiği büyük değerlerimizden biri olan Hasan Hüsnü Erdem’in din ve diyanet için, vatan ve millet için adadığı ömrü boyunca sürdürdüğü bereketli çalışmalarını ve verimli faaliyetlerini günümüz insanının ve ilim dünyasının dikkatlerine sunmayı amaçlamaktayız.

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

 1. MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI
 •        Hasan Hüsnü Erdem’in Yaşadığı Dönem  
 •        Hasan Hüsnü Erdem’in Hayatı
 •        Hasan Hüsnü Erdem’in İlmî Müktesebâtı 
 •        Hasan Hüsnü Erdem’e Etki Eden Düşünce ve Âlimler
 •        Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı ve Hasan Hüsnü Erdem
 •        Hasan Hüsnü Erdem’in Basın Hayatı
 •        Hasan Hüsnü Erdem ve Milli Mücadele
 •        Hasan Hüsnü Erdem’in Kendi Dönemine ve Sonrasına Etkileri
 1.   SEMPOZYUM TAKVİMİ

15 Haziran 2016

Sempozyum ilânı

15 Ağustos 2016

Özetlerin son kabul tarihi

22 Ağustos 2016 

Kabul edilen başvuruların ilânı

24 Ekim 2016 

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi

26 Ekim 2016 

Sempozyum nihâî programının belirlenmesi

11–12 Kasım 2016 

Sempozyumun icrası

 

 

 1.   DÜZENLEME ve BİLİM KURULU

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

İl Müftüsü Osman ARTAN

Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN

Prof. Dr. Ali BAKKAL

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER

Prof. Dr. Kemal SÖZEN

Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT

Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Doç. Dr. Zişan TÜRCAN

Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK

Yrd. Doç. Dr. Bahset KARSLI

Yrd. Doç. Dr. Bilal DELİSER

Yrd. Doç. Dr. Eyüp YAKA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Nazife Nihal İNCE

Yrd. Doç. Dr. Orhan GÜRSU

Yrd. Doç. Dr. Sema ERYÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ

Yrd. Doç. Dr. Zeki YAKA

 

Bu haber 999 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..