"İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları Sempozyumu"

15-17 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon toplantısı ve "İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları" Sempuzyumunun konu alt başlıkları belli oldu

05 Ekim 2014 - 11:13 - Güncelleme: 02 Aralık 2015 - 12:03

15-17 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon toplantısı ve "İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları" Sempuzyumunun konu alt başlıkları belli oldu. Kelam Anabilim Dalları koordinasyon sitesi kelam.org'da yayınlanan programa göre sempozyum konusu alt başlıkları ve sempozyum takvimi şöyle şekillendirilmiş bulunuyor:

SEMPOZYUMUN AMACI

Nübüvvet konusu İslamî ilimler arasında Kelam’ın en temel konularından biridir. İslam düşünce tarihinde bu konu, uluhiyyet konusu ile mead/ahiret konusu arasında ele alınmıştır. Zira diğer iki konunun daha iyi anlaşılması için Nübüvvet konusunun her yönüyle ele alınması gerekmektedir.

İslam düşünce tarihinde bu konu, nübüvvetin imkanı, insanların peygamberlere olan ihtiyacı gibi alt başlıklar altında incelenmiş; Yüce Allah’ın peygamber göndermesinin nedenleri ve arka planı irdelenerek; insanların peygamberlere ihtiyacı, nübüvveti reddedenlere karşı nübüvvetin isbatı ve gerekliliği, kabul edenlere ise onun dindeki yeri, otoritesi, örnekliği veya modelliği gibi çeşitli yönleriyle ele alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

Yine İslam’ın başlangıcından itibaren Müslümanlar tarafından kurulan bütün devlet ve medeniyetlerde de nübüvvet konusu teolojik, siyasal ve hukuksal bağlamda merkezî bir rol oynamıştır. Zira İslam düşüncesinde ulema, Kur’an’a atıfla Dinin bütün temel ritüellerinin nasıl icra edilmesi gerektiğini Hz. Peygamber’e dayandırmaya çalışmışlardır. Fakat burada her ilim ve her mezhep nübüvvet olgusuna kendi açısından bakmış, böylece düşünce tarihimizde farklı peygamber algıları ve tasavvurları ortaya çıkmıştır.

Geçmişten günümüze kurulan ve kurulması hedeflenen medeniyet anlayışlarında değişik itikadî ve fıkhî mezheplerce geliştirilen bu peygamber algıları, Dinin/din anlayışlarının pratik hayattaki ve hedefteki sembolü olmuştur. Fakat Hz. Muhammed döneminden günümüze 14 asırlık uzun bir zaman dilimi geçmiş ve bu konuda oluşturulan külliyat arasında onun şahsı bağlamında çok değişik din ve mezhep anlayışları ortaya çıkarılmış olduğundan, nübüvvet algıları da gruplar arasında gittikçe farklılaşmış ve farklılaşmaya da devam etmektedir. Bu bağlamda onu örnek alma iddiası veya inancıyla ortaya çıkan Müslümanlar arasında dine bakış açıları da pratik hayatta gittikçe birbirinden kopuk hale gelmeye, hatta çatışmaya başlamıştır. Böylece Son Din olan İslam’ın peygamberi olarak Hz. Muhammed’in yerel ve evrensel mesajlarının tekrar okunması ile onun örnekliğinin şeklen mi, hedefleri açısından mı, yoksa ölçü olarak mı vb. alınması gerektiği hususu çok boyutlu tartışmalara açık hale gelmektedir.

Bu nedenle günümüzde ve gelecekte çağın ihtiyaçlarına göre nasıl bir peygamber portresinin resmedileceği ve insanlığa model oluşturabilecek peygamber merkezli bir medeniyet tasavvuru ya da tasavvurlarının Kelam Anabilim Dalında bu konunun uzmanlarınca akademik olarak bir sempozyumda ele alınması çok önemli bir hal almıştır. Böylece bu konunun 2015 yılında “İlahiyat Fakülteleri 20. Kelam Anabilim Dalları Toplantısı”nın yapılacağı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nın organizatörlüğünde bir sempozyum içeriği olarak ele alınması planlanmıştır.

SEMPOZYUMUN ALT BAŞLIKLARI

1.    DEĞİŞEN DÜNYADA HZ. PEYGAMBER TASAVVURLARI

2.    PEYGAMBER VE İNSAN TASAVVURUMUZ

3.    HZ.PEYGAMBER VE ÇAĞDAŞ NÜBÜVVET YORUMLARI

4.    BİLİMSEL ZİHNİYET AÇISINDAN MUCİZE VE PEYGAMBERLİK

5.    İSLAM DÜNYASINDA PEYGAMBERLİK ALGILARI VE MODERNİZM

6.    MODERN TOPLUM VE PEYGAMBERLİK ANLAYIŞIMIZ

7.    MODERNİZM VE PEYGANBERLİK ANLAYIŞINA ETKİLERİ

8.    NÜBÜVVET-VELAYET PERSPEKTİFİNDE BİREYSEL DİNDARLIK

9.    DİN- ŞERİAT AYRIMI AÇISINDAN RESUL VE NEBİ KAVRAMLARI

10.  İTİKADİ MEZHEPLERİN PEYGAMBER TASAVVURLARI

11.  MEDİNE MEDENİYETİNDEN GÜNÜMÜZE İSLAM

12.  HZ. PEYGAMBER VE SİYASET

13.  PEYGAMBERLERİN KENTLİLİĞİ VE HZ. MUHAMMED

14.  NEBEVİ MESAJDA İSLAM MEDENİYETİNİN TEMELLERİ

15.  TOPLUMUN İHTİYACI AÇISINDAN NÜBÜVVET VE MEDENİYET

16.  HZ. PEYGAMBERİN ROL MODELLİĞİ VE MEDENİYET

17.  HZ. PEYGAMBER KAMİL İNSAN KAVRAMININ MEDENİYET ALANINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ

18.  NEBEVİ MEDENİYETTE AKIL VE TEFEKKÜR’ÜN FONKSİYONU

19.  HZ. MUHAMMEDİN (SAV) MEDENİYETİNİN İNŞASINDA SAHABENİN ROLÜ

20.  İDEAL TOPLUM VE MEDENİYETİN TEŞEKKÜLÜNDE PEYGAMBERLİK ALGIMIZ

21.  BATIDA VE DOĞUDA HZ. MUHAMMED(SAV) ALGILARI

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI:

SEMPOZYUM DİLİ TÜRKÇEDİR.

TEBLİĞLER ÖZGÜN OLMALIDIR.

TEBLİĞ ÖZETLERİ 300-500 KELİME ARASINDA HAZIRLANMALI, KATILIM FORMU VE BİR ÖZGEÇMİŞLE BİRLİKTE SEMPOZYUM E-POSTA ADRESİNE ULAŞTIRILMALIDIR.

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

TEBLİĞ ÖZETLERİNİN SON GÖNDERİLME TARİHİ   :   14 KASIM 2014

DEĞERLENDİRME SONUCUNUN DUYURULMASI  :   15 ARALIK 2014

TEBLİĞ METİNLERİNİN SON TESLİM TARİHİ           :   16 ŞUBAT2015

SEMPOZYUMA KATILACAK OLANLARIN BAŞVURULARININ SON TARİHİ : 17 NİSAN 2015

SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI                        :   1 MAYIS 2015

SEMPOZYUM TARİHİ                                                   :   15-17 MAYIS  2015

SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ:

KSÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ / KAHRAMANMARAŞ

FAX: (0 344) 280 27 02

TEBLİĞ ÖZETLERİNİN, METİNLERİNİN VE KATILIMCI FORMUNUN GÖNDERİLECEĞİ E-POSTA ADRESİ:  nebevimedeniyet@mynet.com

SEMPOZYUM WEB DUYURU ADRESİ:   http://www.kelam.org

SEKRETERYA:

ARŞ.GÖR. AHMET MESUT TUTAR           ahmettutar35@hotmail.com

ARŞ. GÖR. MÜMİNE KÜBRA ÇİFTASLAN          mkciftaslan@hotmail.com

 

Bu haber 2558 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..