İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik İlan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik İlan

20 Ağustos 2015 - 01:11

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Anabilim Dalı/Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Özel Şart

 
 

Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon

1

Yardımcı Doçent

Yeni Medya ve Dijital Sanatlar Alanında doktora yapmış olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç.)

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Peridontoloji

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1

Profesör

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak. Meme ve Endokrin Cerrahisi Alanında Deneyimli olmak. Duktoskopi alanında uluslararası yayın sahibi olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme

1

Profesör

Nükleer Tıp Uzmanı olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme

1

Yardımcı Doçent

Radyoloji Uzmanı olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Doçent

Genel Cerrahi uzmanı olmak.Hepatopankretobilier Cerrahi alanında deneyimli olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

1

Yardımcı Doçent

Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

2

Yardımcı Doçent

Anesteziyoloji ve ReanimasyonUzmanı olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Odyometri

1

Yardımcı Doçent

Kulak, burun, boğaz uzmanı olmak, Alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

1

Yardımcı Doçent

Göz hastalıkları uzmanı olmak.

 

Eczacılık Fakültesi

Genel Kimya

1

Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yardımcı Doçent)

 

 

Eczacılık Fakültesi

Organik Kimya

1

Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yardımcı Doçent

 

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

1

Yardımcı Doçent

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İNGİLİZCE)

3

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Beslenme Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak,

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı Güvenliği

1

Yardımcı Doçent

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak. Alanında doktora yapmış olmak. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sertifikası sahibi olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında doktora yapmış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç)

Deneysel Psikoloji veya psikometri alanında uzman olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

Öğretim Üyesi

(Prof,.Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

1

Yardımcı Doçent

Nöropatoloji, moleküler atoloji ve klinik patoloji konularında deneyimli olmak.

 

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

 

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

1

Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstriktifcerrahi

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstriktifcerrahi

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Yardımcı Doçent

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1

Yardımcı Doçent

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Biyokimya alanında en az iki yıl çalışmış olmak. TUS ile uzmanlık yapmış olmak.

 

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Doktorasını veya Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji alanında yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Profesör

Mekan konusunda doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Yardımcı Doçent

Sektörel Sistemler Konusunda doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Yardımcı Doçent

Restorasyon konusunda doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

Profesör

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Yüksek Gerilim Tekniği Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makinaları derslerini vermek üzere ilgili konularda doktora yapmış olmak, konusunda kabul görmüş yayınlara sahip olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Fizik alanında doktora yapmış olmak.Nanofotanik üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Fizik Mühendisliği Alanında Lisans Mezunu olmak. Katıhal Fiziği vebiyoinformatik alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç)

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini Radyo Televizyon veya Sinema alanında yapmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

1

Profesör

Doçentlik Ünvanını Güzel Sanatların Grafik, tasarımı, görsel iletişim ve benzeri alanlarda yapmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

2

Öğretim Üyesi

(Doç. veya Yrd. Doç

Doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini Güzel Sanatların Grafik, Tasarımı, Görsel İletişim ve benzeri alanlarda yapmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç)

Doçentlik Ünvanını Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanında almış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Yardımcı Doçent

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanında almış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç

Doçentlik Ünvanını, İletişim Bilimleri, Gazetecilik veya Yeni Medya alanında yapmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Yardımcı Doçent

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini İletişim Bilimleri, Gazetecilik veya Yeni Medya alanında yapmış olmak.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

1

Yardımcı Doçent

Alanında lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç.)

Muhasebe veya Finansman konularında dersler verebiliyor olmak

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Muhasebe veya Finansman konularında dersler verebiliyor olmak

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç.)

Üretim Yönetimi ve Stratejik Yönetim Konularında ders verebiliyor olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Üretim Yönetimi ve Stratejik Yönetim Konularında ders verebiliyor olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Lojistik alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Yardımcı Doçent

Uluslararası Göç ve Güvenlik Konularında çalışmaları bulunmak.

 

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku ve Caza Usul Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu haber 938 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..