İnönü İlahiyattan ödüllü bilgi yarışması

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bilgi ve özgüvenini artırmak, rekabet oluşturmak ve disiplinli çalışmalarına yardımcı olmak üzere Lisans Öğrencilerine yönelik Ödüllü Bilgi Yarışması düzenliyor.

04 Ocak 2016 - 22:00


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMALARI  
(04.01 2016 -09.02.2016 )
 
A-Amaç: Öğrencilerin, disiplinli çalışmalarına yardımcı olmak, heyecanlarını arttırmak, aralarında rekabet oluşturmak, öz güven kazandırmak, yarışma alanlarıyla ilgili bilgi, kültür düzeylerini yükseltmek ve çevreleriyle paylaşmalarını sağlamaktır.

B-Kapsam: Yarışmalar İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilmektedir. Yarışmalar üniversitelerin, ön lisans ve Lisans öğrencileri arasında,  2016 yılı bahar döneminde “Üç Bilim Alanında ”düzenlenmektedir. Yarışma sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı üç bilim alanında yapılacaktır.
 
C-Yarışma Alanları
                Siyer,
                İslam’da İbadetler             
                Hadis

D-Yarışmalarda Çalışılacak Eserler 
I. Siyer:                                       
1. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,  Prof. Dr. İbrahim Sarıçam,
2. Kur’ân’ı Kerîm’in; Âl-i İmrân, Nisa, Enfal, Ahzab,  Muhammed, Fetih ve  Hucurât,   Sûrelerinde Hz Peygamber ile ilgili ayetler

II. İslam’da İbadetler 
1-İlmihal I. Cilt,  157-584 arası sayfalar arası, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları
2-İlmihal II İslam ve Toplum Cilt: 2,   2-28.  Sayfalar arası, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları

III. Hadis
1-Yusuf el-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem (Sünnet Araştırmalarına Giriş, Sünnetin Teşrii Değeri) Bünyamin Erul Çevirisi.  
2-Öğretim üyelerince belirlenecek 40 hadisin ezberlenmesi ve anlamları

E-  Yazılı Yarışma Sınavı:
Sözlü yarışmaya katılmak için adayların belirlenen yazılı sınavlara girmeleri şarttır. Yazılı sınavlar, net ve objektif olup çoktan seçmeli test şeklinde 50 (Elli) asıl, beş yedek sorudan oluşmaktadır. Değerlendirmede her sorunun doğru cevabı birbirine eşittir. Yanlış cevaplar doğruları götürmez. 5 yedek soruya da cevap verilecek ancak bu cevaplar İlk dokuz dereceye girenlerin puanlarında eşitlik olması halinde dikkate alınacaktır. Yedek sorularla eşitlik bozulmaması halinde kura çekilecektir. Puan eşitliği olmadığı takdirde yedek cevaplar dikkate alınmayacaktır.  Yazılı sınav için yarışmacılara 60 dakika süre verilir.

F-Sözlü Yarışma Sınavı:
Yazılı Yarışma Sınavlarına katılıp kendi alanlarında ilk 9’a girenler sözlü sınava girmeye hak kazanmış sayılırlar.  Sözlü sınavda,  9 öğrenciden 3 kişilik 3 grup oluşturulur. Sözlü finalde bu üç grup kendi aralarında yarışacaklardır.  Grupların oluşturulma esaslarına yetkili kurullar karar verir. Tüm katılımcıların huzurunda ve açık biçimde gerçekleşecek olan sözlü sınavda 20 soru aynı anda tüm gruplara sorulur. Grup tarafından kararlaştırılıp verilecek cevaplar, 30 saniye içinde yazılarak jüriye ibraz edilir. Doğru cevabı veren grup ya da gruplara 5’er puan verilir. Yarışmanın sonunda eşitlik olması durumunda, eşitlik bozulana kadar yedek sorular sorulur ve sadece berabere kalan grupların cevap vermeleri, istenir.

G- Yazılı Yarışmaların Tarihi:
1- Birden fazla sınava katılmak isteyenlerin konumu dikkate alınarak; Siyer yazılı sınavı 11 Mart 2016, İslam İbadetleri 15 Mart 2016, Hadis 18 Mart 2015 tarihlerinde İlahiyat Fakültesi binasında saat 13:00 de yapılacaktır.
2-Sözlü Yarışmaların Tarihi:     
a. Siyer                        12.04. 2016  
b. İslam’da İbadetler  19. 04,2016  
c. Hadis                       26. 04,2016
Sözlü yarışmaların yeri ve saatleri daha sonra belirlenecektir.

H-Yarışmaya Katılım Esasları ve Başvuru
1. Yarışmaya herhangi bir üniversitenin Fakülte veya Yüksekokullarına kayıtlı ilişiği kesilmemiş öğrenciler başvuru yapabilir.
2-Yarışmaya katılmak isteyenler https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/ilahiyat adresi üzerinden ilgili formu doldurarak başvurabilir. 
3-Başvuruların başlama tarihi: 4 Ocak 2016
4-Son Başvuru tarihi: 9 Şubat 2016
5- Yarışmaya katılmaya hak kazananların ilan tarihi 15 Şubat 2016
6- Mektup veya benzeri yollarla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

I-Ödüller
1- Sözlü yarışmada birinci olan üç kişiye, birer adet  Cumhuriyet altını ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri  
2- Sözlü yarışmada ikinci olan üç kişiye, birer yarım Cumhuriyet altını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri veya Hadislerle İslam
3-Sözlü yarışmaya katılıp üçüncü olan üç kişiye, çeyrek Cumhuriyet altını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri veya Hadislerle İslam

İ-Düzenleme ve Değerlendirme 
Yarışmalarla ilgili jüri ve kurullar İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca ilgili bölüm ve Ana Bilim Dallarında görev yapan öğretim üyelerinden oluşturulur.
 Başvuru formuna şu adresten ulaşabilirsiniz: http://form.inonu.edu.tr/bilgiyarismasi/

Bu haber 1696 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..