İstifa eden akademik personel, yeniden akademik kadroya atanmak için ne kadar beklemelidir?

657 sayılı kanuna göre istifa eden memur, en az 6 ay beklemeden yeniden memuriyete dönemiyor. İstifa eden ya da mustafi sayılan bir akademik personelin, yeniden akademik kadroya dönebilmesi için ne kadar beklemesi gerekir.

05 Mart 2016 - 00:53 - Güncelleme: 05 Mart 2016 - 00:53

657 sayılı kanuna göre istifa eden memur, en az 6 ay beklemeden yeniden memuriyete dönemiyor. İstifa eden ya da mustafi sayılan bir akademik personelin, yeniden akademik kadroya dönebilmesi için ne kadar beklemesi gerekir.

Bilindiği üzere öğretim görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 22’nci maddesinden itibaren düzenlenmiş ve profesör, doçent, yardımı doçent, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı unvanlarına atanmaya ilişkin prosedür yer almıştır.Anılan Kanunun, 31 inci maddesinde “… Öğretim görevlileri ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi buluşmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır..." denilmektedir. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın mütalaası, istifa eden ve akademik personelin yeniden akademik göreve dönebilmek için 657 sayılı kanunun 97'inci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabii olmadığı yönündedir. Bu konuda adı geçen kurumun mütalaası şöyledir:

Diğer taraftan mezkur Kanunun 60 inci maddesinde,"a) Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyle başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.

b) Yükseköğretim kurumlarından mahkeme veya disiplin kararlan ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvurulan üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.

c) Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara, yükseköğretim kurumlan ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, görevini tamamlayarak yeniden seçilmemden sebebiyle ayrılanların bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatlan dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır." hükmü yer almakta olup, atanmayı düzenleyen anılan hükümlerde görevden ayrılış sebebine bağlı olarak herhangi bir bekleme süresi öngörülmemektedir.

Bu itibarla 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışırken istifa etmiş veya müstafi sayılmış kişilerin akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadıkları mütalaa edilmektedir.


Bu haberin tüm hakları Akademi Haber'e aittir. www.akademi-haber.com şeklinde aktif link vermeksizin kopyalanamaz ve kullanılamaz. Sitemize link vererek haberi kullanabilirsiniz.

Bu haber 3734 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..