İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İnönü Üniversitesi Retörlürüğü, üniversitenin değişik birimlerine öğretim üyeleri alacak

03 Aralık 2015 - 00:33

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 04.12.2015

İlan son başvuru tarihi: 18.12.2015

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER :

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

YARDIMCI DOÇENTLER :

Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.  

NOT : 

Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.
Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 04.12.2015 – 18.12.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

 

UNVAN

DERECE

ADET

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

AÇIKLAMA

DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

BÖLÜMÜ

 

 

DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

BÖLÜMÜ

 

İşitme engelli sporcular üzerine çalışmalar yapmış olmak,

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER

EGZERSİZ VE

SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri

Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim

Dalında doktora yapmış olmak 

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK

BİLİMLER BÖLÜMÜ

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE

PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

ANABİLİM DALI

 

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Türkçe öğretiminde kültürel değerler konusunda çalışmaları olmak

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI

DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Alanında doktora yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI

DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Alanında doktora yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

TOPOLOJİ ANABİLİM DALI

Topolojik Grupoidler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ VE

GENETİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Kanser immüolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

MATEMATİĞİN

TEMELLERİ VE

MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI

Lightlike Hiperyüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Malatya ve yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Müzikoloji - Etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

5

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

Alanında doçent unvanına sahip olmak

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE

FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Dinamik Bütçeleme konusunda çalışmaları olmak

YARDIMCI

DOÇENT

1

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

TİCARET VE

İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ

 

Yabancı dil ile eğitim verilen bölümler için öngörülen yabancı dil şartını sağlamak.

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE

BELAGATI ANABİLİM DALI

Arap Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM DALI

Hadiste tedlis ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE

DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Ortaçağ islam felsefesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON

VE SİNEMA

BÖLÜMÜ

RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI

Doçentliğini İletişim Bilimlerinde almış olmak

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE

TANITIM

BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Girişimcilik ve kişilik konusunda çalışmalar yapmış olmak

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI

Kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR

DONANIMI ANABİLİM

DALI

Optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI

Sistem analizi ve tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOELEKTRONİK ANABİLİM DALI

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya Nano Teknoloji ve Nano Tıp Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİKELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-MAKİNA ANABİLİM DALI

Elektrik makinelerinin arıza tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ ANABİLİM DALI

Isı değiştiricileri ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

2

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA

ULAŞTIRMA

İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

Sivil havacılık okullarında eğitim vermiş veya  havacılık deneyimine sahip olmak

DOÇENT

1

2

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE

TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

ANABİLİM DALI

Çocuk Hematoloji yandal uzmanı olmak

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Yaşlanma genetiği ve moleküler biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Adli genetik ve moleküler incelemeler konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk endokrinoloji yandal uzmanı olmak

 

 

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

 

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Adli psikiyatri konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Perfüzyon bilgisayarlı tomografisi konusunda deneyimli ve çalışması olmak 

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Bu haber 728 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..