İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik İlan [29.6.2014]

29 Haziran 2014 - 00:26

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

Birim-Anabilim DalıProfesörDoçentAranan Nitelikler
Kadro

Adedi

Kadro

Derce

Kadro

Adedi

Kadro

Derce

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.
Bilgisayar Mühendisliği11Nesneye dayalı yazılım tasarımı ve bilgisayar ağları alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar Mühendisliği11Bilgisayarla yüz tanımı konusunda çalışmaları olmak
Bilgisayar Mühendisliği11Bilgisayar mühendisliği ve agroinformatik (tarım bilişimi) alanlarında çalışmaları olmak
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
Elektronik ve Haberleşme Müh.11Klavuzlanmış dalgalar ve mikrodalga sistemleri alanında çalışmaları olmak
Elektrik Mühendisliği11Elektrik enerji sistemlerinde modelleme ve sinyal analizi alanında çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği11Astrofizik alanında çalışmaları olmak
Matematik11Konveks ve Ayrık Geometri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Matematik21Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler alanında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri11Fen Eğitimi alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik11Hücresel ve moleküler immunoloji alanında çalışmaları olmak
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL. FAK.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.Fiziksel oşinografi ve kıyı mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.11Gemilerin stabilitesi alanında çalışmaları olmak
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği11Trafik akım kuramı ve ağ akış modellemesi alanlarında uluslararası çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği11Geoteknik deprem mühendisliği, sayısal dinamik analiz, kalıcı kayma mukavemeti ve sismik ölçümler konularında çalışmaları olmak.
İnşaat Mühendisliği11Yapı sistemlerinin sonlu elemanlarıyla hesabı alanında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği11Agregalarda polimer kaplama ve konsantrasyon alanında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği11Endüstriyel zemin betonları ve durabilitesi alanında çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği11Mikrobiyoloji ve filamentli mikroorganizmalar alanında çalışmalar olmak
Çevre Mühendisliği11Su kalitesi ve havza yönetimi alanlarında çalışmaları olmak
Geomatik Mühendisliği11Jeodezi de dalgacık ve spektral analiz konusunda çalışmaları olmak
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Mühendisliği11"Üretim Yönetimi" bilim dalında doçent olup, üretim/işlemler yönetimi, matematiksel programlama ve bulanık karar verme tekniklerinin kullanımı alanlarında bilimsel çalışmaları olmak
İşletme Mühendisliği11"Yönetim ve Organizasyon" bilim dalında doçent olup, teknolojik inovasyonyönetiminde karar verme ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
İşletme Mühendisliği13"Üretim yönetimi" bilim dalında doçent olup, tedarik zinciri ve üretim/işlemler yönetimi, proje planlama ve yönetimi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak
Endüstri Mühendisliği13Enerji talep tahminlenmesi, makine öğrenme yöntemleri, yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği11Yağ kimyası ve yağ biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak
Gıda Mühendisliği11Gıda kimyası ve gıda analizlari alanlarında çalışmaları olmak
MADEN FAKÜLTESİ
Maden Mühendisliği12Maden ve tünel mekanizasyonu alanında çalışmaları olmak
Jeofizik Mühendisliği11Deniz sismiği alanında çalışmaları olmak
Jeoloji Mühendisliği11Deniz jeolojisi-karot sedimantolojisi alanında çalışmaları olmak
Cevher Hazırlama Müh.11Sülfürlü cevherlerin flotasyonu ve peletleme konularında çalışmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık11Yapısal tasarım / sürdürülebilir bina alanında çalışmaları olmak
Mimarlık11Mimarlıkta bilişim ve algoritmik tasarım alanında çalışmaları olmak
Mimarlık11Mimarlık tarihi/Şehircilik tarihi alanında çalışmaları olmak
Mimarlık11Mimari tasarım ve fabrikasyon, mimarlıkta işbirlikli tasarım alanında çalışmaları olmak
Mimarlık11Plastik sanatlar - Sanat tasarım felsefesi alanlarında uzman olmak
MimarlıkMimarlık tarihi yazımı (Mimari historiografi) alanında çalışmaları olmak
MimarlıkRestorasyonda geleneksel yapı malzemeleri alanında çalışmaları olmak
Şehir ve Bölge Planlama11Şehirsel planlama / yenileme kuram ve politikaları alanında çalışmaları olmak
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
Uçak Mühendisliği11Plaka ve kabukların random titreşimleri konusunda çalışmış olmak
TEKSTİL TEKN. VE TASARIMI FAK.
Tekstil Mühendisliği11Tekstil kimyası ve terbiye alanlarında çalışmaları olmak
Tekstil Mühendisliği11Konfeksiyon teknolojisi ve konfeksiyon lojistik merkez tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak
TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV.
Çalgı ASD11Türk Halk müziği ve bağlama çalgısının uzmanı olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak
Çalgı ASD11Flüt çalgısı uzmanı ve 20. yy Fransız müziği üzerine çalışmaları olmak
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik13Hesaplamalı kimya ve enerji malzemleri tasarımı alanında çalışmaları olmak
ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Nükleer Araştırmalar11Radon tayini ve dozimetre alanında çalışmaları olmak
Nükleer Araştırmalar11İnce filmler üzerine radyasyonun etkileri alanında çalışmaları olmak
Yenilenebilir Enerji11Kuantum optik ve düşük sıcaklık eksiton fiziği alanında çalışmaları olmak
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.
İklim ve Deniz Bilimleri11Fiziki coğrafya, akarsu ve kıyı jeomorfolojisi alanında uluslararası çalışmaları olmak
TOPLAM2124

5671/1-1

Bu haber 677 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..